LINE it!
 @allkaset


 • ҹ( 8 ¡ )

  เมล็ดบานชื่นดอกซ้อน

  0.5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A269

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดบานชื่นหนู ZIN-903

  0.75 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A5808

  129.00 - 149.00 ฿

  บานชื่นดอกซ้อน

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A1235

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ดบานชื่นหนู ZIN-902

  0.075 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A2726

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดบานชื่นหนู ZIN-902

  0.75 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A2727

  129.00 - 149.00 ฿

  บานชื่น สตาร์ มิกซ์

  25 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A2994

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดบานชื่นหนู

  0.2 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 11/64

  รหัสสินค้า A306

  แจกฟรี (เหลืออีก 12 ชิ้น)

  เมล็ดบานชื่นหนู ZIN-903

  0.075 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A5809

  16.00 - 18.00 ฿

  Թ§