LINE it!
 @allkaset





 • º( 15 ¡ )

  เมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบแดง

  รหัสสินค้า A591
  เมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบแดง
  10 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2023-1-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบแดง

  รหัสสินค้า A5154
  เมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบแดง
  1,200 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 2021-10-1

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดกระเจี๊ยบแดง

  รหัสสินค้า A6389
  เมล็ดกระเจี๊ยบแดง
  350 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-7-1

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบแดง

  รหัสสินค้า A4417
  เมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบแดง
  2,300 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-5-1

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดกระเจี๊ยบแดง

  รหัสสินค้า A5370
  เมล็ดกระเจี๊ยบแดง
  60 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2023-02-01

  0.00 - 49.00 ฿

  กระเจี๊ยบแดง

  รหัสสินค้า A3550
  กระเจี๊ยบแดง
  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-04-01

  8.00 - 10.00 ฿

  กระเจี๊ยบ

  รหัสสินค้า A1175
  กระเจี๊ยบ
  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-1-1

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ด กระเจี๊ยบแดง

  รหัสสินค้า A1158
  เมล็ด กระเจี๊ยบแดง
  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-1-1

  65.00 - 99.00 ฿

  กระเจี๊ยบแดง

  รหัสสินค้า A3365
  กระเจี๊ยบแดง
  100 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-8-1

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดกระเจี๊ยบแดง ทิพย์

  รหัสสินค้า A5844
  เมล็ดกระเจี๊ยบแดง ทิพย์
  10 เมล็ด ความงอก 86%
  หมดอายุ 2021-10-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ กระเจี๊ยบ

  รหัสสินค้า A577
  เมล็ดพันธุ์ กระเจี๊ยบ
  10 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2023-1-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดกระเจี๊ยบแดง

  รหัสสินค้า A5155
  เมล็ดกระเจี๊ยบแดง
  120 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 2021-8-1

  8.00 - 13.00 ฿

  กระเจี๊ยบแดง ทิพย์มณี

  รหัสสินค้า A5843
  กระเจี๊ยบแดง ทิพย์มณี
  100 เมล็ด ความงอก 86%
  หมดอายุ 2021-10-1

  79.00 - 109.00 ฿

  เมล็ดกระเจี๊ยบแดง

  รหัสสินค้า A4743
  เมล็ดกระเจี๊ยบแดง
  230 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-5-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบแดง

  รหัสสินค้า A6388
  เมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบแดง
  3,500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-11-1

  65.00 - 89.00 ฿

  Թ§