LINE it!
 @allkaset

 • ( 19 ¡ )

  เมล็ดหอมแบ่ง ฟราแกรนท์

  รหัสสินค้า A771
  เมล็ดหอมแบ่ง ฟราแกรนท์
  1,020 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2023-01-01

  21.00 - 23.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  รหัสสินค้า A168
  ผักโขมก้านแดง
  3 กรัม ความงอก 85%
  ไม่ระบุ

  10.00 - 12.00 ฿

  หอมแบ่ง มันนี่สตาร์

  รหัสสินค้า A371
  หอมแบ่ง มันนี่สตาร์
  240 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-01-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เอ็กซอล แบบซอง

  รหัสสินค้า A185
  เอ็กซอล แบบซอง
  สไปนีโทแรม 12%W/V SC
  ไม่ระบุ

  109.00 - 139.00 ฿

  เมล็ดหอมแบ่ง

  รหัสสินค้า A1265
  เมล็ดหอมแบ่ง
  1000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-06-01

  69.00 - 78.00 ฿

  หอมแบ่ง โอทอป

  รหัสสินค้า A2305
  หอมแบ่ง โอทอป
  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-1-1

  9.00 - 11.00 ฿

  หอมแบ่งยกลัง

  รหัสสินค้า A3858
  หอมแบ่งยกลัง
  250 ซอง
  หมดอายุ

  1,719.00 - 1739.00 ฿

  หอมแบ่ง โอทอป

  รหัสสินค้า A2306
  หอมแบ่ง โอทอป
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-05-01

  69.00 - 89.00 ฿

  หอมแบ่ง ฟราแกรนท์

  รหัสสินค้า A5998
  หอมแบ่ง ฟราแกรนท์
  10200 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2023-01-01

  159.00 - 199.00 ฿

  หอมแบ่ง มันนี่สตาร์

  รหัสสินค้า A1301
  หอมแบ่ง มันนี่สตาร์
  2000 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-01-01

  169.00 - 215.00 ฿

  นิค-สเปรย์

  รหัสสินค้า A4392
  นิค-สเปรย์
  มีธาตุนิเกิ้ล
  ไม่ระบุ

  429.00 - 489.00 ฿

  โฟแมกซ์

  รหัสสินค้า A3087
  โฟแมกซ์
  คัลเซียมโบรอน 400
  ผลิต 2020-12-01

  269.00 - 299.00 ฿

  ไฮซีส

  รหัสสินค้า A40
  ไฮซีส
  อีมาเมกตินเบนโซเอต 2.0%
  ไม่ระบุ

  359.00 - 399.00 ฿

  หอมแบ่ง มันนี่สตาร์

  รหัสสินค้า A2943
  หอมแบ่ง มันนี่สตาร์
  ยกลัง (100 ซอง)
  ผลิต --

  1,629.00 - 1699.00 ฿

  โมสาท ดีซ

  รหัสสินค้า A866
  โมสาท ดีซ
  อาหารเพิ่มความสมบรูณ์
  ไม่ระบุ

  179.00 - 199.00 ฿

  ไบโฟลาน

  รหัสสินค้า A3208
  ไบโฟลาน
  สูตร 11-8-6
  ไม่ระบุ

  169.00 - 189.00 ฿

  โค-ราซ

  รหัสสินค้า A24
  โค-ราซ
  โพรคลอราซ
  ผลิต --

  649.00 - 739.00 ฿

  เอ็กซอล

  รหัสสินค้า A4028
  เอ็กซอล
  สไปนีโทแรม
  ผลิต --

  32,999.00 - 34990.00 ฿

  ฟอสฟิทอล เอ็กซ์ตร้า

  รหัสสินค้า A119
  ฟอสฟิทอล เอ็กซ์ตร้า
  สูตร 0-30-18
  ผลิต --

  349.00 ฿ 269.00 ฿

  Թ§