LINE it!
 @allkaset

 • คลิปวีดีโอ

  https://youtu.be/PGWjdE42xy4
  รีวิวเมล็ดพันธุ์ตราจุยเจียมาใหม่ 5 ชนิด

  จุยเจีย( 170 รายการ )

  ชั้นแขวนเมล็ดผักจุยเจีย

  ไม่รวมป้าย 25 ซี่
  รหัสสินค้า A8184
  ไม่ระบุ

  489.00 - 549.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักบุ้งจีน เจเจโบนัส

  10 กรัม ความงอก 60%
  รหัสสินค้า A1539
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักบุ้งจีน เจเจโบนัส

  100 กรัม ความงอก 60%
  รหัสสินค้า A1538
  หมดอายุ 1/68

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักบุ้งจีน ผักบุ้งแก้ว

  10 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1537
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักบุ้งจีน ผักบุ้งแก้ว

  100 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1536
  หมดอายุ 1/68

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักบุ้งแก้ว ลูกโลก

  ผักบุ้งเย็นตาโฟ 1 กิโล
  รหัสสินค้า A8067
  หมดอายุ 1/68

  129.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักบุ้งแก้ว เย็นตาโฟ

  ถุง 1 กิโล ยกลัง 10 ถุง
  รหัสสินค้า A8099
  หมดอายุ 1/68

  1,099.00 - 1,249.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักชี พันธุ์มั่นคง

  5 กรัม ความงอก70%
  รหัสสินค้า A1535
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักชี พันธุ์มั่นคง

  50 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1534
  หมดอายุ 1/68

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักชี จันทร์เสี้ยว

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1533
  หมดอายุ 1/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักชี จันทร์เสี้ยว

  50 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1532
  หมดอายุ 1/67

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักชีลาว สามเด้ง

  3 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1529
  หมดอายุ 2024-9-1

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักชีลาว สามเด้ง

  30 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1528
  หมดอายุ 9/67

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะเพราแดง

  2 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1545
  หมดอายุ 1/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะเพราแดง

  20 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1544
  หมดอายุ 1/67

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะเพราขาว

  2 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1543
  หมดอายุ 2024-7-1

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะเพราขาว

  20 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1542
  หมดอายุ 1/68

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โหระพาใบใหญ่

  3 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1547
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แมงลัก

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1549
  หมดอายุ 2023-07-01

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แมงลัก

  50 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1548
  หมดอายุ 7/66

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คื่นฉ่าย กวางโจว

  2 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1541
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คื่นฉ่าย กวางโจว

  20 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1540
  หมดอายุ 1/68

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ชุนฉ่าย งาขาวคู่

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A215
  หมดอายุ 1/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ชุนฉ่าย งาขาวคู่

  50 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A214
  หมดอายุ 1/67

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดเขียวน้อย วาซาบิ

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7886
  หมดอายุ 1/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดเขียวน้อย วาซาบิ

  100 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7885
  หมดอายุ 1/67

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ตั้งอ๋อ

  3 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A7858
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ตั้งอ๋อ

  30 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A7857
  หมดอายุ 1/68

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขมเขียว

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1551
  หมดอายุ 1/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขมเขียว

  50 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1550
  หมดอายุ 1/67

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขม ใบชาม

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1600
  หมดอายุ 4/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขม ใบชาม

  50 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1599
  หมดอายุ 4/67

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขมแก้ว ก้านขาว

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7384
  หมดอายุ 1/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขมแก้ว ก้านขาว

  50 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7383
  หมดอายุ 1/67

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขมแดง

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1553
  หมดอายุ 1/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขมแดง

  50 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1552
  หมดอายุ 1/67

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขม พันธุ์แดงชมพู

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1555
  หมดอายุ 9/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขม พันธุ์แดงชมพู

  50 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1554
  หมดอายุ 9/67

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขมพันธุ์เขียวปนแดง

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1602
  หมดอายุ 4/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขม พันธุ์เขียวปนแดง

  50 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1601
  หมดอายุ 4/67

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กวางตุ้งดอก เขียวอำพัน

  10 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A233
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กวางตุ้งดอก เขียวอำพัน

  100 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A230
  หมดอายุ 1/68

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปอเทือง

  20 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7386
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวา แม่แดง

  5 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7388
  หมดอายุ 9/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดหอม เจเจกรีนโบว์

  2 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7408
  หมดอายุ 7/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดหอม เจเจกรีนโบว์

  20 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7407
  หมดอายุ 7/67

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดหอม บัตเตอร์ครั๊น

  2 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7412
  หมดอายุ 9/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดหอม บัตเตอร์ครั๊น

  20 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7411
  หมดอายุ 9/67

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้าน เจเจบิ๊กไบท์

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7398
  หมดอายุ 1/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้าน เจเจบิ๊กไบท์

  10 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7397
  หมดอายุ 1/67

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวา ไวเปอร์

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7400
  หมดอายุ 1/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงกวา ไวเปอร์

  10 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7399
  หมดอายุ 1/67

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คะน้า ซาช่า

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7406
  หมดอายุ 1/68

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คะน้า ซาช่า

  10 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7405
  หมดอายุ 1/68

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คะน้า ไดโนซอร์เคล

  1 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A7402
  หมดอายุ 1/68

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  คะน้า ไดโนซอร์เคล

  10 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A7401
  หมดอายุ 1/68

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล่อน มาชิตะ

  15 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7380
  หมดอายุ 1/68

  18.00 - 20.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล่อน มาชิตะ

  150 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A7379
  หมดอายุ 1/68

  159.00 - 175.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะหล่ำดอก ซันเดย์ 45

  0.5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7393
  หมดอายุ 4/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  กะหล่ำดอก ซันเดย์ 45

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7394
  หมดอายุ 4/67

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้าน ออลซีซั่น

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7396
  หมดอายุ 1/67

  14.00 - 16.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้าน ออลซีซั่น

  10 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7395
  หมดอายุ 1/67

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วพุ่มเขียว ไร้ค้าง

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7896
  หมดอายุ 7/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วพุ่มเขียว ไร้ค้าง

  100 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A7895
  หมดอายุ 7/67

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดหัวไชเท้า เจเจ

  10 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7898
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักกาดหัวไชเท้า เจเจ

  100 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7897
  หมดอายุ 1/68

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกขี้หนู เจเจเฮลฮอท

  5 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A7391
  หมดอายุ 1/67

  99.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  พริกขี้หนูสวนเจเจจิ๊ดริ

  0.5 กรัม ความงอก 60%
  รหัสสินค้า A7864
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก