LINE it!
 @allkaset

 • มะเขือเทศ

            มะเขือเทศเป็นพืชล้มลุกอายุเพียง 1 ปี ลำต้นตั้งตรง มีลักษณะเป็นพุ่ม มีขนอ่อน ๆ ปกคลุม ใบเป็นใบประกอบ ออกสลับกัน ใบย่อยมีขนาดไม่เท่ากัน บางใบเล็กรียาว บางใบกลมใหญ่ ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นหยักลึกคล้ายฟันเลื่อยมีขนอ่อน ๆ ออกดอกเป็นช่อหรือดอกเดี่ยว บริเวณซอกใบ ดอกมีสีเหลือง มีกลีบเลี้ยงสีเขียวประมาณ 5-6 กลีบ ผลเป็นผลเดี่ยว มีขนาดรูปร่างและสีต่างกัน ซึ่งมีขนาดเล็กประมาณ 3 เซนติเมตร จนถึงใหญ่ประมาณ 10 เซนติเมตร รูปร่างมีทั้งกลม กลมแบน หรือกลมรี ผิวนอกลีบเป็นมัน ผลดิบมีสีเขียว หรือเขียวอมเทา เมื่อสุกจะมีสีเหลือง สีส้ม หรือสีแดง เนื้อภายในฉ่ำด้วยน้ำมีรสเปรี้ยว เมล็ดมีเป็นจำนวนมาก มะเขือเทศมีหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์สีดา พันธุ์โรมาเรดเพียร์ เป็นต้น

  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศ

   พันธุ์ของมะเขือเทศ

  การปลูกและการดูแลรักษามะเขือเทศ

  โรคในมะเขือเทศ    


  มะเขือเทศ( 103 รายการ )

