LINE it!
 @allkaset


 • กวางตุ้ง( 53 รายการ )

  กวางตุ้งไต้หวัน โชกุน

  20 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A1973

  99.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งฮ่องเต้ เซ

  700 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A5850

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งฮ่องเต้

  ขนาด 1 ห่อ 21,400 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1412

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งดอกต้นเขีย

  ขนาด 1 ห่อ 39,000 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1357

  69.00 - 78.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้งต้น

  3500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A4740

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกวางตุ้ง กวางตุ้งต้น

  35000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A4302

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งฮองเต้ไทนี

  ขนาด 1 ซอง 2,100 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3139

  8.00 - 13.00 ฿

  ผักกาดฮ่องเต้ เชียงตุง

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2366

  69.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้งโชว์จีน

  850 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A794

  21.00 - 23.00 ฿

  กวางตุ้ง แชมเปญ

  10 กรัม ความงอก 80%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A5544

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งดอกต้นเขีย

  ขนาด 1 ซอง 3,900 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A403

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งดอกต้นขาว

  ขนาด 1 ซอง 4,350 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A382

  8.00 - 13.00 ฿

  ผักกวางตุ้งดอกดอยตุ้ง19

  4,550 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2186

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้งนิวเบิร์ก

  4,400 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A793

  21.00 - 7.00 ฿

  เมล็ดผักกาดกวางตุ้งเทนเ

  475 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A6012

  21.00 - 23.00 ฿

  ผักกวางตุ้งดอก ดอยตุง19

  45500 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2187

  65.00 - 89.00 ฿

  กวางตุ้งเบบี้ บล๊อกฉ่อย

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A3389

  10.00 - 12.00 ฿

  กวางตุ้งเบบี้ บล๊อกฉ่อย

  5,000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A3388

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้ง ป๊อปอาย

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A2325

  9.00 - 11.00 ฿

  ปวยเล้ง

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A84

  10.00 - 12.00 ฿

  กวางตุ้งไต้หวัน โชกุน

  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A1974

  14.00 - 16.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง เทนเดอร์

  4750 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A6011

  159.00 - 199.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้งเบบี้ขาว

  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A4744

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกวางตุ้ง(ต้น)ฮองเฮา

  5,000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2180

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งฮ่องเต้

  1 ซองจัมโบ้ 20000 เมล็ด
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A5282

  30.00 - 35.00 ฿

  กวางตุ้ง เพชรงาม

  100 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A153

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง หงหยก A1

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A2881

  10.00 - 12.00 ฿

  กวางตุ้ง จัมโบ้เจ๊ต

  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1972

  14.00 - 16.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งฮ่องเต้

  ขนาด 1 ซอง 2,140 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A252

  13.00 ฿ 7.00 ฿

  ไฮซีส 500 CC

  อีมาเมกตินเบนโซเอต 2.0%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A40

  399.00 ฿ 329.00 ฿

  กวางตุ้งดอก บิ๊กกระจ้อน

  35000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 0/543

  รหัสสินค้า A4301

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งดอกต้นขาว

  3500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 0/543

  รหัสสินค้า A4757

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง ฮ่องเต้

  40 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A4305

  139.00 - 189.00 ฿

  ผักกวางตุ้งลุ้ย ฮ่องเต้

  60 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A2667

  20.00 - 29.00 ฿

  ผักกาดฮ่องเต้เชียงตุ้ง

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2365

  9.00 - 11.00 ฿

  ผักกวางตุ้ง ภูเขาเขียว

  3,500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A4844

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้

  4 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A4745

  21.50 - 24.00 ฿

  ผักกวางตุ้งลุ้ย ฮ่องเต้

  50000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2173

  65.00 - 89.00 ฿

  กวางตุ้งฮ่องเต้ บลูม่า

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A5587

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักบุ้งจีน เจเจโบนัส

  10 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1539

  10.00 - 12.00 ฿

  กวางตุ้งดอกขาว ฮานอย

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2742

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้

  5,000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2172

  8.00 - 10.00 ฿

  กวางตุ้งดอกขาว ฮานอย

  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2743

  75.00 - 95.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้ง ป๊อปอาย

  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A2326

  69.00 - 89.00 ฿

  กวางตุ้ง จัมโบ้เจ๊ต

  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1627

  99.00 - 119.00 ฿

  กวางตุ้งดอกเขียว อาชา

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2744

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้งต้น ใบหยก

  80 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A3251

  กวางตุ้งดอกเขียว อาชา

  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2745

  75.00 - 95.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง เขียวหยก

  46700 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2171

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดเขียวกวางตุ้ง

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A5480

  675.00 - 685.00 ฿

  กวางตุ้งดอกร่มฉัตร

  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A684

  12.00 - 14.00 ฿

  กวางตุ้ง เพชรงาม

  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A683

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งฮ่องเต้

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A6567

  675.00 - 685.00 ฿