LINE it!
 @allkaset


 • ѡ¹( 4 ¡ )

  เมล็ดผักเสี้ยน

  1 ซองจัมโบ้ 9,000 เมล็ด
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A1640

  30.00 - 35.00 ฿

  เมล็ดผักเสี้ยน

  1000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A1824

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักเสี้ยน

  4 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A1177

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักเสี้ยน

  1 ห่อจัมโบ้ 45,000เมล็ด
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A1641

  129.00 - 139.00 ฿