LINE it!
 @allkaset


 • เมล็ดพริก รสแซ่บ ที2007

  380 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A787
  หมดอายุ 2024-06-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ด กะหล่ำดอก สโนว์เล

  190 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6046
  หมดอายุ 2024-06-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดแคนตาลูป ฮันนี่ดิว

  4 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6232
  หมดอายุ 2024-06-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  พริกขี้หนู F1 เวรี่ฮอท

  0.5 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A4907
  หมดอายุ 6/67

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดผักโขมเขียวตองอ่อน

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4851
  หมดอายุ 2024-07-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  กะหล่ำดอก ปุยเมฆ

  0.5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1977
  หมดอายุ 7/67

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  ถั่วเส้น เชียงพราง

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7890
  หมดอายุ 7/67

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  ถั่วเนื้อ เมล็ดขาว

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7892
  หมดอายุ 7/67

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดบานชื่นหนู ZIN-903

  0.075 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A5809
  หมดอายุ 7/67

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดพริกช่อแดง

  เมล็ดพริกช่อแดง
  รหัสสินค้า A10430
  หมดอายุ 2024-07-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดเมล่อน มาโมรุ

  12 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A3793
  หมดอายุ 2024-06-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  ผักโขมใจกลางแดงเล็ก

  5 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A3050
  หมดอายุ 2024-06-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  ดาวกระจายสีเหลืองต้นสูง

  ขนาด 1 ซอง 0.5 กรัม
  รหัสสินค้า A6265
  หมดอายุ 2024-05-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดมะเขือเปราะ สุริยา

  ขนาด 1 ซอง 450 เมล็ด
  รหัสสินค้า A5739
  หมดอายุ 2024-05-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  ฟักกลม พันธุ์กลมกลืน

  35 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4776
  หมดอายุ 2024-05-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  ฟักทองอ่อนเขียว คิกขุ

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A6299
  หมดอายุ 2024-05-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดผักสลัด เรดเวลเวท

  1 ซอง
  รหัสสินค้า A9534
  หมดอายุ 2024-05-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  มะเขือยาวม่วงสั้น

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A714
  หมดอายุ 2024-04-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  พริกขี้หนู ซองจัมโบ้

  ขนาด 1 ซอง 330 เมล็ด
  รหัสสินค้า A5365
  หมดอายุ 2024-04-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดข้าวโพดแปดแถว

  50 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A5331
  หมดอายุ 2024-04-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  กวางตุ้งฮ่องเต้เตียวหุย

  30 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A8636
  หมดอายุ 2024-04-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  ข้าวโพดข้าวเหนียวไข่มุก

  15 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A1606
  หมดอายุ 2024-03-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ด แตงโม บุษรา

  15 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6214
  หมดอายุ 2024-02-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  มะเขือม่วง แม่ลาว

  250 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A3444
  หมดอายุ 2024-02-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดพริก ภูพาน

  60 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6095
  หมดอายุ 2024-02-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ด พริก เอ็มม่า

  55 เมล็ด ความงอก 70 %
  รหัสสินค้า A6066
  หมดอายุ 2024-02-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  ปอเทือง

  20 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7386
  หมดอายุ 1/69

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดพันธุ์ผักโขมชมพู

  5 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A8986
  หมดอายุ 2024-07-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดพันธุ์ เทียนไทย

  25 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A521
  หมดอายุ 2024-08-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  พริกหนุ่มเขียว ศรีหนุ่ม

  0.1 กรัม ความงอก 55%
  รหัสสินค้า A4772
  หมดอายุ 8/68

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดแตงกวา ชินจัง

  50 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6203
  หมดอายุ 2024-04-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  แตงกวา F1 พาวเวอร์-ซี

  60 เมล็ด ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A2278
  หมดอายุ 2024-08-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  มะเขือเปราะกรอบขาว

