LINE it!
 @allkaset

 • มะเขือเทศ

            มะเขือเทศเป็นพืชล้มลุกอายุเพียง 1 ปี ลำต้นตั้งตรง มีลักษณะเป็นพุ่ม มีขนอ่อน ๆ ปกคลุม ใบเป็นใบประกอบ ออกสลับกัน ใบย่อยมีขนาดไม่เท่ากัน บางใบเล็กรียาว บางใบกลมใหญ่ ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นหยักลึกคล้ายฟันเลื่อยมีขนอ่อน ๆ ออกดอกเป็นช่อหรือดอกเดี่ยว บริเวณซอกใบ ดอกมีสีเหลือง มีกลีบเลี้ยงสีเขียวประมาณ 5-6 กลีบ ผลเป็นผลเดี่ยว มีขนาดรูปร่างและสีต่างกัน ซึ่งมีขนาดเล็กประมาณ 3 เซนติเมตร จนถึงใหญ่ประมาณ 10 เซนติเมตร รูปร่างมีทั้งกลม กลมแบน หรือกลมรี ผิวนอกลีบเป็นมัน ผลดิบมีสีเขียว หรือเขียวอมเทา เมื่อสุกจะมีสีเหลือง สีส้ม หรือสีแดง เนื้อภายในฉ่ำด้วยน้ำมีรสเปรี้ยว เมล็ดมีเป็นจำนวนมาก มะเขือเทศมีหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์สีดา พันธุ์โรมาเรดเพียร์ เป็นต้น

  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศ

   พันธุ์ของมะเขือเทศ

  การปลูกและการดูแลรักษามะเขือเทศ

  โรคในมะเขือเทศ    

  มะเขือเทศ( 105 รายการ )

  มะเขือเทศเชอร์รี่

  รหัสสินค้า A6325
  มะเขือเทศเชอร์รี่
  0.3 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-10-1

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศลูกท้อ

  รหัสสินค้า A395
  เมล็ดมะเขือเทศลูกท้อ
  280 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-1-1

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศสีดา

  รหัสสินค้า A263
  เมล็ดมะเขือเทศสีดา
  630 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-07-01

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือเทศสีดา

  รหัสสินค้า A712
  มะเขือเทศสีดา
  3 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-4-1

  12.00 - 14.00 ฿

  มะเขือเทศ(เชอรี่กลม)

  รหัสสินค้า A3470
  มะเขือเทศ(เชอรี่กลม)
  3,000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-8-1

  65.00 - 89.00 ฿

  มะเขือเทศ เอ็กซ์ตร้า390

  รหัสสินค้า A5087
  มะเขือเทศ เอ็กซ์ตร้า390
  200 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 2022-2-1

  24.00 - 27.00 ฿

  มะเขือเทศ พวงชมพู 2

  รหัสสินค้า A5923
  มะเขือเทศ พวงชมพู 2
  150 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2021-12-01

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเทศฟักทอง เพทาย

  รหัสสินค้า A6606
  มะเขือเทศฟักทอง เพทาย
  50 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2022-05-01

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศลูกท้อ

  รหัสสินค้า A1405
  เมล็ดมะเขือเทศลูกท้อ
  2800 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-7-1

  69.00 - 78.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่สวีทเกิร

  รหัสสินค้า A324
  มะเขือเทศเชอรี่สวีทเกิร
  0.1 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-5-1

  22.00 - 25.00 ฿

  มะเขือเทศ พันธุ์สีดา

  รหัสสินค้า A3281
  มะเขือเทศ พันธุ์สีดา
  30 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-8-1

  89.00 - 119.00 ฿

  มะเขือเทศเชอร์รี่โทนี่

  รหัสสินค้า A6130
  มะเขือเทศเชอร์รี่โทนี่
  60 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-11-1

  21.00 - 23.00 ฿

  มะเขือเทศ อีเป๋อ

  รหัสสินค้า A4343
  มะเขือเทศ อีเป๋อ
  20 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-07-01

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศผลใหญ่ลูก

  รหัสสินค้า A5925
  เมล็ดมะเขือเทศผลใหญ่ลูก
  40 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 2022-1-1

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเทศผลใหญ่ ทับทิม

  รหัสสินค้า A5924
  มะเขือเทศผลใหญ่ ทับทิม
  400 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 2022-05-01

  79.00 - 109.00 ฿

  ปวยเล้ง

  รหัสสินค้า A84
  ปวยเล้ง
  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-1-1

