LINE it!
 @allkaset


 • ᵧ( 113 ¡ )

  มะเขือการ์ตูน

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A169

  65.00 - 99.00 ฿

  แตงโมลูกผสม กลเด้นคิงส์

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2494

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดแตงโมลูกผสม โรบิ้น

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2480

  16.00 - 18.00 ฿

  แตงโมไร้เมล็ด แม็กนั่ม

  ขนาด 1 ซอง 10 เมล็ด
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A3783

  19.00 - 22.00 ฿

  แตงโมไร้เมล็ด แม็กนั่ม

  ขนาด 1 ห่อ 100 เมล็ด
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A3782

  165.00 - 185.00 ฿

  แตงโม ลายลูกผสม4ทิศ

  90 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A4713

  21.50 - 24.00 ฿

  แตงโมแตงโมลายลูกผสม

  900เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A4475

  139.00 - 189.00 ฿

  แตงโมลายใหญ่ เวรี่บิ๊ก

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A6836

  21.50 - 24.00 ฿

  เมล็ดแตงโมดำ

  ขนาด 1 ห่อ 450 เมล็ด
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A1398

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดแตงโม ซอนญ่า

  ขนาด 1 ห่อ 100 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1291

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ดแตงโมดำ

  ขนาด 1 ซอง 45 เมล็ด
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A398

  8.00 - 13.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A168

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแตงโม จินตหรา

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A2321

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดแตงโม กินรี

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A2315

  9.00 - 11.00 ฿

  แตงโมเหลืองโกลสตาร์

  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A6294

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดแตงโม ไฮร๊อค

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2323

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดแตงโม นิวตอปิโด

  90 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A6248

  159.00 - 199.00 ฿

  แตงโมเหลือง โกลสตาร์

  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A4594

  89.00 - 119.00 ฿

  แตงโมลูกผสม กินรี C-28

  1.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2405

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดแตงโม ซอนญ่า พลัส

  ขนาด 1 ห่อ 400 เมล็ด
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A5732

  165.00 - 185.00 ฿

  แตงโม พันธุ์ไข่มุกดำ

  40 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4705

  10.00 - 12.00 ฿

  แตงโมลูกผสม กินรี 101

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2464

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดแตงโม เพทาย

  300 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A6254

  159.00 - 199.00 ฿

  แตงโม ไดอาน่า 1636

  40 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A6250

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดแตงโม พันธ์ุดำ เอ1

  60 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2132

  8.00 - 10.00 ฿

  แตงโมเหลือง เยลโล่วไชน์

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3037

  10.00 - 12.00 ฿

  แตงโม โกลเด้นคิงส์

  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2495

  129.00 - 149.00 ฿

  แตงโมลูกผสม เวรี่แบล็ค

  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1634

  139.00 - 189.00 ฿

  ผักบุ้งจีน เจเจโบนัส

  100 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1538

  69.00 - 99.00 ฿

  แตงโม คิงส์ออร์เร้น

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A2466

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดแตงโมอ่อน บัวทอง

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A2341

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดแตงโม ควีนเยลโล่

  ขนาด 1 ซอง 10 เมล็ด
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A3841

  8.00 - 13.00 ฿

  แตงโมอ่อน บัวทอง

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A2342

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แตงโมผลอ่อน

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A574

  10.00 - 12.00 ฿

  แตงโมลูกผสม โรบิ้น

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2481

  129.00 - 149.00 ฿

  แตงโม เรดไทเกอร์

  400 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A3452

  119.00 - 139.00 ฿

  แตงโม เรดไทเกอร์

  40 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A3453

  15.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดแตงโม ซอนญ่า พลัส

  ขนาด 1 ซอง 40 เมล็ด
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A5733

  19.00 - 22.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A167

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดแตงโมผลอ่อน

  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A1193

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดแตงโม รันรัน

  ขนาด 1 ห่อ 550 เมล็ด
  หมดอายุ 0/543

  รหัสสินค้า A1643

  165.00 - 185.00 ฿

  แตงโมลูกผสม โกลเด้นสวีท

  350 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A2549

  209.00 - 239.00 ฿

  แตงโม บิ๊กไทเกอร์

  400 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A3411

  119.00 - 139.00 ฿

  แตงโม บิ๊กไทเกอร์

  40 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A3412

  15.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดแตงโม มาร์เวล

  12 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A6212

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแตงโม จินตหรา

  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A2322

  69.00 - 89.00 ฿

  แตงโมลูกผสม F1 แบล็คเรด

  40 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A2250

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแตงโม ทัมอัพ

  ขนาด 1 ซอง 56 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5563

  22.00 ฿ 16.00 ฿

  แตงโมผลอ่อน ดรุณี

  700 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A5303

  79.00 - 109.00 ฿

  เมล็ด แตงโม บุษรา

  15 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A6214

  23.00 ฿ 14.00 ฿

  เมล็ดแตงโมลูกผสม ขวัญใจ

  10 เมล็ด ความงอก 93%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A5927

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแตงโม แร็พเตอร์

  ขนาด 1 ห่อ 200 เมล็ด
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A5723

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ดแตงโม โอเมก้า

  ขนาด 1 ห่อ 20 กรัม
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A3184

  165.00 - 185.00 ฿

  เอ็กซอล แบบซอง

  สไปนีโทแรม 12%W/V SC
  ผลิต 0000-00-00

  รหัสสินค้า A185

  109.00 - 139.00 ฿

  แตงโม บิ๊กวัน TA224

  14 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A6218

  21.00 - 23.00 ฿

  แตงโมลูกผสม สายน้ำผึ้ง

  0.7 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A2439

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดแตงโม คันไซ

  25 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A6253

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแตงโม ซอนญ่า

  ขนาด 1 ซอง 10 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1283

  19.00 - 22.00 ฿

  แตงโมลูกผสม สโตนวัน

  15 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A2426

  129.00 - 149.00 ฿

  แตงโมลูกผสม สโตนวัน

  1.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A2425

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดแตงโม เยลโล่สไมล์

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A2317

  9.00 - 11.00 ฿

  แตงโมลูกผสม F1 จอมขวัญ

  35 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A1797

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดแตงโมอ่อน

  130 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 0/543

  รหัสสินค้า A4712

  10.00 - 12.00 ฿

  แตงโม พันธุ์ไข่มุกดำ

  400 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4348

  69.00 - 99.00 ฿