LINE it!
 @allkaset


 • ᵧҹ( 36 ¡ )

  มะเขือการ์ตูน

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A169

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แตงร้านอมตะ3

  ขนาด 1 ซอง 70 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A339

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน

  ขนาด 1 ห่อ 600 เมล็ด
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A1344

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน กรีนบลู

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2327

  9.00 - 11.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A168

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักบุ้งนาแดง

  10 กรัม ความงอก 50%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2005

  10.00 - 12.00 ฿

  แตงร้านเขียว เขียวขจี

  20 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A4569

  139.00 - 189.00 ฿

  แตงร้านเขียว เขียวขจี

  2 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A4811

  21.50 - 24.00 ฿

  แตงร้านลูกผสม คงกระพัน1

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2503

  16.00 - 18.00 ฿

  แตงร้านลูกผสม ไชยา

  15 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A2412

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน

  ขนาด 1 ซอง 60 เมล็ด
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A1439

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน

  80 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1903

  8.00 - 10.00 ฿

  แตงร้าน บิ๊กกรีน 25

  70 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A2958

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดแตงร้านลูกผสม

  พรีเมี่ยม 0.8 กรัม
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A5803

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน 4 ทิศ

  55 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A4899

  21.50 - 24.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน

  1 ห่อจัมโบ้ 1,500 มล็ด
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A6077

  129.00 - 139.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A167

  65.00 - 99.00 ฿

  แตงร้าน คงกระพันธ์

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2504

  129.00 - 149.00 ฿

  แตงร้าน พันธุ์ตำแตง4ทิศ

  0.5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A4715

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน อมตะ765

  ขนาด 1 ห่อ 700 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1369

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน กรีนบลู

  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A4275

  49.00 - 59.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน

  150 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A4719

  10.00 - 12.00 ฿

  แตงร้าน พันธุ์ตำแตง4ทิศ

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A4491

  69.00 - 99.00 ฿

  แตงร้าน

  50 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A540

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแตงร้านลูกผสม ไชยา

  1.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A2411

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน

  800 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1904

  65.00 - 89.00 ฿

  แตงร้าน เอ็กซ์โพเรอร์

  3 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2752

  10.00 - 12.00 ฿

  แตงร้าน เอ็กซ์โพเรอร์

  30 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2753

  75.00 - 95.00 ฿

  แตงร้านลูกผสม F1 พูนผล

  50 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2297

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน นินจา

  ขนาด 1 ซอง 65 เมล็ด
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A375

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน อมตะ765

  ขนาด 1 ซอง 70 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1304

  19.00 - 22.00 ฿

  แตงร้าน จัมโบ้กรีน

  70 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A1790

  24.00 - 27.00 ฿

  สารกำจัดแมลง ฟอรัม

  ชื่อสามัญ ไดเมโทมอร์ฟ
  ผลิต

  รหัสสินค้า A6593

  1,799.00 - 1,999.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A1453

  675.00 - 685.00 ฿

  แตงร้าน เขียวอมตะ162

  ยกลัง 50 ซอง
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A1501

  779.00 - 799.00 ฿

  เมล็ดแตงร้านอมตะ 3

  ยกลัง 50 ซอง
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A5153

  779.00 - 799.00 ฿