LINE it!
 @allkaset


 • มะเขือต่างๆ( 17 รายการ )

  เมล็ดมะเขือเทศลูกท้อ

  ขนาด 1 ซอง 280 เมล็ด
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A395

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือเทศเชอรี่ปริ้นเซส

  ขนาด 1 ซอง 35 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A377

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเทศสีดา

  ขนาด 1 ซอง 630 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A263

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเจ้าพระยา

  ขนาด 1 ซอง 240 เมล็ด
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A427

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือไข่เต่าเขียว

  ขนาด 1 ซอง 100 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A425

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือยาว

  ขนาด 1 ซอง 200 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A424

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือพวง

  ขนาด 1 ซอง 150 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A277

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะม่วง

  ขนาด 1 ซอง 100 เมล็ด
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A266

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะกรูด หอมขจร

  50 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A3400

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดมะเขือจานขาว

  ขนาด 1 ซอง 260 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A414

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือม่วงลิง มังกี้

  ขนาด 1 ซอง 100 เมล็ด
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A392

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะคางกบ

  ขนาด 1 ซอง 100 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A296

  8.00 - 13.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A167

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A168

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะเขือเปราะจานม่วง

  ขนาด 1 ซอง 120 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A400

  8.00 - 13.00 ฿

  มะเขือการ์ตูน

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A169

  65.00 - 99.00 ฿

  ฟอสฟิทอล เอ็กซ์ตร้า

  สูตร 0-30-18

  รหัสสินค้า A119

  289.00 - 349.00 ฿