LINE it!
 @allkaset


 • ( 43 ¡ )

  กะเพราเขียวใบใหญ่ โนรี

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A6337

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดกะเพรา

  ขนาด 1 ห่อ 24000 เมล็ด
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A1524

  69.00 - 78.00 ฿

  กะเพราแดง กลิ่นหอมกว่า

  10 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A4513

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดกะเพรา

  6,810 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A2080

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดกะเพราแดง

  ขนาด 1 ห่อ 7,500 เมล็ด
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A1523

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดกะเพราม่วง V52

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A2419

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดกะเพรา

  6,810 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1838

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดกะเพรา การะเกด

  400 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A5842

  10.00 - 12.00 ฿

  กะเพราม่วง

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A3403

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดกะเพรา

  1 ซองจัมโบ้ 4000 เมล็ด
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A5391

  30.00 - 35.00 ฿

  เมล็ดกะเพราแดง กลิ่นหอม

  1 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A4747

  10.00 - 12.00 ฿

  คะน้าเห็ดหอม ชิตาเกะ

  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A1531

  10.00 - 12.00 ฿

  กะเพราแดง

  30 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A3278

  89.00 - 119.00 ฿

  พันธุ์กะเพราคัดพิเศษ

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A573

  10.00 - 12.00 ฿

  กะเพราป่า

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A3395

  65.00 - 99.00 ฿

  กะเพราขาว

  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1543

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดกะเพรา

  3 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A723

  12.00 - 14.00 ฿

  พีทมอส นกเงือก L4

  Tray Substrate 5 ลิตร
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A1444

  50.00 - 59.00 ฿

  เมล็ดกะเพรา

  ขนาด 1 ซอง 2400 เมล็ด
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A411

  13.00 ฿ 7.00 ฿

  กะเพราป่า

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A3396

  12.00 ฿ 6.00 ฿

  เมล็ดกะเพราคัดพิเศษ SL

  2000เมล็ด ความงอก 90 %
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A3216

  12.00 - 14.00 ฿

  กะเพราแดง

  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A1545

  10.00 - 12.00 ฿

  กะเพราแดง

  20 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A1544

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดกะเพรา

  68100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A2081

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ด กะเพรา สปีด EB-98

  1,900 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A5979

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์กะเพรา

  42000 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A4328

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดกะเพรา

  4,200 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A4748

  10.00 - 12.00 ฿

  กะเพราขาว นวลจันทร์

  10 กรัม ความงอก 50%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2747

  75.00 - 95.00 ฿

  เมล็ด กะเพรา สปีด 3 EB-

  2,100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A5981

  21.00 - 23.00 ฿

  กะเพราแดง รูบี้

  5 กรัม ความงอก 50%
  หมดอายุ 3/65

  รหัสสินค้า A5578

  75.00 - 95.00 ฿

  เมล็ดกะเพราแดง รูบี้

  0.5 กรัม ความงอก 50%
  หมดอายุ 3/65

  รหัสสินค้า A5579

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดกะเพราเขียว ใบเงิน

  1 กรัม ความงอก 52%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A470

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดกะเพราคัดพิเศษ SL

  2000 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2218

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดกะเพราเขียว โนรี

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A6335

  21.00 - 23.00 ฿

  กะเพราขาว นวลจันทร์

  1 กรัม ความงอก 50%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2746

  10.00 - 12.00 ฿

  กะเพราเขียว โนรี

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A6334

  149.00 - 179.00 ฿

  เมล็ดกะเพราคัดพิเศษ SL

  2000เมล็ด ความงอก 90 %
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A3217

  89.00 - 99.00 ฿

  กะเพราเขียวใบใหญ่ โนรี

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A6336

  149.00 - 179.00 ฿

  กะเพราเขียว กลิ่นไท

  1000 เมล็ด ความงอก 92%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A1510

  24.00 - 27.00 ฿

  กะเพราขาว

  20 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1542

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดกะเพรา

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A4889

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดกะเพราแดง

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A4890

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดกะเพราป่า

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3864

  675.00 - 685.00 ฿