LINE it!
 @allkaset

 • ᵧ( 132 ¡ )

  ผักโขมก้านแดง

  รหัสสินค้า A168
  ผักโขมก้านแดง
  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-3-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแตงโม โนรี

  รหัสสินค้า A2873
  เมล็ดแตงโม โนรี
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-2-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแตงโม พันธ์ุดำ เอ1

  รหัสสินค้า A2132
  เมล็ดแตงโม พันธ์ุดำ เอ1
  60 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-1-1

  8.00 - 10.00 ฿

  แตงโม เรดไทเกอร์

  รหัสสินค้า A3453
  แตงโม เรดไทเกอร์
  40 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-12-1

  18.00 - 20.00 ฿

  แตงโมลูกผสม สายน้ำผึ้ง

  รหัสสินค้า A2439
  แตงโมลูกผสม สายน้ำผึ้ง
  0.7 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-2-1

  16.00 - 18.00 ฿

  แตงโมลูกผสม F1 จอมขวัญ

  รหัสสินค้า A1797
  แตงโมลูกผสม F1 จอมขวัญ
  35 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 2022-6-1

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดแตงโม จอมขวัญ

  รหัสสินค้า A1798
  เมล็ดแตงโม จอมขวัญ
  350 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 2022-06-01

  209.00 - 239.00 ฿

  แตงโมลูกผสม โกลเด้นสวีท

  รหัสสินค้า A2549
  แตงโมลูกผสม โกลเด้นสวีท
  350 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 2023-01-01

  209.00 - 239.00 ฿

  เมล็ดแตงโม ซอนญ่า

  รหัสสินค้า A1291
  เมล็ดแตงโม ซอนญ่า
  100 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-3-1

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แตงโมอ่อน

  รหัสสินค้า A4698
  เมล็ดพันธุ์แตงโมอ่อน
  1,300 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-12-1

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แตงโมอ่อน

  รหัสสินค้า A4451
  เมล็ดพันธุ์แตงโมอ่อน
  1,300 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-11-1

  69.00 - 99.00 ฿

  แตงโมลูกผสม กินรี 101

  รหัสสินค้า A2464
  แตงโมลูกผสม กินรี 101
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-08-01

  16.00 - 18.00 ฿

  แตงโมเหลืองโกลสตาร์

  รหัสสินค้า A6294
  แตงโมเหลืองโกลสตาร์
  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-10-1

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดแตงโม จินตหรา

  รหัสสินค้า A2322
  เมล็ดแตงโม จินตหรา
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-11-1

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดแตงโม จินตหรา

  รหัสสินค้า A2321
  เมล็ดแตงโม จินตหรา
  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-11-1

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดแตงโมอ่อน บัวทอง

  รหัสสินค้า A2341
  เมล็ดแตงโมอ่อน บัวทอง
  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-9-1

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดแตงโม เมญ่า

  รหัสสินค้า A5735
  เมล็ดแตงโม เมญ่า
  45 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-3-1

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แตงโม เมญ่า

  รหัสสินค้า A5734
  เมล็ดพันธุ์แตงโม เมญ่า
  450 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-01-01

  169.00 - 215.00 ฿

  แตงโม เยลโล่สไมล์

  รหัสสินค้า A2318
  แตงโม เยลโล่สไมล์
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  69.00 - 89.00 ฿

  แตงโมลูกผสม กินรี C-28

  รหัสสินค้า A2406
  แตงโมลูกผสม กินรี C-28
  15 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-12-01

  129.00 - 149.00 ฿

  แตงโมลูกผสม กินรี 101

  รหัสสินค้า A2465
  แตงโมลูกผสม กินรี 101
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-01-01

  129.00 - 149.00 ฿

  แตงโมลูกผสม โรบิ้น

  รหัสสินค้า A2481
  แตงโมลูกผสม โรบิ้น
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-08-01

  129.00 - 149.00 ฿

  แตงโม คิงส์ออร์เร้น

  รหัสสินค้า A2467
  แตงโม คิงส์ออร์เร้น
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-06-01

