LINE it!
 @allkaset


 • เบญจมาศ( 9 รายการ )

  เมล็ดเบญจมาศ

  ขนาด 1 ห่อ 10ซอง 10กรัม
  รหัสสินค้า A2567
  หมดอายุ 3/68

  160.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เอราวิล

  เฮกซะโคนาโซล
  รหัสสินค้า A3675
  ไม่ระบุ

  379.00 - 429.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สกอร์

  ไดฟีโนโคลนาโซล
  รหัสสินค้า A4651
  ไม่ระบุ

  12,999.00 - 13,499.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ดอกเบญจมาศ

  300 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4778
  หมดอายุ 8/68

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  สกอร์

  ไดฟีโนโคลนาโซล
  รหัสสินค้า A143

  349.00 - 389.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ออสโมโค้ท-พลัส

  12-25-6+1% แมกนีเซียม
  รหัสสินค้า A210
  ผลิต 2020-12-27

  179.00 - 189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ฟอสฟิทอล เอ็กซ์ตร้า

  สูตร 0-30-18
  รหัสสินค้า A119

  289.00 - 349.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปวยเล้ง

  2 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A84
  หมดอายุ 3/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดเบญจมาศ

  ยกลัง 50 ซอง
  รหัสสินค้า A4336
  หมดอายุ 3/68

  779.00 - 790.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก