LINE it!
 @allkaset

 • ѡ¹( 8 ¡ )

  เมล็ดดอกเสี้ยนฝรั่ง

  รหัสสินค้า A4783
  เมล็ดดอกเสี้ยนฝรั่ง
  0.5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-8-1

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดผักเสี้ยน

  รหัสสินค้า A4764
  เมล็ดผักเสี้ยน
  1,200 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-6-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักเสี้ยน

  รหัสสินค้า A2068
  เมล็ดผักเสี้ยน
  5,000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-5-1

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดผักเสี้ยน

  รหัสสินค้า A2069
  เมล็ดผักเสี้ยน
  50000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-6-1

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักเสี้ยน

  รหัสสินค้า A4323
  เมล็ดพันธุ์ผักเสี้ยน
  12000 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-6-1

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดผักเสี้ยน

  รหัสสินค้า A3080
  เมล็ดผักเสี้ยน
  20 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-6-1

  0.00 - 69.00 ฿

  เมล็ดผักเสี้ยน

  รหัสสินค้า A3068
  เมล็ดผักเสี้ยน
  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-6-1

  30.00 - 39.00 ฿

  เมล็ดผักเสี้ยน

  รหัสสินค้า A1245
  เมล็ดผักเสี้ยน
  1,900 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-7-1

  8.00 - 13.00 ฿

  Թ§