LINE it!
 @allkaset

 • ( 47 ¡ )

  มะระจีน ศรีประจันทร์

  รหัสสินค้า A2340
  มะระจีน ศรีประจันทร์
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-2-1

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดมะระขี้นก

  รหัสสินค้า A1346
  เมล็ดมะระขี้นก
  100 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-06-01

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดมะระจีนลูกผสม กรกต

  รหัสสินค้า A5858
  เมล็ดมะระจีนลูกผสม กรกต
  5 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 2022-5-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ มะระขี้นก

  รหัสสินค้า A244
  เมล็ดพันธุ์ มะระขี้นก
  10 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-4-1

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะระจีน

  รหัสสินค้า A4662
  เมล็ดมะระจีน
  5 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-1-15

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะระลูกผสม เฉินหลง

  รหัสสินค้า A2441
  เมล็ดมะระลูกผสม เฉินหลง
  1.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-03-01

  16.00 - 18.00 ฿

  มะระลูกผสม เฉินหลง

  รหัสสินค้า A2442
  มะระลูกผสม เฉินหลง
  15 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-03-01

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดมะระจีน

  รหัสสินค้า A4367
  เมล็ดมะระจีน
  50 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-1-1

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ด มะระ เจไดท์ 1807

  รหัสสินค้า A6172
  เมล็ด มะระ เจไดท์ 1807
  30 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-2-1

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์มะระขี้นก

  รหัสสินค้า A2870
  เมล็ดพันธุ์มะระขี้นก
  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-1-1

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ด มะระ เจไดท์

  รหัสสินค้า A6173
  เมล็ด มะระ เจไดท์
  3เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-2-1

  21.00 - 23.00 ฿

  มะระจีน ศรีประจันทร์

  รหัสสินค้า A2339
  มะระจีน ศรีประจันทร์
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-9-1

  9.00 - 11.00 ฿

  มะระขี้นก เวรี่กรีน

  รหัสสินค้า A1632
  มะระขี้นก เวรี่กรีน
  20 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-5-1

  139.00 - 189.00 ฿

  มะระขี้นก เวรี่กรีน

  รหัสสินค้า A1633
  มะระขี้นก เวรี่กรีน
  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-10-1

  21.50 - 24.00 ฿

  เมล็ดมะระ ขุนอินทร์

  รหัสสินค้า A2343
  เมล็ดมะระ ขุนอินทร์
  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-6-1

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดมะระขี้นก

  รหัสสินค้า A4661
  เมล็ดมะระขี้นก
  5 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-11-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดมะระลูกผสม หยกมณี

  รหัสสินค้า A2498
  เมล็ดมะระลูกผสม หยกมณี
  1.5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-12-1

  16.00 - 18.00 ฿

  เมล็ดมะระขี้นกลูกใหญ่

  รหัสสินค้า A419
  เมล็ดมะระขี้นกลูกใหญ่
  12 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-3-1

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดมะระจีนเขียวหยก 16

  รหัสสินค้า A1506
  เมล็ดมะระจีนเขียวหยก 16
  10 เมล็ด ความงอก 99 %
  หมดอายุ 2021-11-1

  24.00 - 27.00 ฿

  มะระจีน เขียวหยก 16

  รหัสสินค้า A1806
  มะระจีน เขียวหยก 16
  100 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-1-1

  209.00 - 239.00 ฿

  เมล็ด มะระ เขียวดก

  รหัสสินค้า A6175
  เมล็ด มะระ เขียวดก
  4 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-7-1

  23.00 ฿ 14.00 ฿

  มะระจีนลูกผสม กรกต

  รหัสสินค้า A5857
  มะระจีนลูกผสม กรกต
  50 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 2022-5-1

  79.00 - 109.00 ฿

  เมล็ดมะระขี้นก

  รหัสสินค้า A2869
  เมล็ดมะระขี้นก
  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-9-1

  10.00 - 12.00 ฿

  มะระลูกผสม หยกมณี

  รหัสสินค้า A2499
  มะระลูกผสม หยกมณี
  15 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-12-1

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์มะระขี้นก

  รหัสสินค้า A3026
  เมล็ดพันธุ์มะระขี้นก
  30 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-08-01

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดมะระจีนเพชรแพร

  รหัสสินค้า A330
  เมล็ดมะระจีนเพชรแพร
  10 เมล็ด ปริมาณ 2 กรัม
  หมดอายุ 2021-10-1

