กติกาสินค้าแจกฟรี
1. แจกฟรีทุกเดือน สูงสุดคนละไม่เกิน 5 ซอง
2. จำกัดการแจก 1 ซองต่อ 1 ชนิดเมล็ดพันธุ์เท่านั้น
3. ถ้ามีสินค้าแจกฟรีในออเดอร์จะเลือกเก็บปลายทางไม่ได้
4. ลูกค้าใหม่ที่รับเป็นสินค้าแจกฟรีจะไม่ได้รับสิทธิส่งฟรี

ปล. วิธีการรับสิทธิ คลิกเลือกเมล็ดพันธุ์แจกฟรี ชนิดนึงอย่าให้เกิน 1 ซอง เข้าตะกร้า ทั้งตะกร้าอย่าให้มีเมล็ดพันธุ์แจกฟรีเกิน 5 ซอง คละชนิด รับสิทธิแจกฟรีทุกเดือนโควต้าคนละ 5 ซองต่อเดือน