LINE it!
 @allkaset

 • о( 33 ¡ )

  เมล็ดพันธุ์โหระพา

  รหัสสินค้า A435
  เมล็ดพันธุ์โหระพา
  750 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-05-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  รหัสสินค้า A1828
  เมล็ดโหระพา
  1,600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ

  8.00 - 10.00 ฿

  โหระพา หอมรัญจวน

  รหัสสินค้า A3381
  โหระพา หอมรัญจวน
  5,000 เมล็ด ความงอก 92%
  หมดอายุ 2023-01-01

  79.00 - 109.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  รหัสสินค้า A4674
  เมล็ดโหระพา
  2 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2023-01-01

  10.00 - 12.00 ฿

  โหระพา อิตาลี

  รหัสสินค้า A3464
  โหระพา อิตาลี
  50 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-5-1

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดโหระพา โนรา

  รหัสสินค้า A6339
  เมล็ดโหระพา โนรา
  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-11-1

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  รหัสสินค้า A1829
  เมล็ดโหระพา
  16000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-09-01

  65.00 - 89.00 ฿

  โหระพา หอมรัญจวน

  รหัสสินค้า A3380
  โหระพา หอมรัญจวน
  500 เมล็ด ความงอก 92%
  หมดอายุ 2022-02-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดโหระพา หอมโอฬาร

  รหัสสินค้า A5835
  เมล็ดโหระพา หอมโอฬาร
  3,000 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2023-01-01

  79.00 - 109.00 ฿

  เมล็ดโหระพา SL

  รหัสสินค้า A2212
  เมล็ดโหระพา SL
  1,000 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-7-1

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดพันธ์ โหระพาSL

  รหัสสินค้า A2213
  เมล็ดพันธ์ โหระพาSL
  10,000 เมล็ด ความงอก 90
  หมดอายุ 2022-04-01

  89.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดโหระพา หอมโอฬาร

  รหัสสินค้า A5836
  เมล็ดโหระพา หอมโอฬาร
  300 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2023-01-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดโหระพาใบใหญ่

  รหัสสินค้า A4665
  เมล็ดโหระพาใบใหญ่
  1 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2023-01-01

  10.00 - 12.00 ฿

  โหระพาใบใหญ่

  รหัสสินค้า A1546
  โหระพาใบใหญ่
  30 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-08-01

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดโหระพาใบใหญ่

  รหัสสินค้า A5376
  เมล็ดโหระพาใบใหญ่
  30 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2023-04-01

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์โหระพา

  รหัสสินค้า A5382
  เมล็ดพันธุ์โหระพา
  500 กรัม ความงอก 60%
  ผลิต 0000-00-00

  379.00 - 439.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์โหระพา

  รหัสสินค้า A4329
  เมล็ดพันธุ์โหระพา
  20 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2023-04-01

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์โหระพาซองใหญ

  รหัสสินค้า A6206
  เมล็ดพันธุ์โหระพาซองใหญ
  25 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2021-7-1

  138.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์โหระพาใบใหญ่

  รหัสสินค้า A4501
  เมล็ดพันธุ์โหระพาใบใหญ่
  10 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2023-01-01

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดโหระพา บางซื่อ

  รหัสสินค้า A2385
  เมล็ดโหระพา บางซื่อ
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-02-01

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์โหระพา

  รหัสสินค้า A5982
  เมล็ดพันธุ์โหระพา
  7,000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2023-03-01

  159.00 - 199.00 ฿

  โหระพา อิตาลี

  รหัสสินค้า A3463
  โหระพา อิตาลี
  500 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-09-01

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  รหัสสินค้า A2064
  เมล็ดโหระพา
  1,600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-2-1

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดโหระพาแม็กนั่ม 981

  รหัสสินค้า A784
  เมล็ดโหระพาแม็กนั่ม 981
  700 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-8-1

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดโหระพา

  รหัสสินค้า A692
  เมล็ดโหระพา
  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-2-1

  12.00 - 14.00 ฿

  โหระพาใบใหญ่

  รหัสสินค้า A1547
  โหระพาใบใหญ่
  3 กรัม ความงอก 70%
  ผลิต --

  10.00 - 12.00 ฿

  โหระพา อิตาลี

  รหัสสินค้า A3465
  โหระพา อิตาลี
  500 เมล็ด ความงอก 70%
  ผลิต 2563-11-1

  65.00 - 89.00 ฿

  โหระพา อิตาลี

  รหัสสินค้า A3466
  โหระพา อิตาลี
  50 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-1-1

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดโหระพาซองใหญ่

  รหัสสินค้า A673
  เมล็ดโหระพาซองใหญ่
  5 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2021-7-1

  35.00 - 40.00 ฿

  โหระพา

  รหัสสินค้า A5326
  โหระพา
  ยกลัง (250 ซอง)
  หมดอายุ 2022-5-1

  1,719.00 - 1739.00 ฿

  โหระพา โนรา

  รหัสสินค้า A6338
  โหระพา โนรา
  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-2-1

  149.00 - 179.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์โหระพา

  รหัสสินค้า A3035
  เมล็ดพันธุ์โหระพา
  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-10-1

  89.00 - 119.00 ฿

  โหระพา ใบใหญ่

  รหัสสินค้า A1503
  โหระพา ใบใหญ่
  30 กรัม ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-5-1

  69.00 - 89.00 ฿

  Թ§