LINE it!
 @allkaset

 • คลิปวีดีโอ

  แตงกวาหอมใบเตย พันธุ์แรก

  แตงร้าน( 40 รายการ )

  แตงร้าน เอ็กซ์โพเรอร์

  30 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A2753
  หมดอายุ 2/66

  75.00 - 95.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้าน พันธุ์ตำแตง4ทิศ

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A4491
  หมดอายุ 10/66

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้านเขียว เขียวขจี

  2 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A4811
  หมดอายุ 7/66

  21.50 - 24.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้านเขียว เขียวขจี

  20 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A4569
  หมดอายุ 7/66

  139.00 - 189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงร้าน 4 ทิศ

  55 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A4899
  หมดอายุ 6/66

  21.50 - 24.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงร้าน 4 ทิศ

  550 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A4898
  หมดอายุ 6/66

  139.00 - 189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงร้านลูกผสม

  พรีเมี่ยม 0.8 กรัม
  รหัสสินค้า A5803
  หมดอายุ 8/66

  16.00 - 18.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้านลูกผสม อปาเช่

  50 เมล็ด ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A5776
  หมดอายุ 5/66

  21.00 - 9.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้าน พันธุ์ตำแตง4ทิศ

  0.5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A4715
  หมดอายุ 10/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์แตงร้าน

  50 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2799
  หมดอายุ 3/67

  65.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้าน บิ๊กกรีนพลัส

  70 เมล็ด ความงอก 98%
  รหัสสินค้า A2958
  หมดอายุ 11/67

  24.00 - 27.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้าน บิ๊กกรีน พลัส

  700 เมล็ด ความงอก 98%
  รหัสสินค้า A2959
  หมดอายุ 11/67

  209.00 - 239.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงร้าน

  150 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A4719
  หมดอายุ 9/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้าน เขียวอมตะ162

  ขนาด 1 ซอง 70 เมล็ด
  รหัสสินค้า A5725
  หมดอายุ 3/67

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้านลูกผสม เขียวบุรี

  1.5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A1450
  หมดอายุ 9/66

  21.50 - 24.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้านลูกผสม เขียวบุรี

  15 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A1449
  หมดอายุ 9/66

  139.00 - 189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงร้าน

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A1453
  หมดอายุ 9/67

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้าน เขียวอมตะ162

  ยกลัง 50 ซอง
  รหัสสินค้า A1501
  หมดอายุ 3/67

  779.00 - 790.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้านลูกผสม เขียวสยาม

  20 เมล็ด ความงอก 99%
  รหัสสินค้า A5931
  หมดอายุ 7/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สารกำจัดแมลง ฟอรัม

  ชื่อสามัญ ไดเมโทมอร์ฟ
  รหัสสินค้า A6593
  ไม่ระบุ

  1,999.00 ฿ 1,699.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงร้านอมตะ 3

  ยกลัง 50 ซอง
  รหัสสินค้า A5153

  779.00 - 790.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้าน เอ็กซ์โพเรอร์

  3 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A2752
  หมดอายุ 2/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงร้าน นินจา

  ขนาด 1 ซอง 65 เมล็ด
  รหัสสินค้า A375
  หมดอายุ 4/66

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้าน

  50 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A540
  หมดอายุ 3/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงร้าน

  ขนาด 1 ซอง 60 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1439
  หมดอายุ 9/67

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือการ์ตูน

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A169
  หมดอายุ 2/66

  65.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขมก้านแดง

  3 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A168
  หมดอายุ 9/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขมก้านแดง

  30 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A167
  หมดอายุ 9/67

  65.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงร้าน อมตะ765

  ขนาด 1 ซอง 70 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1304
  หมดอายุ 3/67

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักบุ้งนาแดง

  10 กรัม ความงอก 50%
  รหัสสินค้า A2005
  หมดอายุ 4/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงร้านลูกผสม ไชยา

  1.5 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2411
  หมดอายุ 8/66

  16.00 - 18.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้านลูกผสม ไชยา

  15 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2412
  หมดอายุ 8/66

  129.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้านลูกผสม คงกระพัน1

  1 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2503
  หมดอายุ 6/66

  16.00 - 18.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้าน คงกระพันธ์

  10 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2504
  หมดอายุ 6/66

  129.00 - 149.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงร้าน กรีนบลู

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2327
  หมดอายุ 5/67

  9.00 - 11.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงร้าน กรีนบลู

  5 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2328
  หมดอายุ 5/67

  69.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงร้าน

  800 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A1904
  หมดอายุ 10/66

  65.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงร้าน

  ขนาด 1 ห่อ 600 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1344
  หมดอายุ 9/67

  69.00 - 78.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แตงร้าน หยาดทิพย์ 5

  20 เมล็ด ความงอก 80 %
  รหัสสินค้า A1901
  หมดอายุ /543

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดแตงร้าน

  80 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A1903
  หมดอายุ 10/66

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก