LINE it!
 @allkaset

 • ǧ( 19 ¡ )

  เมล็ดมะเขือม่วง ขุนช้าง

  รหัสสินค้า A6075
  เมล็ดมะเขือม่วง ขุนช้าง
  290 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-01-01

  23.00 ฿ 1.00 ฿

  เมล็ดมะเขือม่วง ฟูลเนส

  รหัสสินค้า A6073
  เมล็ดมะเขือม่วง ฟูลเนส
  110 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-07-01

  23.00 ฿ 14.00 ฿

  เมล็ดมะเขือม่วงลิงคัดพิ

  รหัสสินค้า A5770
  เมล็ดมะเขือม่วงลิงคัดพิ
  350 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-07-01

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  มะเขือยาว ฟาร์มเมอร์ลอง

  รหัสสินค้า A6068
  มะเขือยาว ฟาร์มเมอร์ลอง
  260 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-05-01

  21.00 - 23.00 ฿

  มะเขือม่วง ไวโอเลต 8

  รหัสสินค้า A567
  มะเขือม่วง ไวโอเลต 8
  1 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2021-10-01

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือม่วง ไวโอเลต 8

  รหัสสินค้า A1186
  มะเขือม่วง ไวโอเลต 8
  10 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2022-09-01

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดมะเขือม่วง เอริว

  รหัสสินค้า A1289
  เมล็ดมะเขือม่วง เอริว
  2400 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-03-01

  175.00 - 239.00 ฿

  มะเขือม่วง พันธุ์พารวย

  รหัสสินค้า A3173
  มะเขือม่วง พันธุ์พารวย
  150 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-03-01

  23.00 - 25.00 ฿

  มะเขือม่วงลิง หยกม่วง

  รหัสสินค้า A2410
  มะเขือม่วงลิง หยกม่วง
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-02-01

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดมะเขือหลอดไฟม่วง

  รหัสสินค้า A4659
  เมล็ดมะเขือหลอดไฟม่วง
  0.5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-05-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือยาวม่วง

  รหัสสินค้า A1312
  เมล็ดมะเขือยาวม่วง
  1350 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-09-01

  70.00 - 78.00 ฿

  มะเขือม่วง แม่ลาว

  รหัสสินค้า A3443
  มะเขือม่วง แม่ลาว
  2,500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-10-01

  139.00 - 189.00 ฿

  มะเขือม่วงลิง หยกม่วง

  รหัสสินค้า A2409
  มะเขือม่วงลิง หยกม่วง
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-08-01

  9.00 - 11.00 ฿

  มะเขือม่วง พันธุ์พารวย

  รหัสสินค้า A3174
  มะเขือม่วง พันธุ์พารวย
  1,500 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-11-01

  175.00 - 239.00 ฿

  มะเขือหลอดไฟม่วง

  รหัสสินค้า A4366
  มะเขือหลอดไฟม่วง
  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-11-01

  69.00 - 99.00 ฿

  มะเขือม่วงลิง มังกี้

  รหัสสินค้า A1322
  มะเขือม่วงลิง มังกี้
  1000 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-01-01

  70.00 - 78.00 ฿

  มะเขือม่วง เอริว

  รหัสสินค้า A463
  มะเขือม่วง เอริว
  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 2021-12-01

  1,629.00 - 1699.00 ฿

  มะเขือม่วง พันธุ์พารวย

  รหัสสินค้า A464
  มะเขือม่วง พันธุ์พารวย
  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 2021-11-01

  1,629.00 - 1699.00 ฿

  มะเขือม่วง ฟูลเนส 1505

  รหัสสินค้า A6072
  มะเขือม่วง ฟูลเนส 1505
  1100 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-05-01

  159.00 - 199.00 ฿

  Թ§