LINE it!
 @allkaset

 • คลิปวีดีโอ

  กระเจี้ยบเขียว 60 วัน ดินปลูก พีทมอส พีทมอส+เพอร์ไลท์

  กระเจี๊ยบ( 13 รายการ )

  เมล็ดกระเจี๊ยบแดง

  ขนาด 1 ซอง 120 เมล็ด
  รหัสสินค้า A5155
  หมดอายุ 5/66

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกระเจี๊ยบแดง

  ขนาด 1 ห่อ 1,200 เมล็ด
  รหัสสินค้า A5154
  หมดอายุ 5/66

  69.00 - 78.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระเจี๊ยบแดง

  10 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A3550
  หมดอายุ 10/65

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระเจี๊ยบแดง

  100 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A3365
  หมดอายุ 10/65

  65.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกระเจี๊ยบแดง

  350 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6389
  หมดอายุ 5/66

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระเจี๊ยบแดง

  50 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3300
  หมดอายุ /543

  75.00 - 95.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระเจี๊ยบแดง ทิพย์มณี

  100 เมล็ด ความงอก 86%
  รหัสสินค้า A5843
  หมดอายุ 8/65

  79.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกระเจี๊ยบแดง ทิพย์

  10 เมล็ด ความงอก 86%
  รหัสสินค้า A5844
  หมดอายุ 8/65

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกระเจี๊ยบแดง

  60 กรัม ความงอก 60%
  รหัสสินค้า A5370
  หมดอายุ 2/67

  25.00 - 29.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์ กระเจี๊ยบ

  10 กรัม ความงอก 85 %
  รหัสสินค้า A577
  หมดอายุ 4/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบแดง

  10 กรัม ความงอก 85 %
  รหัสสินค้า A591
  หมดอายุ 1/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด กระเจี๊ยบแดง

  100 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A1158
  หมดอายุ 1/67

  65.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดกระเจี๊ยบแดง

  230 เมล็ด ความงอก 60%
  รหัสสินค้า A4743
  หมดอายุ 12/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก