LINE it!
 @allkaset


 • Ѵ( 12 ¡ )

  เมล็ดผักสลัดเรดเรปิด รู

  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A5805

  16.00 - 18.00 ฿

  ผักสลัด กรีนโอ๊คพลัส

  40 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A5074

  24.00 - 27.00 ฿

  กรีนโอ๊ค ลีฟออโรร่า

  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A1616

  14.00 - 16.00 ฿

  เรดคอรอล สึนามิ

  20 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1609

  99.00 - 119.00 ฿

  กรีนโอ๊ค ลีฟออโรร่า

  20 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A1615

  99.00 - 119.00 ฿

  ผักสลัดเรดเรปิด

  50 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A5804

  129.00 - 149.00 ฿

  เรดคอรอล สึนามิ

  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1610

  14.00 - 16.00 ฿

  เมล็ดเรดบาตาเวีย เคลือบ

  1,000 เมล็ด
  หมดอายุ 2021-12-1

  รหัสสินค้า A5253

  389.00 - 409.00 ฿

  ผักสลัด มิกซ์

  ขนาด 1 ลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A5336

  1,579.00 - 1,599.00 ฿

  เมล็ดเรดคอรัล เคลือบ

  1,000 เมล็ด
  หมดอายุ 10/64

  รหัสสินค้า A5249

  659.00 ฿ 299.00 ฿

  เมล็ดบัตเตอร์เฮด เคลือบ

  1,000 เมล็ด
  หมดอายุ 10/64

  รหัสสินค้า A5250

  659.00 ฿ 299.00 ฿

  เรดคอส ซัมเมอร์ ยกลัง

  ขนาด 1 ลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2944

  1,579.00 - 1,599.00 ฿

  Թ§