LINE it!
 @allkaset


 • º( 12 ¡ )

  กระเจี๊ยบแดง

  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A3550

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบแดง

  10 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A591

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดกระเจี๊ยบแดง

  ขนาด 1 ห่อ 1,200 เมล็ด
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A5154

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดกระเจี๊ยบแดง

  ขนาด 1 ซอง 120 เมล็ด
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A5155

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดกระเจี๊ยบแดง ทิพย์

  10 เมล็ด ความงอก 86%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A5844

  10.00 - 12.00 ฿

  กระเจี๊ยบแดง

  100 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A3365

  65.00 - 89.00 ฿

  กระเจี๊ยบเขียว เบสกรีน5

  1 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A4742

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดกระเจี๊ยบแดง

  230 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 12/66

  รหัสสินค้า A4743

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดกระเจี๊ยบแดง

  350 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A6389

  8.00 - 10.00 ฿

  กระเจี๊ยบแดง ทิพย์มณี

  100 เมล็ด ความงอก 86%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A5843

  79.00 - 109.00 ฿

  กระเจี๊ยบแดง

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A3301

  10.00 - 12.00 ฿

  กระเจี๊ยบแดง

  50 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A3300

  75.00 - 95.00 ฿