  450 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6085
  หมดอายุ 2024-07-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  ผักบุ้งฝรั่งบลูโอเชี่ยน

  15 เมล็ด ความงอก 85 %
  รหัสสินค้า A534
  หมดอายุ 2024-08-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  แคนตาลูป เจด 123

  15 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A3438
  หมดอายุ 2024-08-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  แคนตาลูปพันธุ์USAบอล

  10 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A4457
  หมดอายุ 2024-08-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดแคนตาลูปศรีทอง1382

  5 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A809
  หมดอายุ 0000-00-00

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  พริกขี้หนู เวรี่ฮอท

  1.5 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A1448
  หมดอายุ 2024-07-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  แคนตาลูป เอ็มมิรัลดสวีท

  5 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A806
  หมดอายุ 2024-08-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  แตงกวาลูกผสมF1 แรงเยอร์

  50 เมล็ด ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A2280
  หมดอายุ 2024-07-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  แตงโมลูกผสม โนรี 48 F1

  40 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A8070
  หมดอายุ 2024-08-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  มะเขือพวงไร้หนามพวงร้อย

  0.5 กรัม ความงอก 60 %
  รหัสสินค้า A6298
  หมดอายุ 2024-07-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  ข้าวโพด พันธุ์หวานละไม

  10 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A4804
  หมดอายุ 2024-08-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดฟักทองมินนี่ 24

  2 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A3848
  หมดอายุ 2024-07-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  แมงลัก

  5 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7279
  หมดอายุ 2023-08-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  คะน้ายอดลูกผสม โขงเจียม

  5 กรัม ความงอก 70 %
  รหัสสินค้า A1753
  หมดอายุ 2023-09-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  ทานตะวันรุ่งอรุณ

  ทานตะวันรุ่งอรุณ
  รหัสสินค้า A9232
  หมดอายุ 2023-09-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดบิ๊กคอส

  พันธุ์คอสบิ๊กฮาร์ท
  รหัสสินค้า A9676
  หมดอายุ 2023-12-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล่อนตาข่ายเนื้อส้ม

  เมล่อนตาข่ายเนื้อส้ม
  รหัสสินค้า A9358
  หมดอายุ 2023-12-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ด ผักโขม ไวท์ลีฟ 93

  6,200 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6034
  หมดอายุ 2024-01-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  ข้าวโพดหวานสวีททันเดอร์

  5 กรัม ความงอก 60%
  รหัสสินค้า A6269
  หมดอายุ 2023-09-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดผักกาดหอม กรีนโบว์

  100 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A3092
  หมดอายุ 2024-01-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  มะเขือคางกบลูกผสม

  1 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2501
  หมดอายุ 2024-06-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ด แตงโม ศรีจันทร์

  4 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6216
  หมดอายุ 2024-02-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดแตงโม มณีพร

  27 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6240
  หมดอายุ 2/69

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดผักกาดหัว ไควาเระ

  5 กรัม ความงอก 85 %
  รหัสสินค้า A583
  หมดอายุ 2024-03-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  ข้าวโพดเทียนเหลือง

  15 กรัม ความงอก 85 %
  รหัสสินค้า A557
  หมดอายุ 2024-03-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดไวด์รอคเกต

  1 ซอง
  รหัสสินค้า A10536
  หมดอายุ 2024-04-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดหญ้า อาหารสัตว์

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4671
  หมดอายุ 2024-08-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดโตเหมี่ยว

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A706
  หมดอายุ 2024-07-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดมะเขือเปราะเจ้าจอม

  180 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6081
  หมดอายุ 2024-04-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดแตงโม ลาเบล 1540

  29 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A764
  หมดอายุ 2024-04-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดพันธุ์แตงโมผลอ่อน

  2 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A574
  หมดอายุ 2024-04-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  มะเขือตอแหล นวลผ่อง

  1 ซอง 1 กรัม
  รหัสสินค้า A8709
  หมดอายุ 2024-04-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง