LINE it!
 @allkaset


 • ผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้

  5,000 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A2172
  หมดอายุ 2023-10-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  ถั่วลันเตา โต๊ะเหมียว

  60 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4760
  หมดอายุ 11/67

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดมะระ มังกรหยก

  4 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A6169
  หมดอายุ 2023-09-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  ดอกบานไม่รู้โรย

  90 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A533
  หมดอายุ 12/66

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  แตงโมลายใหญ่ เวรี่บิ๊ก

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6836
  หมดอายุ 11/66

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  มะเขือเปรามะเขือนิ้วลิง

  2 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A5659
  หมดอายุ 11/66

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  ทานตะวัน ทั่วทิศกินยอด

  20 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A4459
  หมดอายุ 12/66

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  พริกหนุ่มขาว ไวท์เฮาส์

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2853
  หมดอายุ 12/66

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  ไควาเระ เบบี้ไวท์

  10 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7297
  หมดอายุ 2023-11-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดซัลเวีย SAL-101

  0.05 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2716
  หมดอายุ 9/67

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง