LINE it!
 @allkaset


 • ѡѧ( 11 ¡ )

  เมล็ดผักปลัง(แดง)

  35 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A3506

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักปลัง(แดง)

  350 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A3503

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดผักปลัง

  3 กรัม ความงอก 70 %
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A4763

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักปลัง

  ขนาด 1 ห่อ 900 เมล็ด
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A1409

  69.00 - 78.00 ฿

  ผักปลัง(แดง)

  35 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A3504

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดผักปลัง

  ขนาด 1 ซอง 90 เมล็ด
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A279

  8.00 - 13.00 ฿

  ผักปลังแดง

  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2007

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักปลัง

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A588

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ผักปลัง(แดง)

  350 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A3505

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดผักปลังม่วง ม่วงมณ

  50 เมล็ด ความงอก 74%
  หมดอายุ 5/65

  รหัสสินค้า A5893

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักปลัง

  20 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1181

  65.00 - 99.00 ฿

  Թ§