  เมล็ดมะเขือเทศลูกท้อ

  280 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A395

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศเรนเจอร์

  150 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A338

  19.00 - 22.00 ฿

  มะเขือเทศ เวียงจันทร์

  0.3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A2347

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศสีดา

  6300 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1340

  69.00 - 78.00 ฿

  มะเขือเทศฟักทอง เพทาย

  50 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A6606

  24.00 - 27.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่ปริ้นเซ

  25 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A377

  19.00 - 22.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่ สวีทบอย

  28 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A357

  19.00 - 22.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่สวีทเกิร

  0.1 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A324

  19.00 - 22.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่ 4ทิศ

  300 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A4885

  69.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเทศ สวีทปริ้นเซส

  250 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3186

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศลูกท้อ

  2800 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1405

  69.00 - 78.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่ สวีทบอย

  280 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A1299

  165.00 - 185.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่เหลือง

  20 เมล็ด ความงอก 65%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A5415

  21.50 - 24.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่

  200 เมล็ด ความงอก 90 %
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1290

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศสีดา

  630 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A263

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศ อีเป๋อ

  0.2 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A4346

  8.00 - 13.00 ฿

  สตาร์เกิล จี

  ไดโนทีฟูแรน
  ผลิต 2021-06-01

  รหัสสินค้า A187

  29.00 - 35.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่ลูกผสม

  30 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A4886

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเทศลูกท้อ

  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A3384

  65.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเทศลูกท้อ

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A3385

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเทศลูกผสม เขาใหญ่

  20 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A4884

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเทศ เรดไดมอนด์ 51

  200 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3419

  119.00 - 139.00 ฿

  มะเขือเทศ เรดไดมอนด์ 51

  20 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3420

  15.00 - 18.00 ฿

  มะเขือเทศ ซุปเปอร์เรด

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A3413

  119.00 - 139.00 ฿

  มะเขือเทศ ซุปเปอร์เรด

  50 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A3416

  15.00 - 18.00 ฿

  ปวยเล้ง

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A84

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเทศ พวงชมพู

  200 เมล็ด ความงอก 93%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A1795

  24.00 - 27.00 ฿

  มะเขือเทศแก้วมณี F1

  0.20 กรัม ความงอก 97%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A4145

  17.00 - 19.00 ฿

  มะเขือเทศสีดา กัญญา 001

  250 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A329

  19.00 - 22.00 ฿

  มะเขือเทศ เอ็กซ์ตร้า390

  200 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A5087

  24.00 - 27.00 ฿

  มะเขือเทศ F1ตะวันแดง

  300 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2292

  21.00 - 23.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่เหลือง

  200 เมล็ด ความงอก 65%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A4563

  139.00 - 189.00 ฿

  มะเขือเทศสีดา กัญญา 001

  2500 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A5273

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศ กัญญา 2

  0.5 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A5054

  19.00 - 22.00 ฿

  มะเขือเทศเชอร์รี่เรดดี้

  50 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3542

  24.00 - 27.00 ฿

  มะเขือเทศลูกผสม ไอยรา

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A5593

  21.00 - 23.00 ฿

  มะเขือเทศลูกใหญ่ TVF134

  3 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A717

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศวิคตอเรีย

  0.20 กรัม ความงอก 94%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A508

  17.00 - 19.00 ฿

  มะเขือเทศสีดา

  3 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A712

  12.00 - 14.00 ฿

  มะเขือเทศ ซีซันเรด 382

  300 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A6123

  159.00 - 199.00 ฿

  มะเขือเทศเชอร์รี่เรดดี้

  500 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3537

  209.00 - 239.00 ฿

  มะเขือเทศ เวียงจันทร์

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A2348

  69.00 - 89.00 ฿

  มะเขือเทศลูกผสม พวงชมพู

  2,000 เมล็ด ความงอก 93%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A1796

  209.00 - 239.00 ฿

  มะเขือเทศ เชอรี่มณีแดง

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3352

  135.00 - 179.00 ฿

  มะเขือเทศ เชอรี่มณีแดง

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A3353

  21.00 - 23.00 ฿

  มะเขือเทศ(เชอรี่กลม)

  300 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3473

  8.00 - 10.00 ฿

  มะเขือเทศ ซีซันเรด

  30 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A6124

  21.00 - 23.00 ฿

  มะเขือเทศ เพชรรุ่ง 2

  0.5 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A5731

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศ เรนเจอร์

  1500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A1288

  165.00 - 185.00 ฿

  มะเขือเทศ ลูกท้อ

  380 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/2609

  รหัสสินค้า A2110

  8.00 - 10.00 ฿

  ดมะเขือเทศ พันธุ์ลูกท้อ

  3,800 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/2609

  รหัสสินค้า A2111

  65.00 - 89.00 ฿

  มะเขือเทศ ลูกท้อสยาม

  380 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1859

  8.00 - 10.00 ฿

  มะเขือเทศ พันธ์ุลูกท้อ

  3,800 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1860

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศสีดา แพรว

  200 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A6491

  24.00 - 27.00 ฿

  มะเขือเทศสีดา แพรวชมพู

  2,000 เมล็ด ความงอก 95%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A6490

  209.00 - 239.00 ฿

  มะเขือเทศ สีดาน้ำเค็ม

  400 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A1857

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศสีดา

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A2872

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศ สีคิ้ว

  0.3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2345

  9.00 - 11.00 ฿

  มะเขือเทศ ซีซันไนน์

  180 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A5497

  19.00 - 22.00 ฿

  เอ็กซอล แบบซอง

  สไปนีโทแรม 12%W/V SC
  ผลิต

  รหัสสินค้า A185

  109.00 - 139.00 ฿

  มะเขือเทศ อีเป๋อ

  20 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A4343

  69.00 - 78.00 ฿

  มะเขือเทศ สีดาสีชมพู

  400 เมล็ด ความงอก 70%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A2148

  8.00 - 10.00 ฿

  มะเขือเทศ พันธุ์สีดา

  30 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3281

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศ สีคิ้ว

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2346

  69.00 - 89.00 ฿

  สินค้าเรียงตามความนิยม