LINE it!
 @allkaset


 • ( 20 ¡ )

  เมล็ดหอมแบ่ง

  1000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1265

  69.00 - 78.00 ฿

  หอมแบ่ง มันนี่สตาร์

  240 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A371

  19.00 - 22.00 ฿

  ปวยเล้ง

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A84

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือการ์ตูน

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A169

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A167

  65.00 - 99.00 ฿

  หอมแบ่ง โอทอป

  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2306

  69.00 - 89.00 ฿

  หอมแบ่ง โอทอป

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A2305

  9.00 - 11.00 ฿

  หอมแบ่ง มันนี่สตาร์

  2000 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A1301

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ดหอมแบ่ง ฟราแกรนท์

  1,020 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A771

  21.00 - 23.00 ฿

  เอ็กซอล แบบซอง

  สไปนีโทแรม 12%W/V SC
  ผลิต

  รหัสสินค้า A185

  109.00 - 139.00 ฿

  ไฮซีส

  อีมาเมกตินเบนโซเอต 2.0%
  ผลิต

  รหัสสินค้า A40

  359.00 - 399.00 ฿

  ไบโฟลาน

  สูตร 11-8-6
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A3208

  169.00 - 189.00 ฿

  โค-ราซ

  โพรคลอราซ
  ผลิต --

  รหัสสินค้า A24

  649.00 - 739.00 ฿

  เอ็กซอล

  สไปนีโทแรม
  ผลิต

  รหัสสินค้า A4028

  32,999.00 - 34,990.00 ฿

  โมสาท ดีซ

  อาหารเพิ่มความสมบรูณ์
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A866

  179.00 - 199.00 ฿

  โฟแมกซ์

  คัลเซียมโบรอน 400
  ผลิต

  รหัสสินค้า A3087

  269.00 - 299.00 ฿

  ฟอสฟิทอล เอ็กซ์ตร้า

  สูตร 0-30-18
  ผลิต --

  รหัสสินค้า A119

  289.00 - 349.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A168

  10.00 - 12.00 ฿

  หอมแบ่ง มันนี่สตาร์

  ยกลัง (100 ซอง)
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A2943

  1,579.00 - 1,599.00 ฿

  หอมแบ่งยกลัง

  250 ซอง
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A3858

  1,719.00 - 1,739.00 ฿

  Թ§