LINE it!
 @allkaset

 • ҧ( 87 ¡ )

  ผักกาดกวางตุ้งต้น

  รหัสสินค้า A6372
  ผักกาดกวางตุ้งต้น
  2,700 เมล็ด ความงอก 91%
  หมดอายุ 2022-05-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดเขียวกวางตุ้ง

  รหัสสินค้า A253
  เมล็ดเขียวกวางตุ้ง
  4700 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-02-01

  8.00 - 13.00 ฿

  กวางตุ้งดอก ต้นเขียว

  รหัสสินค้า A403
  กวางตุ้งดอก ต้นเขียว
  3900 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-07-01

  8.00 - 13.00 ฿

  กวางตุ้งดอก ต้นเขียว

  รหัสสินค้า A1357
  กวางตุ้งดอก ต้นเขียว
  39,000 เมล็ด 100 กรัม
  หมดอายุ 2022-08-01

  69.00 - 78.00 ฿

  กวางตุ้งฮ่องเต้ บลูม่า

  รหัสสินค้า A5587
  กวางตุ้งฮ่องเต้ บลูม่า
  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-11-1

  10.00 - 12.00 ฿

  กวางตุ้งฮ่องเต้ ไทนี่

  รหัสสินค้า A3139
  กวางตุ้งฮ่องเต้ ไทนี่
  2100 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-08-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งฮ่องเต้

  รหัสสินค้า A252
  เมล็ดกวางตุ้งฮ่องเต้
  2140 เมล็ด ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2022-01-01

  8.00 - 13.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้งเบบี้ขาว

  รหัสสินค้า A4744
  ผักกาดกวางตุ้งเบบี้ขาว
  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-6-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งดอก ต้นขาว

  รหัสสินค้า A382
  เมล็ดกวางตุ้งดอก ต้นขาว
  4350 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-12-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดเขียวกวางตุ้ง

  รหัสสินค้า A1326
  เมล็ดเขียวกวางตุ้ง
  47000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-09-01

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งดอก ต้นขาว

  รหัสสินค้า A1432
  เมล็ดกวางตุ้งดอก ต้นขาว
  43500 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-08-01

  69.00 - 78.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้งทศกัณฐ์37

  รหัสสินค้า A486
  ผักกาดกวางตุ้งทศกัณฐ์37
  5000 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-07-01

  24.00 - 27.00 ฿

  ผักกวางตุ้งต้นทศกัณฐ์37

  รหัสสินค้า A1814
  ผักกวางตุ้งต้นทศกัณฐ์37
  50000 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2022-07-01

  209.00 - 239.00 ฿

  กวางตุ้งต้น ทศกัณฐ์ 37

  รหัสสินค้า A1995
  กวางตุ้งต้น ทศกัณฐ์ 37
  500 กรัม ความงอก 95%
  หมดอายุ 2022-03-01

  0.00 - 189.00 ฿

  กวางตุ้งเบบี้ บล๊อกฉ่อย

  รหัสสินค้า A3389
  กวางตุ้งเบบี้ บล๊อกฉ่อย
  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-01-01

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง หงหยก A1

  รหัสสินค้า A2881
  ผักกาดกวางตุ้ง หงหยก A1
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-1-1

  10.00 - 12.00 ฿

  กวางตุ้ง จัมโบ้เจ๊ต

  รหัสสินค้า A1972
  กวางตุ้ง จัมโบ้เจ๊ต
  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-08-01

  14.00 - 16.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งฮ่องเต้

  รหัสสินค้า A1412
  เมล็ดกวางตุ้งฮ่องเต้
  21400 เมล็ด ความงอก 85
  หมดอายุ 2022-09-01

  69.00 - 78.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้งต้น

  รหัสสินค้า A4740
  ผักกาดกวางตุ้งต้น
  3500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-11-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดฮ่องเต้ เชียงตุง

  รหัสสินค้า A2366
  ผักกาดฮ่องเต้ เชียงตุง
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  69.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้งเพชรไพลิน

