LINE it!
 @allkaset


 • ผักขี้หูด( 4 รายการ )

  เมล็ดผักขี้หูด

  ขนาด 1 ซอง 400 เมล็ด
  รหัสสินค้า A430
  หมดอายุ 9/67

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดผักขี้หูด

  ขนาด 1 ห่อ 4,000 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1321
  หมดอายุ 9/67

  69.00 - 78.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  แฟงไส้ตัน F1 แกร่งสยาม

  1 ซอง 15 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1818
  หมดอายุ 2/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักขี้หูด

  10 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A3036
  หมดอายุ 4/68

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก