LINE it!
 @allkaset


 • ถั่วฝักยาว (เมล็ดขาว)

  40 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A1867
  หมดอายุ 2022-05-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดสร้อยไก่ CEL-101

  0.04 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2734
  หมดอายุ 5/66

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  แคนตาลูบพันธุ์ร็อคสตาร์

  1 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A4732
  หมดอายุ 6/65

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  เมล็ดคะน้า พันธุ์ก้านแก

  10 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6351
  หมดอายุ 2022-05-01

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง