LINE it!
 @allkaset


 • ѡҴ( 15 ¡ )

  กวางตุ้ง (ต้น) ฮองเฮา

  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A1923

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดฮ่องเต้เชียงตุ้ง

  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2365

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดผักกาดเขียวกรีนบอล

  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A558

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ขาวปลี ไจแอน

  480 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1282

  19.00 - 22.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง ฮ่องเต้

  5,000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1949

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง หงหยก A1

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 9/66

  รหัสสินค้า A2881

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกวางตุ้งลุ้ย ฮ่องเต้

  50000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1950

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง เขียวหยก

  4,670 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2170

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดเขียว กรีนบอล 5

  50 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 4/66

  รหัสสินค้า A1187

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดเขียว ชุนฉ่าย

  50 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A1149

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดผักกาดเขียว

  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A548

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดฮ่องเต้ เชียงตุง

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2366

  69.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหอม

  ขนาด 1 ห่อ 9,600 เมล็ด
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A1343

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดชุนฉ่าย

  ขนาด 1 ห่อ 44,000 เมล็ด
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A1404

  69.00 - 78.00 ฿

  ผักกาดกวางตุ้ง เขียวหยก

  46700 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2171

  65.00 - 89.00 ฿

  Թ§