LINE it!
 @allkaset

 • มะเขือเทศ

            มะเขือเทศเป็นพืชล้มลุกอายุเพียง 1 ปี ลำต้นตั้งตรง มีลักษณะเป็นพุ่ม มีขนอ่อน ๆ ปกคลุม ใบเป็นใบประกอบ ออกสลับกัน ใบย่อยมีขนาดไม่เท่ากัน บางใบเล็กรียาว บางใบกลมใหญ่ ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นหยักลึกคล้ายฟันเลื่อยมีขนอ่อน ๆ ออกดอกเป็นช่อหรือดอกเดี่ยว บริเวณซอกใบ ดอกมีสีเหลือง มีกลีบเลี้ยงสีเขียวประมาณ 5-6 กลีบ ผลเป็นผลเดี่ยว มีขนาดรูปร่างและสีต่างกัน ซึ่งมีขนาดเล็กประมาณ 3 เซนติเมตร จนถึงใหญ่ประมาณ 10 เซนติเมตร รูปร่างมีทั้งกลม กลมแบน หรือกลมรี ผิวนอกลีบเป็นมัน ผลดิบมีสีเขียว หรือเขียวอมเทา เมื่อสุกจะมีสีเหลือง สีส้ม หรือสีแดง เนื้อภายในฉ่ำด้วยน้ำมีรสเปรี้ยว เมล็ดมีเป็นจำนวนมาก มะเขือเทศมีหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์สีดา พันธุ์โรมาเรดเพียร์ เป็นต้น

  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศ

   พันธุ์ของมะเขือเทศ

  การปลูกและการดูแลรักษามะเขือเทศ

  โรคในมะเขือเทศ    


  มะเขือเทศ( 90 รายการ )

  เมล็ดมะเขือเทศสีดา

  ขนาด 1 ซอง 630 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A263

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่ปริ้นเซส

  ขนาด 1 ซอง 35 เมล็ด

  รหัสสินค้า A377

  19.00 - 22.00 ฿

  มะเขือเทศ ซุปเปอร์เรด

  50 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A3416

  15.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศคิงคัพ072

  80 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A772

  21.00 - 23.00 ฿

  มะเขือเทศ(เชอรี่กลม)

  300 เมล็ด ความงอก 70%

  รหัสสินค้า A3473

  8.00 - 10.00 ฿

  มะเขือเทศ สีดาสีชมพู

  400 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A2148

  8.00 - 10.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่ลูกผสม

  30 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A4886

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่ 4ทิศ

  300 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A4885

  69.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเทศ ทับทิมแดง

  280 เมล็ด ความงอก 70%

  รหัสสินค้า A781

  21.00 - 23.00 ฿

  มะเขือเทศ ทับทิมแดง

  2800 เมล็ด ความงอก 70%

  รหัสสินค้า A6126

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศลูกท้อ

  ขนาด 1 ซอง 280 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A395

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศลูกท้อ

  ขนาด 1 ห่อ 2,800 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1405

  69.00 - 78.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่ปริ้นเซส

  ขนาด 1 ห่อ 350 เมล็ด

  รหัสสินค้า A3186

  165.00 - 185.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศสีดา

  ขนาด 1 ห่อ 6,300 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1340

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศสีดา

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A2871

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศ สีคิ้ว

  0.3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A2345

  9.00 - 11.00 ฿

  มะเขือเทศ สีดาน้ำเค็ม

  400 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1857

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศสวีทบอย1

  ขนาด 1 ซอง 28 เมล็ด
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A357

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศเรนเจอร์

  ขนาด 1 ซอง 150 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A338

  19.00 - 22.00 ฿

  มะเขือเทศลูกท้อ

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A3385

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเทศ(เชอรี่กลม)

  300 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A3471

  8.00 - 10.00 ฿

  ปวยเล้ง

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A84

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่เหลือง

  20 เมล็ด ความงอก 65%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A5415

  21.50 - 24.00 ฿

  มะเขือเทศ สวีทเกิร์ล

  ขนาด 1 ห่อ 500 เมล็ด
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A1290

  165.00 - 185.00 ฿

  มะเขือเทศเครือส้ม

  10 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A4450

  69.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเทศเครือส้ม

  1 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A4880

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศ คิงคัพ

  800 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A6125

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศ ปรางทิพย

  20 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5921

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเทศ เอ็กซ์ตร้า390

  200 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A5087

  24.00 - 27.00 ฿

  มะเขือเทศ ลูกท้อสยาม

  380 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A1859

  8.00 - 10.00 ฿

  มะเขือเทศ ลูกท้อ

  380 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/2609

  รหัสสินค้า A2110

  8.00 - 10.00 ฿

  มะเขือเทศ พวงชมพู

  200 เมล็ด ความงอก 93%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A1795

  24.00 - 27.00 ฿

  มะเขือเทศ เรดไดมอนด์ 51

  20 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3420

  15.00 - 18.00 ฿

  มะเขือเทศสีดา ชมเพชร

  0.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A2445

  16.00 - 18.00 ฿

  มะเขือเทศเชอร์รี่เรดดี้

  50 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A3542

  24.00 - 27.00 ฿

  ผักปลังแดง

  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A2006

  69.00 - 99.00 ฿

  มะเขือเทศเชอร์รี่

  3 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A6324

  149.00 - 179.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศ ซีซันไนน

  ขนาด 1 ซอง 180 เมล็ด
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A5497

  19.00 - 22.00 ฿

  มะเขือเทศ ซุปเปอร์เรด

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A3413

  119.00 - 139.00 ฿

  มะเขือเทศ เรดไดมอนด์ 51

  200 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3419

  119.00 - 139.00 ฿

  มะเขือเทศ เวียงจันทร์

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A2348

  69.00 - 89.00 ฿

  มะเขือเทศ เวียงจันทร์

  0.3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A2347

  9.00 - 11.00 ฿

  สตาร์เกิล จี

  ไดโนทีฟูแรน
  ผลิต 2021-11-01

  รหัสสินค้า A187

  29.00 - 35.00 ฿

  มะเขือเทศ พวงชมพู 2

  150 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A5923

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศ กัญญา 2

  ขนาด 1 ซอง 170 เมล็ด
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A5054

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศวิคตอเรีย

  0.20 กรัม ความงอก 94%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A508

  17.00 - 19.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศสวีทบอย1

  ขนาด 1 ห่อ 280 เมล็ด
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A1299

  165.00 - 185.00 ฿

  มะเขือเทศ สวีทเกิร์ล

  ขนาด 1 ซอง 50 เมล็ด
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A324

  22.00 ฿ 16.00 ฿

  มะเขือเทศ สีดาแก้มแหม่ม

  180 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A6122

  23.00 ฿ 15.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศ ซีซันไนน

  ขนาด 1 ห่อ 1,800 เมล็ด
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A5496

  165.00 - 185.00 ฿

  เอ็กซอล แบบซอง

  สไปนีโทแรม 12%W/V SC
  ผลิต 0000-00-00

  รหัสสินค้า A185

  109.00 - 139.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศเพชรรุ่ง

  ขนาด 1 ซอง 150 เมล็ด
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A5056

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศเพชรรุ่ง2

  ขนาด 1 ซอง 150 เมล็ด
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A5731

  19.00 - 22.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่เหลือง

  200 เมล็ด ความงอก 65%
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A4563

  139.00 - 189.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศผลใหญ่ลูก

  40 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A5925

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเทศลูกผสม เขาใหญ่

  20 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A4884

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือเทศ ซีซันเรด

  30 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A6124

  21.00 - 23.00 ฿

  ผักปลังแดง

  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A2007

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศกัญญา001

  ขนาด 1 ซอง 250 เมล็ด
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A329

  19.00 - 22.00 ฿

  มะเขือเทศ สีดาน้ำเค็ม

  4,000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1858

  65.00 - 89.00 ฿

  มะเขือเทศ สีดาสีชมพู

  4,000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A2149

  65.00 - 89.00 ฿

  มะเขือเทศสีดา ชมเพชร

  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A2446

  129.00 - 149.00 ฿

  มะเขือเทศ พวงชมพู 2

  1,500 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A5922

  79.00 - 109.00 ฿

  มะเขือเทศ ปรางทิพย์

  200 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5920

  79.00 - 109.00 ฿