LINE it!
 @allkaset


 • ѡѧ( 7 ¡ )

  เมล็ดผักปลัง

  ขนาด 1 ซอง 90 เมล็ด
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A279

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักปลัง(แดง)

  350 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3505

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดผักปลัง(แดง)

  35 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3506

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักปลังแดง

  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A2006

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักปลังแดง

  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A2007

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักปลัง

  3 กรัม ความงอก 70 %
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A4763

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักปลัง

  30 กรัม ความงอก 70 %
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A4500

  69.00 - 99.00 ฿