LINE it!
 @allkaset

 • ( 97 ¡ )

  คะน้า บลูเคล

  รหัสสินค้า A7403
  คะน้า บลูเคล
  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-08-01

  99.00 - 119.00 ฿

  คื่นฉ่าย กวางโจว

  รหัสสินค้า A1541
  คื่นฉ่าย กวางโจว
  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-06-01

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดขาว เจเจ61

  รหัสสินค้า A1980
  ผักกาดขาว เจเจ61
  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-6-1

  99.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดขาว ไวท์เอเมอรอล

  รหัสสินค้า A1978
  ผักกาดขาว ไวท์เอเมอรอล
  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-01-01

  99.00 - 119.00 ฿

  กะหล่ำปลี โดริ1

  รหัสสินค้า A1617
  กะหล่ำปลี โดริ1
  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-2-1

  99.00 - 119.00 ฿

  กะเพราแดง

  รหัสสินค้า A1545
  กะเพราแดง
  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-06-01

  10.00 - 12.00 ฿

  กะเพราขาว

  รหัสสินค้า A1543
  กะเพราขาว
  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-2-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขม ใบชาม

  รหัสสินค้า A1600
  ผักโขม ใบชาม
  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-6-1

  10.00 - 12.00 ฿

  โหระพาใบใหญ่

  รหัสสินค้า A1547
  โหระพาใบใหญ่
  3 กรัม ความงอก 70%
  ผลิต --

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดขาว เจเจ61

  รหัสสินค้า A1981
  ผักกาดขาว เจเจ61
  0.5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-06-01

  14.00 - 16.00 ฿

  เมล่อน มาชิตะ

  รหัสสินค้า A7380
  เมล่อน มาชิตะ
  15 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-08-01

  18.00 - 20.00 ฿

  เมล่อน มาชิตะ

  รหัสสินค้า A7379
  เมล่อน มาชิตะ
  150 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-08-01

  159.00 - 175.00 ฿

  ผักกาดขาว ไวท์เอเมอรอล

  รหัสสินค้า A1979
  ผักกาดขาว ไวท์เอเมอรอล
  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-01-01

  14.00 - 16.00 ฿

  กวางตุ้งไต้หวัน โชกุน

  รหัสสินค้า A1974
  กวางตุ้งไต้หวัน โชกุน
  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-1-1

  14.00 - 16.00 ฿

  กะหล่ำปลี โดริ1

  รหัสสินค้า A1618
  กะหล่ำปลี โดริ1
  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-2-1

  14.00 - 16.00 ฿

  คะน้าเห็ดหอม ชิตาเกะ

  รหัสสินค้า A1531
  คะน้าเห็ดหอม ชิตาเกะ
  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-2-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขม พันธุ์แดงชมพู

  รหัสสินค้า A1555
  ผักโขม พันธุ์แดงชมพู
  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-1-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขมแดง

  รหัสสินค้า A1553
  ผักโขมแดง
  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-8-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักชีลาว สามเด้ง

  รหัสสินค้า A1529
  ผักชีลาว สามเด้ง
  3 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-2-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักชี พันธุ์มั่นคง

  รหัสสินค้า A1535
  ผักชี พันธุ์มั่นคง
  5 กรัม ความงอก70%
  หมดอายุ 2022-1-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดหอม เจเจกรีนโบว์

  รหัสสินค้า A7408
  ผักกาดหอม เจเจกรีนโบว์
  2 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-2-1

  14.00 - 16.00 ฿

  เรดคอรอล สึนามิ

  รหัสสินค้า A1609
  เรดคอรอล สึนามิ
  20 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-6-1

  99.00 - 119.00 ฿

  คะน้า ไดโนซอร์เคล

  รหัสสินค้า A7401
  คะน้า ไดโนซอร์เคล
  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-08-01

  99.00 - 119.00 ฿

  ผักบุ้งจีน ผักบุ้งแก้ว

  รหัสสินค้า A1536
  ผักบุ้งจีน ผักบุ้งแก้ว
  100 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-01-01

  69.00 - 99.00 ฿

  เรดคอรอล สึนามิ

  รหัสสินค้า A1610
  เรดคอรอล สึนามิ
  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-06-01

  14.00 - 16.00 ฿

  ผักโขมเขียว

  รหัสสินค้า A1551
  ผักโขมเขียว
  5 กรัม ความงอก 70%
  ผลิต --

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขมเขียว

  รหัสสินค้า A1550
  ผักโขมเขียว
  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-06-01

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักชี พันธุ์มั่นคง

  รหัสสินค้า A1534
  ผักชี พันธุ์มั่นคง
  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-08-01

  69.00 - 99.00 ฿

  โหระพาใบใหญ่

  รหัสสินค้า A1546
  โหระพาใบใหญ่
  30 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-08-01

  69.00 - 99.00 ฿

  กรีนโอ๊ค ลีฟออโรร่า

  รหัสสินค้า A1616
  กรีนโอ๊ค ลีฟออโรร่า
  2 กรัม ความงอก 70%
  ไม่ระบุ

  14.00 - 16.00 ฿

  กรีนโอ๊ค ลีฟออโรร่า

  รหัสสินค้า A1615
  กรีนโอ๊ค ลีฟออโรร่า
  20 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-08-01

  99.00 - 119.00 ฿

  ผักโขม พันธุ์แดงชมพู

  รหัสสินค้า A1554
  ผักโขม พันธุ์แดงชมพู
  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-06-01

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดหอม เจเจกรีนโบว์

  รหัสสินค้า A7407
  ผักกาดหอม เจเจกรีนโบว์
  20 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-08-01

