LINE it!
 @allkaset


 • Ѵ( 10 ¡ )

  กรีนโอ๊ค ลีฟออโรร่า

  20 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A1615

  99.00 - 119.00 ฿

  เรดคอรอล สึนามิ

  20 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A1609

  99.00 - 119.00 ฿

  ผักสลัด กรีนโอ๊คพลัส

  40 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A5074

  24.00 - 27.00 ฿

  ผักสลัด กรีนโอ๊คพลัส

  400 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A5073

  209.00 - 239.00 ฿

  เรดคอรอล สึนามิ

  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A1610

  14.00 - 16.00 ฿

  สลัดกรีนโอ๊ค ไอซแลนด์

  600 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A3519

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดเรดบาตาเวีย เคลือบ

  1,000 เมล็ด
  หมดอายุ 2021-12-1

  รหัสสินค้า A5253

  389.00 - 409.00 ฿

  เมล็ดเรดคอส ซัมเมอร์

  ยกลัง 50 ซอง
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A2944

  779.00 - 799.00 ฿

  เมล็ดผักสลัด มิกซ์

  ยกลัง 50 ซอง
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A5336

  779.00 - 799.00 ฿

  กรีนโอ๊ค ลีฟออโรร่า

  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A1616

  14.00 - 16.00 ฿