LINE it!
 @allkaset

 • ˧͹( 6 ¡ )

  เมล็ดดอกหงอนไก่ คละสี

  รหัสสินค้า A4784
  เมล็ดดอกหงอนไก่ คละสี
  120 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-8-1

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ หงอนไก่

  รหัสสินค้า A274
  เมล็ดพันธุ์ หงอนไก่
  0.2 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-03-01

  22.00 - 25.00 ฿

  เมล็ดหงอนไก่

  รหัสสินค้า A1221
  เมล็ดหงอนไก่
  2 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-03-01

  169.00 - 215.00 ฿

  ดอกหงอนไก่ คละสี

  รหัสสินค้า A4623
  ดอกหงอนไก่ คละสี
  1,200 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-11-01

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ ดอกหงอนไก่

  รหัสสินค้า A536
  เมล็ดพันธุ์ ดอกหงอนไก่
  200 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-1-1

  18.00 - 20.00 ฿

  หงอนไก่ #1

  รหัสสินค้า A5473
  หงอนไก่ #1
  1 กรัม ความงอก 80%
  ผลิต

  21.00 - 23.00 ฿

  Թ§