LINE it!
 @allkaset


 • ( 19 ¡ )

  มะเขือการ์ตูน

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A169

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดต้นหอมแบ่ง

  ขนาด 1 ห่อ 1850 เมล็ด
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A1265

  69.00 - 78.00 ฿

  หอมแบ่ง โอทอป

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A2305

  9.00 - 11.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A168

  10.00 - 12.00 ฿

  ปวยเล้ง

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A84

  10.00 - 12.00 ฿

  หอมแบ่ง ฟราแกรนท์

  10200 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/66

  รหัสสินค้า A5998

  159.00 - 199.00 ฿

  หอมแบ่ง โอทอป

  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A2306

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดหอมแบ่งมันนี่สตาร์

  ขนาด 1 ซอง 240 เมล็ด
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A371

  19.00 - 22.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A167

  65.00 - 99.00 ฿

  ไฮซีส 500 CC

  อีมาเมกตินเบนโซเอต 2.0%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A40

  399.00 ฿ 329.00 ฿

  เอ็กซอล แบบซอง

  สไปนีโทแรม 12%W/V SC
  ผลิต 0000-00-00

  รหัสสินค้า A185

  109.00 - 139.00 ฿

  โค-ราซ

  โพรคลอราซ

  รหัสสินค้า A24

  649.00 - 739.00 ฿

  ฟอสฟิทอล เอ็กซ์ตร้า

  สูตร 0-30-18

  รหัสสินค้า A119

  289.00 - 349.00 ฿

  โมสาท ดีซ

  อาหารเพิ่มความสมบรูณ์
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A866

  179.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดหอมแบ่ง ฟราแกรนท์

  1,020 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/66

  รหัสสินค้า A771

  21.00 - 23.00 ฿

  โฟแมกซ์

  คัลเซียมโบรอน 400
  ผลิต

  รหัสสินค้า A3087

  269.00 - 299.00 ฿

  เอ็กซอล

  สไปนีโทแรม
  ผลิต

  รหัสสินค้า A4028

  32,999.00 - 34,990.00 ฿

  เมล็ดหอมแบ่งมันนี่สตาร์

  ยกลัง 50 ซอง
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A2943

  779.00 - 799.00 ฿

  เมล็ดหอมแบ่ง

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A3858

  675.00 - 685.00 ฿