  รหัสสินค้า A491
  ผักกาดกวางตุ้งเพชรไพลิน
  10 กรัม ความงอก 91%
  หมดอายุ 2021-09-01

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกวางตุ้ง บรีสท์ กรีน

  รหัสสินค้า A791
  ผักกวางตุ้ง บรีสท์ กรีน
  580 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-09-01

  21.00 - 23.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง เขียวหยก

  รหัสสินค้า A2170
  ผักกาดกวางตุ้ง เขียวหยก
  4,670 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-9-1

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งฮ่องเต้

  รหัสสินค้า A5282
  เมล็ดกวางตุ้งฮ่องเต้
  50 กรัม ความงอก 80%
  ไม่ระบุ

  35.00 - 40.00 ฿

  ผักกวางตุ้งดอกดอยตุ้ง19

  รหัสสินค้า A2186
  ผักกวางตุ้งดอกดอยตุ้ง19
  4,550 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-8-1

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งดอกต้นขาว

  รหัสสินค้า A4757
  เมล็ดกวางตุ้งดอกต้นขาว
  3500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-5-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง ฮ่องเต้

  รหัสสินค้า A2867
  ผักกาดกวางตุ้ง ฮ่องเต้
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-1-1

  10.00 - 12.00 ฿

  กวางตุ้งไต้หวัน โชกุน

  รหัสสินค้า A1974
  กวางตุ้งไต้หวัน โชกุน
  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-1-1

  14.00 - 16.00 ฿

  กวางตุ้งไต้หวัน โชกุน

  รหัสสินค้า A1973
  กวางตุ้งไต้หวัน โชกุน
  20 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-1-1

  99.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้

  รหัสสินค้า A2172
  ผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้
  5,000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-7-1

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกวางตุ้งดอกเขียวมณี

  รหัสสินค้า A2666
  ผักกวางตุ้งดอกเขียวมณี
  60 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-09-01

  20.00 - 29.00 ฿

  พีทมอส นกเงือก L4

  รหัสสินค้า A1446
  พีทมอส นกเงือก L4
  Tray Substrate 70 ลิตร
  ไม่ระบุ

  319.00 - 399.00 ฿

  ผักกาดฮ่องเต้เชียงตุ้ง

  รหัสสินค้า A2365
  ผักกาดฮ่องเต้เชียงตุ้ง
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-2-1

  11.00 ฿ 6.00 ฿

  กวางตุ้งฮ่องเต้ ยกลัง

  รหัสสินค้า A6567
  กวางตุ้งฮ่องเต้ ยกลัง
  ยกลัง 250 ซอง
  หมดอายุ

  1,719.00 - 1739.00 ฿

  กวางตุ้งฮ่องเต้ ไทนี่

  รหัสสินค้า A3138
  กวางตุ้งฮ่องเต้ ไทนี่
  21000เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-08-01

  69.00 - 78.00 ฿

  ผักกวางตุ้ง กวางตุ้งต้น

  รหัสสินค้า A4302
  ผักกวางตุ้ง กวางตุ้งต้น
  35000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-08-01

  69.00 - 99.00 ฿

  กวางตุ้งฮ่องกง ขาวน้อย

  รหัสสินค้า A677
  กวางตุ้งฮ่องกง ขาวน้อย
  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-04-01

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้

  รหัสสินค้า A4802
  ผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้
  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-10-1

  21.50 - 24.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้ง สุพรรณ12

  รหัสสินค้า A227
  เมล็ดกวางตุ้ง สุพรรณ12
  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-1-1

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้งดอก หยก12

  รหัสสินค้า A2859
  เมล็ดกวางตุ้งดอก หยก12
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-1-1

  10.00 - 12.00 ฿

  กวางตุ้งดอกเขียว อาชา

  รหัสสินค้า A2744
  กวางตุ้งดอกเขียว อาชา
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-11-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์กวางตุ้งดอก

  รหัสสินค้า A2860
  เมล็ดพันธุ์กวางตุ้งดอก
  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-1-1

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดผักกวางตุ้ง ไพลิน

  รหัสสินค้า A513
  เมล็ดผักกวางตุ้ง ไพลิน
  10 กรัม ความงอก 97%
  หมดอายุ 2022-6-1

  10.00 - 12.00 ฿

  กวางตุ้งฮ่องเต้

  รหัสสินค้า A191
  กวางตุ้งฮ่องเต้
  100 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-09-01

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้งนิวเบิร์ก

  รหัสสินค้า A793
  ผักกาดกวางตุ้งนิวเบิร์ก
  4,400 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-7-1

  23.00 ฿ 15.00 ฿

  เขียวกวางตุ้ง ปทุมรัตน์

  รหัสสินค้า A1272
  เขียวกวางตุ้ง ปทุมรัตน์
  25000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-07-01

  169.00 - 215.00 ฿

  กวางตุ้งดอกร่มฉัตร

  รหัสสินค้า A684
  กวางตุ้งดอกร่มฉัตร
  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-8-1

  12.00 - 14.00 ฿

  เขียวกวางตุ้ง ปทุมรัตน์

  รหัสสินค้า A331
  เขียวกวางตุ้ง ปทุมรัตน์
  2500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-02-01

  22.00 - 25.00 ฿

  กวางตุ้งฮ่องกง ขาวน้อย

  รหัสสินค้า A7
  กวางตุ้งฮ่องกง ขาวน้อย
  100 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-09-01

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง หงหยก A1

  รหัสสินค้า A2882
  ผักกาดกวางตุ้ง หงหยก A1
  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-1-1

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง ฮ่องเต้

  รหัสสินค้า A2868
  ผักกาดกวางตุ้ง ฮ่องเต้
  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-1-1

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้ง ป๊อปอาย

  รหัสสินค้า A2326
  เมล็ดกวางตุ้ง ป๊อปอาย
  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-5-1

  69.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้งโชว์จีน

  รหัสสินค้า A794
  ผักกาดกวางตุ้งโชว์จีน
  850 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-9-1

  21.00 - 23.00 ฿

  กวางตุ้ง เพชรงาม

  รหัสสินค้า A683
  กวางตุ้ง เพชรงาม
  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-8-1

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง เขียวหยก

  รหัสสินค้า A2171
  ผักกาดกวางตุ้ง เขียวหยก
  46700 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-8-1

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง โสภา

  รหัสสินค้า A2352
  ผักกาดกวางตุ้ง โสภา
  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-05-01

  69.00 - 89.00 ฿

  ผักกวางตุ้งฮ่องเต้

  รหัสสินค้า A685
  ผักกวางตุ้งฮ่องเต้
  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-09-01

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้

  รหัสสินค้า A4745
  ผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้
  4 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-6-1

  21.50 - 24.00 ฿

  ผักกวางตุ้งลุ้ย ฮ่องเต้

  รหัสสินค้า A2173
  ผักกวางตุ้งลุ้ย ฮ่องเต้
  50000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-08-01

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกวางตุ้ง ภูเขาเขียว

  รหัสสินค้า A4304
  ผักกวางตุ้ง ภูเขาเขียว
  35000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-12-1

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดกวางตุ้ง สุพรรณ12

  รหัสสินค้า A228
  เมล็ดกวางตุ้ง สุพรรณ12
  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-1-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกวางตุ้ง เพชรไพลิน

  รหัสสินค้า A2035
  ผักกวางตุ้ง เพชรไพลิน
  100 กรัม ความงอก 91%
  หมดอายุ 2021-09-01

  69.00 - 95.00 ฿

  เขียวกวางตุ้ง

  รหัสสินค้า A3544
  เขียวกวางตุ้ง
  250 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-01-01

  138.00 - 149.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง โสภา

  รหัสสินค้า A2351
  ผักกาดกวางตุ้ง โสภา
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-4-1

  9.00 - 11.00 ฿

  Թ§