  99.00 - 119.00 ฿

  คะน้า บลูเคล

  รหัสสินค้า A7404
  คะน้า บลูเคล
  1 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-08-01

  14.00 - 16.00 ฿

  ผักชีลาว สามเด้ง

  รหัสสินค้า A1528
  ผักชีลาว สามเด้ง
  30 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-6-1

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักโขม พันธุ์เขียวปนแดง

  รหัสสินค้า A1601
  ผักโขม พันธุ์เขียวปนแดง
  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-06-01

  69.00 - 99.00 ฿

  กะเพราขาว

  รหัสสินค้า A1542
  กะเพราขาว
  20 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-08-01

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักโขมแก้ว ก้านขาว

  รหัสสินค้า A7383
  ผักโขมแก้ว ก้านขาว
  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-6-1

  69.00 - 99.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวไข่มุก

  รหัสสินค้า A1605
  ข้าวโพดข้าวเหนียวไข่มุก
  150 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-08-01

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักโขม ใบชาม

  รหัสสินค้า A1599
  ผักโขม ใบชาม
  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-02-01

  69.00 - 99.00 ฿

  คะน้า ไดโนซอร์เคล

  รหัสสินค้า A7402
  คะน้า ไดโนซอร์เคล
  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-08-01

  14.00 - 16.00 ฿

  ผักโขมแก้ว ก้านขาว

  รหัสสินค้า A7384
  ผักโขมแก้ว ก้านขาว
  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-6-1

  10.00 - 12.00 ฿

  อรูกูล่า ร๊อคเก็ต

  รหัสสินค้า A7378
  อรูกูล่า ร๊อคเก็ต
  1 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-6-1

  14.00 - 16.00 ฿

  คะน้าเห็ดหอม ชิตาเกะ

  รหัสสินค้า A1530
  คะน้าเห็ดหอม ชิตาเกะ
  20 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-2-1

  69.00 - 99.00 ฿

  กะหล่ำดอก ปุยเมฆ

  รหัสสินค้า A1975
  กะหล่ำดอก ปุยเมฆ
  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-6-1

  99.00 - 119.00 ฿

  คะน้า ซาช่า

  รหัสสินค้า A7406
  คะน้า ซาช่า
  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-8-1

  14.00 - 16.00 ฿

  กวางตุ้ง จัมโบ้เจ๊ต

  รหัสสินค้า A1972
  กวางตุ้ง จัมโบ้เจ๊ต
  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-2-1

  14.00 - 16.00 ฿

  ไวลด์ร็อคเก็ต อพอลโล่

  รหัสสินค้า A1614
  ไวลด์ร็อคเก็ต อพอลโล่
  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-02-01

  14.00 - 16.00 ฿

  ผักบุ้งจีน ผักบุ้งแก้ว

  รหัสสินค้า A1537
  ผักบุ้งจีน ผักบุ้งแก้ว
  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-6-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ชุนฉ่าย งาขาวคู่

  รหัสสินค้า A214
  ชุนฉ่าย งาขาวคู่
  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-2-1

  69.00 - 99.00 ฿

  เรดคอส ชิมารอน

  รหัสสินค้า A7374
  เรดคอส ชิมารอน
  1 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-8-1

  14.00 - 16.00 ฿

  แมงลัก

  รหัสสินค้า A1549
  แมงลัก
  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-6-1

  10.00 - 12.00 ฿

  กะหล่ำดอก ปุยเมฆ

  รหัสสินค้า A1977
  กะหล่ำดอก ปุยเมฆ
  0.5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-6-1

  14.00 - 16.00 ฿

  กะหล่ำปลี เหม่ยลี่1

  รหัสสินค้า A1622
  กะหล่ำปลี เหม่ยลี่1
  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-1-1

  14.00 - 16.00 ฿

  ผักกาดหอม แทงโก้จังโก้

  รหัสสินค้า A1612
  ผักกาดหอม แทงโก้จังโก้
  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-2-1

  14.00 - 16.00 ฿

  คะน้า ซาช่า

  รหัสสินค้า A7405
  คะน้า ซาช่า
  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-8-1

  99.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดหอม ใบแดงโรสซี่

  รหัสสินค้า A7375
  ผักกาดหอม ใบแดงโรสซี่
  20 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-8-1

  99.00 - 119.00 ฿

  เรดคอส ชิมารอน

  รหัสสินค้า A7373
  เรดคอส ชิมารอน
  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-8-1

  99.00 - 119.00 ฿

  แตงร้าน ทาเคะ

  รหัสสินค้า A7389
  แตงร้าน ทาเคะ
  50 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-6-1

  69.00 - 99.00 ฿

  ชุนฉ่าย งาขาวคู่

  รหัสสินค้า A215
  ชุนฉ่าย งาขาวคู่
  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-6-1

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  กะหล่ำปลี โดริ2

  รหัสสินค้า A1619
  กะหล่ำปลี โดริ2
  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-2-1

  99.00 - 119.00 ฿

  ข้าวโพดข้าวเหนียวธารน้ำ

  รหัสสินค้า A1603
  ข้าวโพดข้าวเหนียวธารน้ำ
  150 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-2-1

  69.00 - 99.00 ฿

  แมงลัก

  รหัสสินค้า A1548
  แมงลัก
  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-8-1

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักบุ้งจีน เจเจโบนัส

  รหัสสินค้า A1538
  ผักบุ้งจีน เจเจโบนัส
  100 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-1-1

  69.00 - 99.00 ฿

  Թ§