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่ สวีทบอย

  รหัสสินค้า A1299
  มะเขือเทศเชอรี่ สวีทบอย
  280 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ

  169.00 - 215.00 ฿

  มะเขือเทศ พันธ์ุลูกท้อ

  รหัสสินค้า A1860
  มะเขือเทศ พันธ์ุลูกท้อ
  3,800 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 0-0-1

  65.00 - 89.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่ลูกผสม

  รหัสสินค้า A4886
  มะเขือเทศเชอรี่ลูกผสม
  30 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 2021-11-1

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเทศ เพชรรุ่ง 2

  รหัสสินค้า A5731
  มะเขือเทศ เพชรรุ่ง 2
  0.5 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-12-1

  22.00 - 25.00 ฿

  มะเขือเทศลูกใหญ่ TVF134

  รหัสสินค้า A717
  มะเขือเทศลูกใหญ่ TVF134
  3 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-10-1

  12.00 - 14.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่ สวีทบอย

  รหัสสินค้า A357
  มะเขือเทศเชอรี่ สวีทบอย
  28 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-04-01

  22.00 - 25.00 ฿

  มะเขือเทศฟักทอง เพทาย

  รหัสสินค้า A6605
  มะเขือเทศฟักทอง เพทาย
  500 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2022-05-01

  209.00 - 239.00 ฿

  มะเขือเทศสีดา รสทิพย์

  รหัสสินค้า A2258
  มะเขือเทศสีดา รสทิพย์
  200 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-11-1

  21.00 - 23.00 ฿

  สตาร์เกิล จี

  รหัสสินค้า A187
  สตาร์เกิล จี
  ไดโนทีฟูแรน
  หมดอายุ 2024-3-15

  29.00 - 35.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศ อีเป๋อ

  รหัสสินค้า A4346
  เมล็ดมะเขือเทศ อีเป๋อ
  0.2 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-12-01

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่ 4ทิศ

  รหัสสินค้า A4885
  มะเขือเทศเชอรี่ 4ทิศ
  300 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 2021-11-1

  69.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเทศเชอร์รี่เรดดี้

  รหัสสินค้า A3537
  มะเขือเทศเชอร์รี่เรดดี้
  500 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 2022-02-01

  209.00 - 239.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศสีดา

  รหัสสินค้า A1340
  เมล็ดมะเขือเทศสีดา
  6300 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-07-01

  69.00 - 78.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่

  รหัสสินค้า A1290
  มะเขือเทศเชอรี่
  200 เมล็ด ความงอก 90 %
  หมดอายุ 2022-05-01

  169.00 - 215.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่เหลือง

  รหัสสินค้า A5415
  มะเขือเทศเชอรี่เหลือง
  20 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 2022-2-1

  21.50 - 24.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่เหลือง

  รหัสสินค้า A4563
  มะเขือเทศเชอรี่เหลือง
  200 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 2022-2-1

  139.00 - 189.00 ฿

  มะเขือเทศ(เชอรี่กลม)

  รหัสสินค้า A3471
  มะเขือเทศ(เชอรี่กลม)
  300 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-8-1

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศเรนเจอร์

  รหัสสินค้า A338
  เมล็ดมะเขือเทศเรนเจอร์
  150 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-6-1

  22.00 - 25.00 ฿

  มะเขือเทศ ซีซันเรด 382

  รหัสสินค้า A6123
  มะเขือเทศ ซีซันเรด 382
  300 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-9-1

  159.00 - 199.00 ฿

  มะเขือเทศ พันธุเขาใหญ่

  รหัสสินค้า A4883
  มะเขือเทศ พันธุเขาใหญ่
  200 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 2021-8-1

  69.00 - 99.00 ฿

  ดูปองท์ พรีวาธอน

  รหัสสินค้า A4267
  ดูปองท์ พรีวาธอน
  คลอแรนทรานิลิโพรล
  ผลิต 2020-02-01

  1,239.00 - 1379.00 ฿

  มะเขือเทศ ซีซันเรด

  รหัสสินค้า A6124
  มะเขือเทศ ซีซันเรด
  30 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-3-1

  21.00 - 23.00 ฿

  มะเขือเทศลูกผสม เขาใหญ่

  รหัสสินค้า A4884
  มะเขือเทศลูกผสม เขาใหญ่
  20 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 2021-8-1

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเทศเชอร์รี่เรดดี้

  รหัสสินค้า A3542
  มะเขือเทศเชอร์รี่เรดดี้
  50 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 2021-7-1

