LINE it!
 @allkaset


 • ˧͹( 4 ¡ )

  หงอนไก่ ไดอานา มิกซ์

  40 เมล็ด ความงอก 81%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3977

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ ดอกหงอนไก่

  200 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A536

  18.00 - 20.00 ฿

  หงอนไก่ #1

  1 กรัม ความงอก 80%
  ผลิต 2022-11-01

  รหัสสินค้า A5473

  21.00 - 23.00 ฿

  หงอนไก่ #1

  10 กรัม ความงอก 80%
  ผลิต 2022-11-01

  รหัสสินค้า A5472

  149.00 - 179.00 ฿