LINE it!
 @allkaset


 • 斯凸-妊得倬转( 31 靡隆颐 )

  หัวเชื้อราเมธาไรเซียม

  เป็นผง ขนาด 30 กรัม
  ผลิต 2021-09-01

  รหัสสินค้า A3825

  179.00 - 199.00 ฿

  หัวเชื้อราบิวเวอร์เรีย

  เป็นผงหนัก 30 กรัม
  ผลิต 2021-09-01

  รหัสสินค้า A3824

  179.00 - 199.00 ฿

  ไฮซีส 500 CC

  อีมาเมกตินเบนโซเอต 2.0%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A40

  399.00 ฿ 329.00 ฿

  โปรเคลม 250 ml

  อีมาเมกตินเบนโซเอต
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A6404

  810.00 ฿ 299.00 ฿

  พีทมอส นกเงือก L3

  Tray Substrate 5 ลิตร
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A48

  45.00 - 55.00 ฿

  เอ็กซอล แบบซอง

  สไปนีโทแรม 12%W/V SC
  ผลิต 0000-00-00

  รหัสสินค้า A185

  109.00 - 139.00 ฿

  ปุ๋ยโกรออแกนิคเพิ่มหวาน

  ยกแพ็ค(6 ขวด)
  ผลิต 2020-00-01

  รหัสสินค้า A6403

  539.00 - 559.00 ฿

  แอมเมท 15 อีซี

  อินดอกซาคาร์บ
  ผลิต 2019-05-01

  รหัสสินค้า A102

  979.00 - 1,099.00 ฿

  ดูปองท์ พรีวาธอน

  คลอแรนทรานิลิโพรล

  รหัสสินค้า A101

  699.00 - 779.00 ฿

  บาติไซด์ 16000 บีที

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A4583

  8,999.00 - 9,199.00 ฿

  พอสซ์ ขนาด 100 ml

  คาร์โบซัลแฟน
  ผลิต

  รหัสสินค้า A4057

  2,499.00 - 2,649.00 ฿

  เอ็กซอล แบบซอง ยกลัง

  4 X 50 X 15ml.
  ผลิต --

  รหัสสินค้า A4395

  19,499.00 - 20,599.00 ฿

  ดูปองท์ พรีวาธอน

  คลอแรนทรานิลิโพรล
  ผลิต --

  รหัสสินค้า A5447

  14,999.00 - 15,299.00 ฿

  เอสเค เอ็นสเปรย์ 99

  ปิโตรเลียมออยท์
  ผลิต --

  รหัสสินค้า A3095

  635.00 - 645.00 ฿

  เดซิส

  เดลทาเมทริน
  ผลิต

  รหัสสินค้า A484

  89.00 - 109.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม ภูเขียว 95

  50 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/66

  รหัสสินค้า A36

  15.00 - 18.00 ฿

  ฟลอร์แบค เอฟ ซี

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A118

  439.00 - 449.00 ฿

  แบคโทสปิน-เอฟ-ซี

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  หมดอายุ 2/67

  รหัสสินค้า A114

  339.00 - 349.00 ฿

  โฟลิเทค 025 อีซี

  เบตา-ไซฟลูทริน
  ผลิต 2020-04-01

  รหัสสินค้า A848

  529.00 - 579.00 ฿

  แอสเซนด์

  ฟิโพรนิล (fipronil)

  รหัสสินค้า A236

  509.00 - 539.00 ฿

  เอ็กซอล

  สไปนีโทแรม
  ผลิต

  รหัสสินค้า A2939

  1,499.00 - 1,699.00 ฿

  เอ็กซอล

  สไปนีโทแรม
  ผลิต 0000-00-00

  รหัสสินค้า A3889

  5,399.00 - 5,999.00 ฿

  เอ็กซอล

  สไปนีโทแรม
  ผลิต

  รหัสสินค้า A4028

  32,999.00 - 34,990.00 ฿

  แอมเมท ขนาด 250 cc

  อินดอกซาคาร์บ
  ผลิต 2019-05-01

  รหัสสินค้า A4058

  10,469.00 - 10,599.00 ฿

  แบคโทสปิน-เอฟ-ซี

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  หมดอายุ 2/67

  รหัสสินค้า A4025

  3,799.00 - 3,959.00 ฿

  เอสเค เอ็นสเปรย์ 99

  ปิโตรเลียมออยท์
  ผลิต

  รหัสสินค้า A4133

  1,629.00 - 1,779.00 ฿

  ดูปองท์ พรีวาธอน

  คลอแรนทรานิลิโพรล
  ผลิต 2020-02-01

  รหัสสินค้า A4267

  1,239.00 - 1,379.00 ฿

  เซนทารี

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  ผลิต 2019-05-01

  รหัสสินค้า A4916

  619.00 - 659.00 ฿

  ข้าวโพดหวานสวีททันเดอร์

  10 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A4917

  แจกฟรี (เหลืออีก 6 ชิ้น)

  คาราเต้ วิท ซีออน

  แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน
  ผลิต

  รหัสสินค้า A6438

  399.00 - 499.00 ฿

  ไพเรท๊อกซ์ 35

  ไซเพอร์เมทริน
  ผลิต 2019-02-01

  รหัสสินค้า A3376

  389.00 - 449.00 ฿