LINE it!
 @allkaset


 • ( 5 ¡ )

  กวางตุ้งดอกฮ่องกงนองปิง

  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A66

  65.00 - 99.00 ฿

  อะทราซีน 80

  อะทราซีน

  รหัสสินค้า A59

  179.00 - 259.00 ฿

  บาสต้า

  กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม

  รหัสสินค้า A110

  499.00 - 599.00 ฿

  เซ็งคอร์

  เมทริบูซิน
  ผลิต 2017-11-1

  รหัสสินค้า A851

  339.00 - 359.00 ฿

  เพอมิท

  ฮาโลซัลฟูรอน-เมทิล
  ผลิต 2017-3-1

  รหัสสินค้า A3924

  399.00 - 419.00 ฿

  Թ§