LINE it!
 @allkaset

 • คลิปวีดีโอ

  กระเจี้ยบเขียว 60 วัน ดินปลูก พีทมอส พีทมอส+เพอร์ไลท์

  กระเจี๊ยบ( 7 รายการ )

  เมล็ดกระเจี๊ยบแดง

  ขนาด 1 ซอง 120 เมล็ด
  รหัสสินค้า A5155
  หมดอายุ 11/66

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระเจี๊ยบแดง

  10 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A3550
  หมดอายุ 3/67

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระเจี๊ยบแดง

  100 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A3365
  หมดอายุ 3/67

  65.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกระเจี๊ยบแดง

  350 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6389
  หมดอายุ 3/67

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบแดง

  3,500 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6388
  หมดอายุ 3/67

  65.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระเจี๊ยบแดง ทิพย์มณี

  100 เมล็ด ความงอก 86%
  รหัสสินค้า A5843
  หมดอายุ /543

  79.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกระเจี๊ยบแดง

  60 กรัม ความงอก 60%
  รหัสสินค้า A5370
  หมดอายุ 10/67

  25.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก