LINE it!
 @allkaset

 • แตงกวา

            แตงกวา เป็นพืชตระกูลเดียวกันกับแตงโม ฟักทอง บวบ มะระ นํ้าเต้า ซึ่งมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายทั่วทุกภาคของประเทศ มีอายุตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวสั้น โดยใช้เวลาเพียง 30-45 วันหลังจากปลูกเมื่อเปรียบเทียบรายได้จากการปลูกแตงกวากับพืชอื่นๆ หลายชนิดแล้ว แตงกวาเป็นพืชหนึ่งที่สามารถทํารายได้ดีทีเดียว สําหรับในแง่ของผู้บริโภคแล้ว แตงกวาที่สามารถนําไปปรุงอาหารได้มากมายหลายชนิด หรืออาจแปรรูปเป็นแตงกวาดอง จะเห็นได้ว่าแตงกวาเป็นพืชที่เข้ามามีบทบาทต่อการค้าทั้งในและต่างประเทศ
   
  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของแตงกวา
   
  การจำแนกแตงกวาตามการใช้ประโยชน์
   
  การปลูกแตงกวา
   
  โรคและแมลงที่สำคัญของแตงกวา


   
  แตงกวา( 63 รายการ )

  เมล็ดแตงกวา

  ขนาด 1 ห่อ 1000 เมล็ด
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A3180

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา

  ขนาด 1 ซอง 100 เมล็ด
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A439

  8.00 - 13.00 ฿

  แตงกวาญี่ปุ่นโรเบอร์โต้

  ขนาด 1 ซอง 60 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A367

  19.00 - 22.00 ฿

  แตงกวาญี่ปุ่น โรเบอร์โต

  ขนาด 1 ห่อ 600 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1275

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ไมโครซี 306

  30 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A608

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา มาลัย759

  ขนาด 1 ซอง 70 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A343

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดแตงท่อน

  ขนาด 1 ห่อ 640 เมล็ด
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A2611

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดแตงกวาลูกผสม มารวย

  1.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2443

  16.00 - 18.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม มารวย

  15 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2444

  129.00 - 149.00 ฿

  มะเขือการ์ตูน

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A169

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา มัมมี่ 331

  ขนาด 1 ซอง 100 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A319

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดแตงกวาขาว

  ขนาด 1 ซอง 60 เมล็ด
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A434

  8.00 - 13.00 ฿

  แตงกวา พันธุ์แตงงู

  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1998

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดแตงร้าน นินจา

  ขนาด 1 ห่อ 650 เมล็ด
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A1296

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ชินจัง09

  45 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A6205

  21.00 - 23.00 ฿

  แตงกวาญี่ปุ่น อาริโซ

  12 เมล็ด ความงอก 80 %
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A6194

  21.00 - 23.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม หอมใบเตย

  40 เมล็ด ความงอก 94%
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A3855

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา เขียวมาลัย

  ขนาด 1 ซอง 65 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A5046

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A3090

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A168

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแตงกวาญี่ปุ่น 279

  10 เมล็ด ความงอก 80 %
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A813

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา แม่วัง

  400 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A6165

  159.00 - 199.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม มีชัย 185

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A2488

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ไฮโซ

  ขนาด 1 ซอง 60 เมล็ด
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A368

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดแตงท่อน

  ขนาด 1 ซอง 64 เมล็ด
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A282

  8.00 - 13.00 ฿

  แตงกวา พันธุ์แตงงู

  1 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1999

  10.00 - 12.00 ฿

  แตงกวา พันธุ์ไพรวัลย์

  550 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A4552

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา สุริยา

  600 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A4528

  139.00 - 189.00 ฿

  แตงกวา อาชวี

  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A3302

  135.00 - 179.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม ชนะชัย 411

  1.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2484

  16.00 - 18.00 ฿

  แตงกวาลูกผสมF1 แรงเยอร์

  50 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A2280

  21.00 - 23.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม ภูเขียว 95

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/66

  รหัสสินค้า A37

  119.00 - 139.00 ฿

  แตงกวา(แตงร้าน)

  20 เมล็ด ความงอก 80 %
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2130

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ท่าจีน

  55 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A6164

  21.00 - 23.00 ฿

  แตงกวา พันธุ์สุริยา

  60 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A4809

  21.50 - 24.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา มีชัย 285

  80 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A3757

  16.00 - 18.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม ไฟท์เตอร์

  100 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A2270

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา

  ขนาด 1 ซอง 250 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A671

  30.00 - 35.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A167

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดแตงกวาลูกผสม สยาม

  20 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A5945

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา มัมมี่ 331

  ขนาด 1 ห่อ 1,000 เมล็ด
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1273

  165.00 - 185.00 ฿

  แตงกวา อาชวี

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A3306

  21.00 - 23.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม กรีนเนอร์

  0.8 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A6409

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ร้านเพชร

  350 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A6198

  159.00 - 199.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม แองเจิล2

  1 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A6307

  21.00 - 23.00 ฿

  แตงกวา F1 พาวเวอร์-ซี

  60 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2/67

  รหัสสินค้า A2278

  21.00 - 23.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม ชัยชนะ411

  15 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2485

  129.00 - 149.00 ฿

  แตงกวาพันธุ์แตงร้าน

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A734

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ด แตงกวา อัมฤทธิ์

  28 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A6197

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ด แตงกวา ร้านเพชร

  35 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A6199

  21.00 - 23.00 ฿

  ฟอสฟิทอล เอ็กซ์ตร้า

  สูตร 0-30-18

  รหัสสินค้า A119

  289.00 - 349.00 ฿

  โมสาท ดีซ

  อาหารเพิ่มความสมบรูณ์
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A866

  179.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา แม่วัง 123

  40 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A779

  21.00 - 23.00 ฿

  ผักชี พันธุ์มั่นคง

  5 กรัม ความงอก70%
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A1535

  10.00 - 12.00 ฿

  โฟแมกซ์

  คัลเซียมโบรอน 400
  ผลิต

  รหัสสินค้า A3087

  269.00 - 299.00 ฿

  แตงกวา พันธุ์ไพรวัลย์

  55 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A4808

  21.50 - 24.00 ฿

  แตงกวาญี่ปุ่นโรเบอร์โต้

  ยกลัง 50 ซอง
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A5466

  779.00 - 799.00 ฿

  เมล็ด แตงกวา ชินจัง2

  40 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A6209

  21.00 - 23.00 ฿

  แตงกวาลูกผสม ภูเขียว 95

  50 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/66

  รหัสสินค้า A36

  15.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A5691

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา เขียวมาลัย

  ยกลัง 50 ซอง
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A4937

  779.00 - 799.00 ฿

  เมล็ดแตงกวา ไฮโซ

  ยกลัง 50 ซอง
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A4923

  779.00 - 799.00 ฿

  แตงร้าน เขียวอมตะ162

  ยกลัง 50 ซอง
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A1501

  779.00 - 799.00 ฿