LINE it!
 @allkaset


 • ᵧҹ( 52 ¡ )

  แตงร้าน หยาดทิพย์ 5

  20 เมล็ด ความงอก 80 %
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1901

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน

  ขนาด 1 ซอง 60 เมล็ด
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1439

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน กรีนบลู

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2327

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน

  80 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1903

  8.00 - 10.00 ฿

  แตงร้าน

  50 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A540

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แตงร้าน

  1500 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4699

  69.00 - 99.00 ฿

  แตงร้านลูกผสม เขียวสยาม

  200 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5930

  79.00 - 109.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A168

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A167

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน

  800 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1904

  65.00 - 89.00 ฿

  มะเขือการ์ตูน

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A169

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน

  150 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4719

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แตงร้าน

  50 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A2799

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน กรีนบลู

  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2328

  69.00 - 89.00 ฿

  เบนซาน่า เอฟ

  คาร์เบนดาซิม

  รหัสสินค้า A13

  215.00 - 249.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน

  ขนาด 1 ห่อ 600 เมล็ด
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1344

  69.00 - 78.00 ฿

  แตงร้านลูกผสม คงกระพัน1

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A2503

  16.00 - 18.00 ฿

  แตงร้านลูกผสม เขียวบุรี

  15 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 12/64

  รหัสสินค้า A1449

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน 4 ทิศ

  550 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 12/64

  รหัสสินค้า A4898

  139.00 - 189.00 ฿

  แตงร้านลูกผสม ราชา

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/64

  รหัสสินค้า A3350

  135.00 - 179.00 ฿

  แตงร้าน พันธุ์ตำแตง4ทิศ

  0.5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A4715

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน อมตะ 765

  70 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1304

  19.00 - 22.00 ฿

  แตงร้าน เอ็กซ์โพเรอร์

  3 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2752

  10.00 - 12.00 ฿

  แตงร้าน จัมโบ้กรีน

  70 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A1790

  24.00 - 27.00 ฿

  แตงร้าน เอ็กซ์โพเรอร์

  30 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2753

  75.00 - 95.00 ฿

  แตงร้านลูกผสม พรีเมี่ยม

  8 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A5802

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แตงร้านอมตะ3

  70 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A339

  19.00 - 22.00 ฿

  แตงร้านลูกผสม อปาเช่

  500 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A5775

  135.00 - 179.00 ฿

  นูแทค ซุปเปอร์-เค

  ขนาด 100 กรัม
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A192

  49.00 - 59.00 ฿

  เมล็ดแตงร้านลูกผสม

  พรีเมี่ยม 0.8 กรัม
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A5803

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน อมตะ 765

  700 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1369

  165.00 - 185.00 ฿

  แตงร้าน เขียวอมตะ 162

  700 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A5724

  165.00 - 185.00 ฿

  แตงร้าน เขียวอมตะ 162

  70 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A5725

  19.00 - 22.00 ฿

  แตงร้านลูกผสม ไชยา

  15 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A2412

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดแตงร้านลูกผสม ไชยา

  1.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A2411

  16.00 - 18.00 ฿

  แตงร้านลูกผสม F1 พูนผล

  50 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2297

  21.00 - 23.00 ฿

  แตงร้าน หยาดทิพย์ 5

  200 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1902

  65.00 - 89.00 ฿

  ริดโดมิลโกลด์ เอ็มแซด68

  0แมนโคเซบ+เมทาแลกซิล
  ผลิต 2019-07-01

  รหัสสินค้า A657

  439.00 - 519.00 ฿

  แตงร้าน คงกระพันธ์

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A2504

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดแตงร้านซองใหญ่

  50 กรัม ความงอก 80%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A6077

  129.00 - 139.00 ฿

  แตงร้าน อมตะ 3

  ขนาด 1 ลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A5153

  1,579.00 - 1,599.00 ฿

  แตงร้าน เขียวอมตะ 162

  ขนาด 1 ลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A1501

  1,579.00 - 1,599.00 ฿

  สารกำจัดแมลง ฟอรัม

  ชื่อสามัญ ไดเมโทมอร์ฟ
  ผลิต 2018-6-1

  รหัสสินค้า A6593

  1,799.00 - 1,999.00 ฿

  แตงร้านลูกผสม อปาเช่

  50 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A5776

  21.00 - 9.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน 4 ทิศ

  55 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 12/64

  รหัสสินค้า A4899

  24.00 ฿ 13.00 ฿

  แตงร้าน โอซาก้า

  0.5 กรัม ความงอก 73%
  หมดอายุ 12/64

  รหัสสินค้า A6585

  19.00 ฿ 11.00 ฿

  แตงร้านลูกผสม ราชา

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/64

  รหัสสินค้า A3351

  23.00 ฿ 13.00 ฿

  แตงร้านลูกผสม บูตัส

  0.5 กรัม ความงอก 99%
  หมดอายุ 12/64

  รหัสสินค้า A3130

  19.00 ฿ 11.00 ฿

  เมล็ดแตงร้านนินจา

  65 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A375

  19.00 - 22.00 ฿

  แตงร้านลูกผสม เขียวสยาม

  20 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5931

  10.00 - 12.00 ฿

  แตงร้านลูกผสม เขียวบุรี

  1.5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 12/64

  รหัสสินค้า A1450

  แจกฟรี (เหลืออีก 51 ชิ้น)

  เมล็ดแตงร้าน

  ขนาด 1 ลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1453

  675.00 - 685.00 ฿

  Թ§