LINE it!
 @allkaset


 • о( 29 ¡ )

  โหระพา หอมรัญจวน

  500 เมล็ด ความงอก 92%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3380

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดโหระพา SL

  1,000 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A2212

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดโหระพาคัดพิเศษ

  1 กรัม ความงอก 85%
  ผลิต 2023-07-01

  รหัสสินค้า A550

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดโหระพา บางซื่อ

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A2385

  9.00 - 11.00 ฿

  โหระพา อิตาลี

  50 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A3464

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์โหระพา

  20 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A4329

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  2 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A4674

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์โหระพา

  750 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A435

  8.00 - 13.00 ฿

  โหระพา อิตาลี

  500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A3463

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดโหระพา บางซือ

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A2386

  69.00 - 89.00 ฿

  โหระพา อิตาลี

  50 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3466

  8.00 - 10.00 ฿

  โหระพาใบใหญ่

  30 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1546

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดโหระพาใบใหญ่

  1 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A4665

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  1,600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A1828

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  16000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A1829

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดโหระพาแม็กนั่ม 981

  700 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A784

  21.00 - 23.00 ฿

  โหระพาใบใหญ่

  3 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1547

  10.00 - 12.00 ฿

  โหระพา อิตาลี

  500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3465

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A692

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดโหระพาซองใหญ่

  5 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A673

  35.00 - 40.00 ฿

  เมล็ดโหระพาคัดพิเศษ

  10 กรัม ความงอก 85%
  ผลิต 2023-07-01

  รหัสสินค้า A1179

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์โหระพาใบใหญ่

  10 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A4501

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์โหระพา

  500 กรัม ความงอก 60%
  ผลิต 2023-04-01

  รหัสสินค้า A5382

  379.00 - 439.00 ฿

  เมล็ดโหระพา ละมุน

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A5576

  75.00 - 95.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  1,600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A2064

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  16000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A2065

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดโหระพา โนรา

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A6339

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดโหระพา ละมุน

  0.5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A5577

  10.00 - 12.00 ฿

  โหระพา

  ยกลัง (250 ซอง)
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A5326

  1,719.00 - 1,739.00 ฿

  Թ§