  22.00 - 25.00 ฿

  มะระขี้นก เมโทร 55

  รหัสสินค้า A34
  มะระขี้นก เมโทร 55
  10 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-8-1

  18.00 - 20.00 ฿

  มะระลูกผสม ไพล็อต 210

  รหัสสินค้า A2462
  มะระลูกผสม ไพล็อต 210
  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-3-1

  16.00 - 18.00 ฿

  มะระลูกผสม ไพล็อต 210

  รหัสสินค้า A2463
  มะระลูกผสม ไพล็อต 210
  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-3-1

  129.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดมะระขี้นกลูกผสม ร๊

  รหัสสินค้า A5852
  เมล็ดมะระขี้นกลูกผสม ร๊
  6 เมล็ด ความงอก 91%
  หมดอายุ 2021-12-1

  10.00 - 12.00 ฿

  มะระจีน พันธุ์บึงใหญ่

  รหัสสินค้า A4549
  มะระจีน พันธุ์บึงใหญ่
  80 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-2-1

  139.00 - 189.00 ฿

  มะระจีน(ลูกผสม)บึงใหญ่

  รหัสสินค้า A4805
  มะระจีน(ลูกผสม)บึงใหญ่
  8 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-6-1

  21.50 - 24.00 ฿

  เมล็ดมะระขี้นก

  รหัสสินค้า A722
  เมล็ดมะระขี้นก
  3 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-4-24

  12.00 - 14.00 ฿

  มะระลูกผสม F1 หงส์หยก

  รหัสสินค้า A2284
  มะระลูกผสม F1 หงส์หยก
  5 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-8-1

  21.00 - 23.00 ฿

  มะระลูกผสม F1 หงส์หยก

  รหัสสินค้า A2287
  มะระลูกผสม F1 หงส์หยก
  50 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-8-1

  135.00 - 179.00 ฿

  มะระขี้นก เมโทร 55

  รหัสสินค้า A35
  มะระขี้นก เมโทร 55
  100 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-8-1

  139.00 - 189.00 ฿

  มะระขี้นกลูกผสม ฟินิกซ์

  รหัสสินค้า A2289
  มะระขี้นกลูกผสม ฟินิกซ์
  15 เมล็ด ความงอก 90 %
  หมดอายุ 2022-7-1

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดมะระขี้นก ยกลัง

  รหัสสินค้า A4072
  เมล็ดมะระขี้นก ยกลัง
  250 ซอง
  ผลิต --

  1,719.00 - 1739.00 ฿

  มะระลูกผสม สปินเดิล

  รหัสสินค้า A3747
  มะระลูกผสม สปินเดิล
  10 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-12-1

  21.00 - 23.00 ฿

  มะระลูกผสม สปินเดิล

  รหัสสินค้า A3746
  มะระลูกผสม สปินเดิล
  100 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-12-1

  149.00 - 179.00 ฿

  มะระขี้นกลูกใหญ่ยกลัง

  รหัสสินค้า A3642
  มะระขี้นกลูกใหญ่ยกลัง
  250 ซอง
  ผลิต --

  1,719.00 - 1739.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์มะระขี้นก

  รหัสสินค้า A4369
  เมล็ดพันธุ์มะระขี้นก
  50 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-2-1

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดมะระ ขุนอินทร์

  รหัสสินค้า A2344
  เมล็ดมะระ ขุนอินทร์
  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-6-1

  69.00 - 89.00 ฿

  มะระจีน คอนแวกซ์

  รหัสสินค้า A3641
  มะระจีน คอนแวกซ์
  ยกลัง(250 ซอง)
  ผลิต --

  1,719.00 - 1739.00 ฿

  เมล็ดมะระขี้นก มดดำ

  รหัสสินค้า A1276
  เมล็ดมะระขี้นก มดดำ
  100 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-9-1

  169.00 - 215.00 ฿

  เมล็ดมะระ เขียวดก

  รหัสสินค้า A6174
  เมล็ดมะระ เขียวดก
  40 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-7-1

  159.00 - 199.00 ฿

  มะระขี้นก มดดำ

  รหัสสินค้า A650
  มะระขี้นก มดดำ
  ยกลัง 100 ซอง
  ผลิต --

  1,629.00 - 1699.00 ฿

  Թ§