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศวิคตอเรีย

  รหัสสินค้า A508
  เมล็ดมะเขือเทศวิคตอเรีย
  0.20 กรัม ความงอก 94%
  หมดอายุ 2022-06-01

  19.00 ฿ 11.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศ กัญญา 2

  รหัสสินค้า A5054
  เมล็ดมะเขือเทศ กัญญา 2
  0.5 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-6-1

  22.00 - 25.00 ฿

  มะเขือเทศ พวงชมพู 2

  รหัสสินค้า A5922
  มะเขือเทศ พวงชมพู 2
  1,500 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2022-07-01

  79.00 - 109.00 ฿

  มะเขือเทศลูกท้อ

  รหัสสินค้า A3385
  มะเขือเทศลูกท้อ
  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-01-01

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเทศ ลูกท้อ

  รหัสสินค้า A2110
  มะเขือเทศ ลูกท้อ
  380 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-5-1

  8.00 - 10.00 ฿

  มะเขือเทศสีดา ชมเพชร

  รหัสสินค้า A2446
  มะเขือเทศสีดา ชมเพชร
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-11-1

  129.00 - 149.00 ฿

  มะเขือเทศ เพชรรุ่ง 2

  รหัสสินค้า A5730
  มะเขือเทศ เพชรรุ่ง 2
  5 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-05-01

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศสีดา แพรว

  รหัสสินค้า A6491
  เมล็ดมะเขือเทศสีดา แพรว
  200 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 2022-5-1

  24.00 - 27.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศ ปรางทิพย

  รหัสสินค้า A5921
  เมล็ดมะเขือเทศ ปรางทิพย
  20 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2021-9-1

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่สวีทเกิล

  รหัสสินค้า A4308
  มะเขือเทศเชอรี่สวีทเกิล
  ยกลัง ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-5-1

  1,629.00 - 1699.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่ สวีทบอย

  รหัสสินค้า A4926
  มะเขือเทศเชอรี่ สวีทบอย
  ยกลัง(100 ซอง)
  หมดอายุ 2022-6-1

  1,629.00 - 1699.00 ฿

  มะเขือเทศ สีดาแก้มแหม่ม

  รหัสสินค้า A6122
  มะเขือเทศ สีดาแก้มแหม่ม
  180 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-2-1

  21.00 - 23.00 ฿

  มะเขือเทศลูกผสม สีดา 50

  รหัสสินค้า A6322
  มะเขือเทศลูกผสม สีดา 50
  3 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-10-01

  149.00 - 179.00 ฿

  มะเขือเทศ ลูกท้อสยาม

  รหัสสินค้า A1859
  มะเขือเทศ ลูกท้อสยาม
  380 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-02-01

  8.00 - 10.00 ฿

  มะเขือเทศ F1ตะวันแดง

  รหัสสินค้า A2292
  มะเขือเทศ F1ตะวันแดง
  300 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-10-1

  23.00 ฿ 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศสีดา

  รหัสสินค้า A2872
  เมล็ดมะเขือเทศสีดา
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-1-1

  65.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเทศ ซุปเปอร์เรด

  รหัสสินค้า A3416
  มะเขือเทศ ซุปเปอร์เรด
  50 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-10-1

  18.00 - 20.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศสีดา

  รหัสสินค้า A2871
  เมล็ดมะเขือเทศสีดา
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-11-1

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเทศ สีดาสีชมพู

  รหัสสินค้า A2148
  มะเขือเทศ สีดาสีชมพู
  400 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-7-1

  8.00 - 10.00 ฿

  มะเขือเทศ สีดาแก้มแหม่ม

  รหัสสินค้า A6121
  มะเขือเทศ สีดาแก้มแหม่ม
  1800 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-1-1

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศ เรนเจอร์

  รหัสสินค้า A1288
  เมล็ดมะเขือเทศ เรนเจอร์
  1500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-6-1

  169.00 - 215.00 ฿

  มะเขือเทศ เรดไดมอนด์ 51

  รหัสสินค้า A3420
  มะเขือเทศ เรดไดมอนด์ 51
  20 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-10-1

  18.00 - 20.00 ฿

  มะเขือเทศ ซีซันไนน์

  รหัสสินค้า A5496
  มะเขือเทศ ซีซันไนน์
  1,800 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-1-1

  169.00 - 215.00 ฿

  เอ็กซอล แบบซอง

  รหัสสินค้า A185
  เอ็กซอล แบบซอง
  สไปนีโทแรม 12%W/V SC
  ไม่ระบุ

  109.00 - 139.00 ฿

  สินค้าเรียงตามความนิยม