LINE it!
 @allkaset

 • คลิปวีดีโอ

  https://youtu.be/PGWjdE42xy4
  รีวิวเมล็ดพันธุ์ตราจุยเจียมาใหม่ 5 ชนิด

  จุยเจีย( 110 รายการ )

  ชั้นแขวนเมล็ดผักจุยเจีย

  ไม่รวมป้าย 25 ซี่
  รหัสสินค้า A8184
  ไม่ระบุ

  489.00 - 549.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักบุ้งจีน เจเจโบนัส

  10 กรัม ความงอก 60%
  รหัสสินค้า A1539
  หมดอายุ 5/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักบุ้งจีน ผักบุ้งแก้ว

  10 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1537
  หมดอายุ /543

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักบุ้งจีน ผักบุ้งแก้ว

  100 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1536
  หมดอายุ /543

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักชี พันธุ์มั่นคง

  5 กรัม ความงอก70%
  รหัสสินค้า A1535
  หมดอายุ 1/69

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักชี พันธุ์มั่นคง

  50 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1534
  หมดอายุ 1/69

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักชีลาว สามเด้ง

  3 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1529
  หมดอายุ 9/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะเพราแดง

  2 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1545
  หมดอายุ 9/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะเพราขาว

  2 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1543
  หมดอายุ 9/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะเพราขาว

  20 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1542
  หมดอายุ 9/68

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แมงลัก

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1549
  หมดอายุ 9/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แมงลัก

  50 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1548
  หมดอายุ 9/68

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คื่นฉ่าย กวางโจว

  2 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1541
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ชุนฉ่าย งาขาวคู่

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A215
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดเขียวน้อย วาซาบิ

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7886
  หมดอายุ 1/69

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดเขียวน้อย วาซาบิ

  100 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7885
  หมดอายุ 1/69

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ตั้งอ๋อ

  3 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A7858
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขมเขียว

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1551
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขม ใบชาม

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1600
  หมดอายุ 7/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขมแดง

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1553
  หมดอายุ 9/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขม พันธุ์แดงชมพู

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1555
  หมดอายุ 9/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขม พันธุ์แดงชมพู

  50 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1554
  หมดอายุ 9/67

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขมพันธุ์เขียวปนแดง

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1602
  หมดอายุ 4/67

  แจกฟรี สูงสุด 5 ซอง

  กวางตุ้งดอก เขียวอำพัน

  10 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A233
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กวางตุ้งดอก เขียวอำพัน

  100 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A230
  หมดอายุ 1/68

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปอเทือง

  20 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7386
  หมดอายุ 1/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปอเทือง

  200 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7385
  หมดอายุ 1/67

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดหอม เจเจกรีนโบว์

  2 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7408
  หมดอายุ /543

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดหอม บัตเตอร์ครั๊น

  2 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7412
  หมดอายุ 5/68

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดหอม บัตเตอร์ครั๊น

  20 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7411
  หมดอายุ 5/68

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้าน เจเจบิ๊กไบท์

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7398
  หมดอายุ 1/69

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวา ไวเปอร์

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7400
  หมดอายุ 1/68

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวา ไวเปอร์

  10 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7399
  หมดอายุ 1/68

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คะน้า ซาช่า

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7406
  หมดอายุ 9/68

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คะน้า ไดโนซอร์เคล

  1 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A7402
  หมดอายุ 9/68

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล่อน มาชิตะ

  15 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7380
  หมดอายุ 1/69

  18.00 - 20.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล่อน มาชิตะ

  150 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7379
  หมดอายุ 1/69

  159.00 - 175.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะหล่ำดอก ซันเดย์ 45

  0.5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7393
  หมดอายุ 9/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้าน ออลซีซั่น

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7396
  หมดอายุ 1/69

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วพุ่มเขียว ไร้ค้าง

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7896
  หมดอายุ 7/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกขี้หนูสวนเจเจจิ๊ดริ

  0.5 กรัม ความงอก 60%
  รหัสสินค้า A7864
  หมดอายุ 1/69

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาวเมล็ดดำ

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7900
  หมดอายุ 1/69

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กวางตุ้ง จัมโบ้เจ๊ต

  50 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1627
  หมดอายุ 9/67

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ข้าวโพดข้าวเหนียว เผือก

  15 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7866
  หมดอายุ 9/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ข้าวโพดข้าวเหนียว เผือก

  150 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7865
  หมดอายุ 9/68

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ข้าวโพดข้าวเหนียวไตรรงค

  15 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7868
  หมดอายุ 9/69

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ข้าวโพดข้าวเหนียวไตรรงค

  150 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7867
  หมดอายุ 9/69

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกขี้หนู เชียงจิน

  0.5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7870
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดฟักทอง เชียงทอง

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7872
  หมดอายุ 9/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟักทอง เชียงทอง

  50 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7871
  หมดอายุ 9/68

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะระขี้นก แคระเขียว

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7884
  หมดอายุ 1/69

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะระขี้นก แคระเขียว

  10 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7883
  หมดอายุ 1/69

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กระเจี๊ยบ กรีนเจ

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7882
  หมดอายุ 9/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วพู เจเจ

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7880
  หมดอายุ 9/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วพู เจเจ

  50 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7879
  หมดอายุ 9/68

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บวบหอมสั้น

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7876
  หมดอายุ 9/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บวบเหลี่ยม เจเหลี่ยม

  5 กรัม ความงอก80%
  รหัสสินค้า A7874
  หมดอายุ 1/69

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  บวบเหลี่ยม เจเหลี่ยม

  50 กรัม ความงอก80%
  รหัสสินค้า A7873
  หมดอายุ 1/69

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คะน้าจัมโบ้ เจ

  10 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A7860
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกกะเหรี่ยงยาว

  0.5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A7902
  หมดอายุ /543

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกกะเหรี่ยงสั้น

  0.5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A7904
  หมดอายุ 7/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกกะเหรี่ยงสั้น

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A7903
  หมดอายุ 7/68

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพริกสร้อยฟ้า

  0.5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A7906
  หมดอายุ 5/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกสร้อยฟ้า

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A7905
  หมดอายุ 5/68

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กวางตุ้งกรีน มิซูน่า

  2 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7920
  หมดอายุ 9/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กวางตุ้งกรีน มิซูน่า

  20 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7919
  หมดอายุ 9/67

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สวิสชาร์ด รูบี้เรด

  2 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7926
  หมดอายุ 5/68

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล่อน มิโดริ

  15 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7930
  หมดอายุ 1/69

  18.00 - 20.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก