LINE it!
 @allkaset





 • เมล็ดผัก (เมล็ดพันธุ์ผัก)

  ออลล์เกษตรแหล่งรวมเมล็ดผักออนไลน์ขนาดใหญ่ของประเทศ  เราขายทั้งปลีกและส่ง ซองเดียวก็ขาย เปิดขายตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ส่งด่วนส่งเร็วทุกวันไม่มีวันหยุด เมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดผักจากผู้ผลิตชั้นนำของประเทศ รวมไว้ที่ ออลล์เกษตร คิดถึงเมล็ดพันธุ์ คิดถึงออลล์เกษตร เมล็ดผัก เมล็ดพันธุ์ผัก

  (1) ความสำคัญของเมล็ดผัก คลิก

  (2) ประเภทของเมล็ดผัก คลิก

  (3) เมล็ดผักในท้องตลาดแบ่งได้เป็น คลิก

  (4) จุดต่างเมล็ดผักแบบเคลือบและไม่เคลือบ คลิก

  (5) ข้อคำนึงถึงในการเพาะเมล็ดผัก คลิก

  (6) วิธีการเพาะเมล็ดผัก คลิก

  (7) เคล็ดลับเพาะเมล็ดผักแต่ละชนิด คลิก

  (8) การเก็บรักษาเมล็ดผัก เมล็ดพันธุ์ผัก คลิก


  เมล็ดผัก( 2388 รายการ )

  มะเขือม่วงลิง

  ยกลัง ความงอก 60%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A6991

  1,719.00 - 1,739.00 ฿

  ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 1Lx6

  ยกลัง
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8102

  359.00 - 389.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีนเรียวไผ่

  ขนาด 1 ซอง 420 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A401

  13.00 ฿ 7.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีนเรียวไผ่

  ขนาด 1 ห่อ 4,200 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1348

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีนเรียวไผ่

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4892

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีนเรียวไผ่

  1 ซองจัมโบ้ 550 เมล็ด
  หมดอายุ 2022-01-01

  รหัสสินค้า A3564

  35.00 ฿ 24.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีนเรียวไผ่

  ยกลัง จัมโบ้ 20 ซอง
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A1498

  489.00 - 499.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งแก้ว

  ขนาด 1 ซอง 230 เมล็ด
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A3871

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งแก้ว

  ขนาด 1 ห่อ 2,300 เมล็ด
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A3604

  69.00 - 78.00 ฿

  ผักบุ้งแก้ว ยกลัง

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A8187

  675.00 - 685.00 ฿

  ผักบุ้งแก้วเย็นตาโฟ

  1 ซองจัมโบ้ 1100 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A8134

  35.00 - 40.00 ฿

  เมล็ดผักชีฝรั่ง

  ขนาด 1 ซอง 2800 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A420

  13.00 ฿ 7.00 ฿

  เมล็ดผักชีฝรั่ง

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3144

  675.00 - 685.00 ฿

  ผักหอมป้อม ยกลัง

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A8188

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว

  ขนาด 1 ซอง 3300 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A256

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว

  ขนาด 1 ห่อ 33000 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1352

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดผักชีลาว

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A3587

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดกะเพราแดง

  ขนาด 1 ซอง 750 เมล็ด
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A261

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดกะเพราแดง

  ขนาด 1 ห่อ 7,500 เมล็ด
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A1523

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดกะเพราแดง

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A4890

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดกะเพรา

  ขนาด 1 ซอง 2400 เมล็ด
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A411

  13.00 ฿ 7.00 ฿

  เมล็ดกะเพรา

  ขนาด 1 ห่อ 24000 เมล็ด
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A1524

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดกะเพรา

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A4889

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดกะเพรา

  1 ซองจัมโบ้ 4000 เมล็ด
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A5391

  30.00 - 35.00 ฿

  เมล็ดกะเพรา

  ยกลัง จัมโบ้ 20 ซอง
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A6854

  489.00 - 499.00 ฿

  เมล็ดกะเพราป่า

  ขนาด 1 ซอง 270 เมล็ด
  หมดอายุ 2023-1-1

  รหัสสินค้า A402

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดกะเพราป่า

  ขนาด 1 ห่อ 29700 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A2613

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดกะเพราป่า

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3864

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  ขนาด 1 ซอง 750 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A435

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A5326

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  1 ซองจัมโบ้ 4000 เมล็ด
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A673

  30.00 - 35.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  ยกลัง จัมโบ้ 20 ซอง
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A6856

  489.00 - 499.00 ฿

  เมล็ดแมงลัก

  ขนาด 1 ซอง 100 เมล็ด
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A245

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดแมงลัก

  ขนาด 1 ห่อ 1000 เมล็ด
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A1257

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดแมงลัก

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A3616

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดแมงลัก

  1 ซองจัมโบ้ 4000 เมล็ด
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A674

  30.00 - 35.00 ฿

  เมล็ดแมงลัก

  ยกลัง จัมโบ้ 100 ซอง
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A6852

  489.00 - 499.00 ฿

  เมล็ดคึ่นฉ่าย

  ขนาด 1 ซอง 7500 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A412

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดคึ่นฉ่าย

  ขนาด 1 ห่อ 75000 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1254

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดคึ่นฉ่าย

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A4073

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดคื่นฉ่าย

  1 ซองจัมโบ้ 20000 เมล็ด
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3551

  30.00 - 35.00 ฿

  เมล็ดคื่นฉ่าย

  ยกลัง จัมโบ้ 100 ซอง
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1496

  489.00 - 499.00 ฿

  เมล็ดชุนฉ่าย

  ขนาด 1 ซอง 4,400 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A406

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดชุนฉ่าย

  ขนาด 1 ห่อ 44,000 เมล็ด
  หมดอายุ 2022-9-1

  รหัสสินค้า A1404

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดชุนฉ่าย

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1593

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดเขียวน้อย

  1 ซองจัมโบ้ 22000เมล็ด
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A6295

  35.00 - 40.00 ฿

  เขียวน้อย ยกลัง

  ยกลัง จัมโบ้ 20 ซอง
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A8220

  489.00 - 499.00 ฿

  เมล็ดตั้งโอ๋

  ขนาด 1 ซอง 900 เมล็ด
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A243

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดตั้งโอ๋

  ขนาด 1 ห่อ 9,000 เมล็ด
  หมดอายุ 2022-6-1

  รหัสสินค้า A1336

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดตั้งโอ๋

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A1594

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดผักขี้หูด

  ขนาด 1 ซอง 400 เมล็ด
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A430

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดผักขี้หูด

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A7041

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดผักโขม

  ขนาด 1 ซอง 2,000 เมล็ด
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A248

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดผักโขม

  ขนาด 1 ห่อ 20000 เมล็ด
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A1345

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดผักโขม

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A4520

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดผักโขมแดง

  ขนาด 1 ซอง 3,800 เมล็ด
  หมดอายุ 2022-11-1

  รหัสสินค้า A438

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดผักโขมแดง

  ขนาด 1 ห่อ 38,000 เมล็ด
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A1314

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดผักโขมแดง

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A3588

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดผักโขมใบกระ

  ขนาด 1 ซอง 1,000 เมล็ด
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A6443

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดผักโขมใบกระ

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A6742

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดผักเสี้ยน

  ขนาด 1 ซอง 1,900 เมล็ด
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1245

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดผักเสี้ยน

  ขนาด 1 ห่อ 19,000 เมล็ด
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3177

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดผักเสี้ยน

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A5149

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดผักเสี้ยน

  1 ซองจัมโบ้ 9,000 เมล็ด
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A1640

  30.00 - 35.00 ฿