LINE it!
 @allkaset

 • ѡѧ( 14 ¡ )

  ผักปลัง(แดง)

  รหัสสินค้า A3504
  ผักปลัง(แดง)
  35 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-7-1

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักปลัง(แดง)

  รหัสสินค้า A3503
  ผักปลัง(แดง)
  350 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-08-01

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดผักปลังม่วง ม่วงมณ

  รหัสสินค้า A5893
  เมล็ดผักปลังม่วง ม่วงมณ
  50 เมล็ด ความงอก 74%
  หมดอายุ 2022-05-01

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักปลังเขียว หยกมณี

  รหัสสินค้า A5894
  ผักปลังเขียว หยกมณี
  500 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 2022-05-01

  79.00 - 109.00 ฿

  ผักปลังม่วง ม่วงมณี

  รหัสสินค้า A5892
  ผักปลังม่วง ม่วงมณี
  500 เมล็ด ความงอก 74%
  หมดอายุ 2022-05-01

  79.00 - 109.00 ฿

  เมล็ดผักปลัง

  รหัสสินค้า A4763
  เมล็ดผักปลัง
  3 กรัม ความงอก 70 %
  หมดอายุ 2022-6-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักปลัง

  รหัสสินค้า A4500
  เมล็ดพันธุ์ผักปลัง
  30 กรัม ความงอก 70 %
  หมดอายุ 2023-04-01

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดผักปลังเขียว หยกมณ

  รหัสสินค้า A5895
  เมล็ดผักปลังเขียว หยกมณ
  50 เมล็ด ความงอก 98%
  หมดอายุ 2022-05-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักปลัง(แดง)

  รหัสสินค้า A3506
  เมล็ดผักปลัง(แดง)
  35 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 0000-00-00

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักปลังแดง

  รหัสสินค้า A2007
  ผักปลังแดง
  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-04-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักปลัง(แดง)

  รหัสสินค้า A3505
  เมล็ดพันธุ์ผักปลัง(แดง)
  350 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-09-01

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักปลังแดง

  รหัสสินค้า A2006
  ผักปลังแดง
  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2023-03-01

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดผักปลัง

  รหัสสินค้า A1181
  เมล็ดผักปลัง
  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-08-01

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักปลัง

  รหัสสินค้า A588
  เมล็ดพันธุ์ผักปลัง
  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-5-1

  10.00 - 12.00 ฿

  Թ§