LINE it!
 @allkaset

 • ปลูกผักสวนครัว

      การปลูกผักสวนครัวไม่ได้ใช่เวลากันแค่วันเดียวแล้วได้กินเลยอย่างน้อยต้องใช่เวลา 20-30 วันขึ้นไป บางต้นใช่เวลา 3-4 เดือนก็มี เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมใจไว้ว่าเราตั้งใจจริงมั้ยที่จะปลูกผักสวนครัว สามารถมาปรึกษา พูดคุยกับเราได้ตลอด 24 ชม. คิดถึงเกษตร คิดถึงออลล์เกษตร

  คลิป ปลูกผักสวน ต้องมี 7 สิ่งนี้

  คลิปผักสวนครัวมีอะไรบ้าง

  คลิปปลูกอะไรดี

  คลิป ผักสวนครัว (Vegetable garden)

  คลิป ปลูกอะไร ได้เงินเร็ว

      การปลูกผักสวนครัวต้องมี 7 สิ่งนี้

  1.หัวใจในการปลูกผัก

  2.เมล็ดพันธุ์

  3.วัสดุปลูก เช่น พีทมอส โคโค่พีท หรือดิน ในการปลูก

  4.ภาชนะในการปลูก เช่น ถาดเพาะ ถุงเพาะชำ กระถาง หรือการลงแปลงใหญ่

  5.ภาชนะในการรดน้ำ เช่น ถังน้ำ ฟ็อกกี้ บัวรดน้ำ หัวฉีดน้ำสำหรับแปลงใหญ่

  6.ปุ๋ย ธาตุอาหาร

  7.สารไล่แมลง


  ปลูกผักสวนครัว( 687 รายการ )

  เมล็ดกะเพราแดง

  ขนาด 1 ซอง 750 เมล็ด
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A261

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดกะเพราป่า

  ขนาด 1 ซอง 270 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A402

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดกะเพรา

  ขนาด 1 ซอง 2400 เมล็ด
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A411

  13.00 ฿ 7.00 ฿

  เมล็ดกะเพราเขียว ใบเงิน

  1 กรัม ความงอก 52%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A470

  10.00 - 12.00 ฿

  พันธุ์กะเพราคัดพิเศษ

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A573

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดกะเพรา

  3 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A723

  12.00 - 14.00 ฿

  กะเพราแดง

  3 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A744

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดกะเพราแดง

  ขนาด 1 ห่อ 7,500 เมล็ด
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A1523

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดกะเพรา

  ขนาด 1 ห่อ 24000 เมล็ด
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A1524

  69.00 - 78.00 ฿

  กะเพราขาว

  20 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1542

  69.00 - 99.00 ฿

  กะเพราขาว

  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1543

  10.00 - 12.00 ฿

  กะเพราแดง

  20 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A1544

  69.00 - 99.00 ฿

  กะเพราแดง

  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A1545

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดกะเพรา

  6,810 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1838

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดกะเพรา

  6,810 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A2080

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดกะเพรา

  68100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A2081

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดกะเพราคัดพิเศษ SL

  2000 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2218

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดกะเพราม่วง V52

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A2419

  9.00 - 11.00 ฿

  กะเพราขาว นวลจันทร์

  1 กรัม ความงอก 50%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2746

  10.00 - 12.00 ฿

  กะเพราขาว นวลจันทร์

  10 กรัม ความงอก 50%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2747

  75.00 - 95.00 ฿

  เมล็ดกะเพราคัดพิเศษ SL

  2000เมล็ด ความงอก 90 %
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A3216

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดกะเพราคัดพิเศษ SL

  2000เมล็ด ความงอก 90 %
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A3217

  89.00 - 99.00 ฿

  กะเพราแดง

  30 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A3278

  89.00 - 119.00 ฿

  กะเพราป่า

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A3395

  65.00 - 99.00 ฿

  กะเพราป่า

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A3396

  12.00 ฿ 6.00 ฿

  กะเพราม่วง

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A3403

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดกะเพราป่า

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3864

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์กะเพรา

  42000 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A4328

  69.00 - 99.00 ฿

  กะเพราแดง กลิ่นหอมกว่า

  10 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A4513

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดกะเพราแดง กลิ่นหอม

  1 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A4747

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดกะเพรา

  4,200 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A4748

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดกะเพรา

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A4889

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดกะเพราแดง

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A4890

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดกะเพรา

  1 ซองจัมโบ้ 4000 เมล็ด
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A5391

  30.00 - 35.00 ฿

  กะเพราแดง รูบี้

  5 กรัม ความงอก 50%
  หมดอายุ 3/65

  รหัสสินค้า A5578

  75.00 - 95.00 ฿

  เมล็ดกะเพราแดง รูบี้

  0.5 กรัม ความงอก 50%
  หมดอายุ 3/65

  รหัสสินค้า A5579

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดกะเพรา การะเกด

  400 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A5842

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ด กะเพรา สปีด EB-98

  1,900 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A5979

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ด กะเพรา สปีด 3 EB-

  2,100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A5981

  21.00 - 23.00 ฿

  กะเพราเขียว โนรี

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A6334

  149.00 - 179.00 ฿

  เมล็ดกะเพราเขียว โนรี

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A6335

  21.00 - 23.00 ฿

  กะเพราเขียวใบใหญ่ โนรี

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A6336

  149.00 - 179.00 ฿

  กะเพราเขียวใบใหญ่ โนรี

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A6337

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดกะเพรา

  ยกลัง จัมโบ้ 20 ซอง
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A6854

  489.00 - 499.00 ฿

  กะเพรา

  20 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A7280

  59.00 - 69.00 ฿

  กะเพรา

  2 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A7281

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  ขนาด 1 ซอง 750 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A435

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดโหระพาคัดพิเศษ

  1 กรัม ความงอก 85%
  ผลิต 2023-11-01

  รหัสสินค้า A550

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  1 ซองจัมโบ้ 4000 เมล็ด
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A673

  30.00 - 35.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A692

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดโหระพาแม็กนั่ม 981

  700 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A784

  21.00 - 23.00 ฿

  โหระพาใบใหญ่

  3 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A1547

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  1,600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A1828

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  16000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A1829

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  1,600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2064

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดโหระพา บางซื่อ

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A2385

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์โหระพา

  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A3035

  89.00 - 119.00 ฿

  โหระพา อิตาลี

  50 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A3466

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  2 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 12/66

  รหัสสินค้า A4674

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A5326

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดโหระพา ละมุน

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A5576

  75.00 - 95.00 ฿

  เมล็ดโหระพา ละมุน

  0.5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A5577

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์โหระพา

  7,000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A5982

  159.00 - 199.00 ฿

  โหระพา โนรา

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A6338

  149.00 - 179.00 ฿

  เมล็ดโหระพา โนรา

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A6339

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  ยกลัง จัมโบ้ 20 ซอง
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A6856

  489.00 - 499.00 ฿

  โหระพา พัชราภา

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A7196

  16.00 ฿ 11.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งจีน ยอดไผ่9

  400 เมล็ด ความงอก 82%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A489

  24.00 - 27.00 ฿