  129.00 - 149.00 ฿

  แตงโม คิงส์ออร์เร้น

  รหัสสินค้า A2466
  แตงโม คิงส์ออร์เร้น
  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-07-20

  16.00 - 18.00 ฿

  แตงโมลูกผสม กินรี C-28

  รหัสสินค้า A2405
  แตงโมลูกผสม กินรี C-28
  1.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-10-01

  16.00 - 18.00 ฿

  แตงโม พันธุ์ไข่มุกดำ

  รหัสสินค้า A4705
  แตงโม พันธุ์ไข่มุกดำ
  40 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-11-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแตงโม กินรี

  รหัสสินค้า A2315
  เมล็ดแตงโม กินรี
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-04-01

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดแตงโม แร็พเตอร์

  รหัสสินค้า A5723
  เมล็ดแตงโม แร็พเตอร์
  200 เมล็ด ความงอก 85%
  ผลิต --

  169.00 - 215.00 ฿

  แตงโม เมญ่า

  รหัสสินค้า A5690
  แตงโม เมญ่า
  ยกลัง(100 ซอง)
  หมดอายุ 2022-08-01

  1,629.00 - 1699.00 ฿

  แตงโม พันธุ์ไข่มุกดำ

  รหัสสินค้า A5453
  แตงโม พันธุ์ไข่มุกดำ
  40 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-5-1

  53.00 - 65.00 ฿

  แตงโมตอปิโด กาแล็กซี่

  รหัสสินค้า A6550
  แตงโมตอปิโด กาแล็กซี่
  25 เมล็ด ความงอก 100%
  หมดอายุ 2022-09-01

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดแตงโม ซอนญ่า

  รหัสสินค้า A1283
  เมล็ดแตงโม ซอนญ่า
  10 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-3-1

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แตงโมอ่อน

  รหัสสินค้า A1325
  เมล็ดพันธุ์แตงโมอ่อน
  400 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-7-1

  69.00 - 78.00 ฿

  แตงโม ลายลูกผสม4ทิศ

  รหัสสินค้า A4713
  แตงโม ลายลูกผสม4ทิศ
  90 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-8-1

  21.50 - 24.00 ฿

  เมล็ดแตงโม รันรัน

  รหัสสินค้า A1643
  เมล็ดแตงโม รันรัน
  20 กรัม ความงอก 90 %
  หมดอายุ 2022-1-1

  169.00 - 215.00 ฿

  แตงโม นิวตอปิโด TA199

  รหัสสินค้า A6249
  แตงโม นิวตอปิโด TA199
  9 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2023-1-1

  21.00 - 23.00 ฿

  แตงโม เนื้อเหลืองเบอร์1

  รหัสสินค้า A3498
  แตงโม เนื้อเหลืองเบอร์1
  5 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-6-1

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดแตงโม รันรัน

  รหัสสินค้า A376
  เมล็ดแตงโม รันรัน
  15 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-01-01

  22.00 - 25.00 ฿

  แตงโม เนื้อเหลืองเบอร์1

  รหัสสินค้า A3497
  แตงโม เนื้อเหลืองเบอร์1
  50 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-6-1

  65.00 - 89.00 ฿

  แตงโมลาย ธรรมดี

  รหัสสินค้า A4530
  แตงโมลาย ธรรมดี
  250 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-5-1

  139.00 - 189.00 ฿

  แตงโม เนื้อเหลืองเอ1

  รหัสสินค้า A3496
  แตงโม เนื้อเหลืองเอ1
  5 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-7-1

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แตงโม กินรี

  รหัสสินค้า A2316
  เมล็ดพันธุ์แตงโม กินรี
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-01-01

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดแตงโม ซอนญ่า พลัส

  รหัสสินค้า A5733
  เมล็ดแตงโม ซอนญ่า พลัส
  40 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-9-1

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ด แตงโม ควีนเยลโล่

  รหัสสินค้า A3841
  เมล็ด แตงโม ควีนเยลโล่
  10 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-06-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดแตงโมลูกผสม โรบิ้น

  รหัสสินค้า A2480
  เมล็ดแตงโมลูกผสม โรบิ้น
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-05-01

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดแตงโม เยลโล่สไมล์

  รหัสสินค้า A2317
  เมล็ดแตงโม เยลโล่สไมล์
  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-5-1

  11.00 ฿ 2.00 ฿

  เมล็ดแตงโมอ่อน

  รหัสสินค้า A4718
  เมล็ดแตงโมอ่อน
  130 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-12-28

  12.00 ฿ 3.00 ฿

  เมล็ดแตงโมอ่อน

  รหัสสินค้า A4712
  เมล็ดแตงโมอ่อน
  130 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-11-1

  12.00 ฿ 3.00 ฿

  แตงโมลายใหญ่ บิ๊กนิมิตร

  รหัสสินค้า A6831
  แตงโมลายใหญ่ บิ๊กนิมิตร
  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-11-1

  139.00 - 189.00 ฿

  แตงโมเหลือง โกลสตาร์

  รหัสสินค้า A4594
  แตงโมเหลือง โกลสตาร์
  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-10-1

  89.00 - 119.00 ฿

  แตงโม เนื้อเหลืองเอ1

  รหัสสินค้า A3495
  แตงโม เนื้อเหลืองเอ1
  50 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-02-01

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดแตงโม คันไซ

  รหัสสินค้า A6253
  เมล็ดแตงโม คันไซ
  25 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-10-1

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ด แตงโม บุษรา

  รหัสสินค้า A6214
  เมล็ด แตงโม บุษรา
  15 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-12-28

  21.00 - 23.00 ฿

  แตงโม ทรายทอง ที2018

  รหัสสินค้า A6241
  แตงโม ทรายทอง ที2018
  100 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-8-1

  159.00 - 199.00 ฿

  แตงโม สวีทโกลด์

  รหัสสินค้า A5212
  แตงโม สวีทโกลด์
  8 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2021-11-01

  10.00 - 12.00 ฿

  แตงโมลูกผสม สโตนวัน

  รหัสสินค้า A2426
  แตงโมลูกผสม สโตนวัน
  15 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-11-1

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดแตงโม นิวตอปิโด

  รหัสสินค้า A6248
  เมล็ดแตงโม นิวตอปิโด
  90 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2023-1-1

  159.00 - 199.00 ฿

  แตงโม ซอนญ่า ยกลัง

  รหัสสินค้า A5337
  แตงโม ซอนญ่า ยกลัง
  ยกลัง ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-07-01

  1,629.00 - 1699.00 ฿

  แตงโมลูกผสม กลเด้นคิงส์

  รหัสสินค้า A2494
  แตงโมลูกผสม กลเด้นคิงส์
  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-6-1

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดแตงโม ทรายทอง

  รหัสสินค้า A775
  เมล็ดแตงโม ทรายทอง
  10 เมล็ด ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2021-11-1

  23.00 ฿ 15.00 ฿

  แตงโม แตงโมลายธรรมดี

  รหัสสินค้า A4810
  แตงโม แตงโมลายธรรมดี
  25 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-9-1

  24.00 ฿ 13.00 ฿

  เมล็ดแตงโมพันธ์ุจุฬามณี

  รหัสสินค้า A1889
  เมล็ดแตงโมพันธ์ุจุฬามณี
  10 เมล็ด ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2021-07-01

  10.00 ฿ 7.00 ฿

  เมล็ดแตงโม แร็พเตอร์

  รหัสสินค้า A326
  เมล็ดแตงโม แร็พเตอร์
  20 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-5-1

  25.00 ฿ 17.00 ฿

  แตงโม พันธุ์ไข่มุกดำ

  รหัสสินค้า A4348
  แตงโม พันธุ์ไข่มุกดำ
  400 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-7-1

  69.00 - 99.00 ฿

  Թ§