LINE it!
 @allkaset


 • ͷ( 16 ¡ )

  มะเขือการ์ตูน

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A169

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A168

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแครอท มินิเอ็กเพรส

  ขนาด 1 ซอง 500 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A5038

  19.00 - 22.00 ฿

  ปวยเล้ง

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A84

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแครอทแดง

  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A4737

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์แครอท

  30 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A3270

  89.00 - 119.00 ฿

  เบบี้แครอทพันธุ์นิวเจ็น

  1 กรัม ความงอก 70 %
  หมดอายุ 12/66

  รหัสสินค้า A4735

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A167

  65.00 - 99.00 ฿

  แครอท พันธุ์ซันซายด์

  2,800 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/66

  รหัสสินค้า A4834

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดแครอท มินิเอ็กเพรส

  ขนาด 1 ห่อ 5,000 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A5037

  165.00 - 185.00 ฿

  ฟอสฟิทอล เอ็กซ์ตร้า

  สูตร 0-30-18

  รหัสสินค้า A119

  289.00 - 349.00 ฿

  โมสาท ดีซ

  อาหารเพิ่มความสมบรูณ์
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A866

  179.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดเขียวปลี

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A1591

  675.00 - 685.00 ฿

  โฟแมกซ์

  คัลเซียมโบรอน 400
  ผลิต

  รหัสสินค้า A3087

  269.00 - 299.00 ฿

  เมล็ดแครอท

  3 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A702

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดแครอท มินิเอ็กเพรส

  ยกลัง 50 ซอง
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3797

  779.00 - 799.00 ฿