LINE it!
 @allkaset


 • แตงไทย( 39 รายการ )

  แตงไทย พันธุ์ผลอ่อน

  90 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6604
  หมดอายุ 9/67

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงไทย พันธุ์ผลอ่อน

  90 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6601
  หมดอายุ 9/67

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงไทยอ่อนลูกผสมสายเงิน

  1 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6309
  หมดอายุ 2023-09-01

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงไทยผลกลม กระดิ่งทอง

  500 เมล็ด ความงอก 99%
  รหัสสินค้า A5934
  หมดอายุ 3/67

  79.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงไทยผลกลม กระดิ่

  50 เมล็ด ความงอก 99%
  รหัสสินค้า A5935
  หมดอายุ 3/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงไทยอ่อนลูกผสม ล

  20 เมล็ด ความงอก 98%
  รหัสสินค้า A5949
  หมดอายุ 2024-4-1

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงไทยลูกยาว

  1 ซองจัมโบ้ 600 เมล็ด
  รหัสสินค้า A668
  หมดอายุ 1/68

  30.00 - 35.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงไทย

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A2056
  หมดอายุ 4/67

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  น้ำเต้ากลม กายสิทธิ์

  5 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A542
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงไทยยาว

  50 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A2691
  หมดอายุ 10/67

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงไทยยาว

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A730
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงไทยสีทองหมอนทอง

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A732
  หมดอายุ 10/67

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงไทยอ่อนลูกผสม ล

  50 เมล็ด ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A5782
  หมดอายุ 11/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงไทย พันธ์ุสีทอง

  150 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A1900
  หมดอายุ 11/67

  65.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงไทย พันธ์ุสีทอง

  15 เมล็ด ความงอก 80 %
  รหัสสินค้า A1899
  หมดอายุ 11/67

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงไทย (ผลกลม)

  1,150 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1896
  หมดอายุ 11/67

  65.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงไทย (ผลกลม)

  115 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1895
  หมดอายุ 11/67

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักชี จันทร์เสี้ยว

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1533
  หมดอายุ 1/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงไทย

  ขนาด 1 ซอง 135 เมล็ด
  รหัสสินค้า A397
  หมดอายุ 4/67

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงไทยลูกกลม ทองไทย

  30 กรัม ความงอก 85 %
  รหัสสินค้า A1160
  หมดอายุ 1/68

  65.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงไทยลูกกลม ทองไทย

  3 กรัม ความงอก 85 %
  รหัสสินค้า A576
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงไทยลูกยาว

  40 กรัม ความงอก 85 %
  รหัสสินค้า A1192
  หมดอายุ 1/68

  65.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงไทย พันธุ์สีทอง

  150 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A2125
  หมดอายุ 9/67

  65.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงไทย พันธุ์สีทอง

  15 เมล็ด ความงอก 80 %
  รหัสสินค้า A2124
  หมดอายุ 2024-9-1

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงไทย (ผลกลม)

  1,150 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A2129
  หมดอายุ 9/67

  65.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงไทย ถุงทอง

  3 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A5797
  หมดอายุ 5/67

  9.00 - 11.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงไทยยาว

  30 กรัม ความงอก 70 %
  รหัสสินค้า A5449
  หมดอายุ 10/67

  53.00 - 59.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงไทยกลม พันธุ์ทองบุญ

  600 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4344
  หมดอายุ 3/68

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงไทยกลม พันธุ์ทองบุญ

  60 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4702
  หมดอายุ 3/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงไทยยาว 4 ทิศ

  1,700 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4345
  หมดอายุ 1/68

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงไทยยาว 4 ทิศ

  170 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4703
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงไทยลูกกลม

  ขนาด 1 ห่อ 750 เมล็ด
  รหัสสินค้า A2615
  หมดอายุ 1/68

  69.00 - 78.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงไทยลูกกลม

  ขนาด 1 ซอง 75 เมล็ด
  รหัสสินค้า A2614
  หมดอายุ 1/68

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงไทยอ่อน ลายมังกร

  20 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2310
  หมดอายุ 8/67

  69.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงไทยอ่อน ลายมังกร

  2 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2309
  หมดอายุ 8/67

  9.00 - 11.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงไทย บัวแดง

  50 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2432
  หมดอายุ 8/67

  69.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงไทย บัวแดง

  5 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2431
  หมดอายุ 8/67

  9.00 - 11.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงไทย (ผลกลม)

  115 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A2128
  หมดอายุ 9/67

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์แตงไทยลูกยาว

  4 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A575
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก