LINE it!
 @allkaset


 • มะเขือม่วง( 8 รายการ )

  เมล็ดมะเขือม่วง ฟูลเนส

  110 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6073
  หมดอายุ 7/68

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือม่วง ฟูลเนส 1505

  1100 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6072
  หมดอายุ 7/68

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือม่วง เอริว

  ยกลัง 50 ซอง
  รหัสสินค้า A463

  779.00 - 790.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือหลอดไฟม่วง

  0.5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4659
  หมดอายุ 8/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือม่วง พันธุ์พารวย

  1,500 เมล็ด ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A3174
  หมดอายุ 6/68

  160.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือม่วงลิง หยกม่วง

  1 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2409
  หมดอายุ 7/68

  9.00 - 11.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  มะเขือม่วง พันธุ์พารวย

  150 เมล็ด ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A3173
  หมดอายุ 6/68

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดมะเขือม่วง พารวย

  ยกลัง 50 ซอง
  รหัสสินค้า A464
  หมดอายุ 6/68

  779.00 - 790.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก