LINE it!
 @allkaset

 • ѡҴ( 44 ¡ )

  ผักกาดเขียวน้อย ใบสร้อย

  รหัสสินค้า A4847
  ผักกาดเขียวน้อย ใบสร้อย
  10 กรัม ความงอก 70 %
  หมดอายุ 2022-02-01

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดเขียวพันธ์ุธัญญ่า

  รหัสสินค้า A4681
  ผักกาดเขียวพันธ์ุธัญญ่า
  2 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-01-01

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์เขียวน้อย

  รหัสสินค้า A255
  เมล็ดพันธุ์เขียวน้อย
  4680 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-12-01

  8.00 - 13.00 ฿

  ผักกาดเขียว ท๊อปกัน

  รหัสสินค้า A6054
  ผักกาดเขียว ท๊อปกัน
  4,750 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-07-01

  21.00 - 23.00 ฿

  ผักกาดเขียว ท๊อปกัน

  รหัสสินค้า A6053
  ผักกาดเขียว ท๊อปกัน
  47500 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-05-01

  159.00 - 199.00 ฿

  ผักกาดเขียว ผักกาดหิ่น

  รหัสสินค้า A2182
  ผักกาดเขียว ผักกาดหิ่น
  6,670 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-09-01

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดเขียว ผักกาดหิ่น

  รหัสสินค้า A1914
  ผักกาดเขียว ผักกาดหิ่น
  100 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-09-01

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดเขียว ผักกาดหิ่น

  รหัสสินค้า A1913
  ผักกาดเขียว ผักกาดหิ่น
  10 กรัมความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-5-1

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดเขียวน้อย ใบสร้อย

  รหัสสินค้า A4315
  ผักกาดเขียวน้อย ใบสร้อย
  100 กรัม ความงอก 70 %
  หมดอายุ 2022-10-01

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดเขียว (ปลี) รินคำ

  รหัสสินค้า A2190
  ผักกาดเขียว (ปลี) รินคำ
  2,850 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-2-1

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดเขียวน้อย

  รหัสสินค้า A1249
  เมล็ดเขียวน้อย
  46800 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-08-01

  69.00 - 78.00 ฿

  ผักกาดเขียวปลี

  รหัสสินค้า A2459
  ผักกาดเขียวปลี
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-09-01

  69.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดเขียว ผักชุนฉ่าย

  รหัสสินค้า A4725
  ผักกาดเขียว ผักชุนฉ่าย
  4300 เมล็ดความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-8-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดเขียว พันธ์ุรินคำ

  รหัสสินค้า A2191
  ผักกาดเขียว พันธ์ุรินคำ
  28500 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-7-1

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดเขียวน้อย ถิ่นไท

  รหัสสินค้า A4162
  ผักกาดเขียวน้อย ถิ่นไท
  1,200 เมล็ด ความงอก 87%
  หมดอายุ 2022-4-1

  209.00 - 239.00 ฿

  ผักกาดเขียว เจ้าหม่อม

  รหัสสินค้า A4859
  ผักกาดเขียว เจ้าหม่อม
  2,600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-6-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดเขียวปลี หยกเพชร

  รหัสสินค้า A5573
  ผักกาดเขียวปลี หยกเพชร
  10 กรัม ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2021-11-1

  12.00 ฿ 6.00 ฿

  ผักกาดเขียว ชุนฉ่าย

  รหัสสินค้า A689
  ผักกาดเขียว ชุนฉ่าย
  5 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-5-1

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  ผักกาดเขียวปลี

  รหัสสินค้า A2458
  ผักกาดเขียวปลี
  1 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-08-01

  11.00 ฿ 6.00 ฿

  ผักกาดเขียว(ผักกาดแม้ว)

  รหัสสินค้า A1917
  ผักกาดเขียว(ผักกาดแม้ว)
  3330 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-1-1

  10.00 ฿ 5.00 ฿

  ชุนฉ่าย งาขาวคู่

  รหัสสินค้า A215
  ชุนฉ่าย งาขาวคู่
  5 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-06-01

  12.00 ฿ 1.00 ฿

  ผักกาดเขียว ชุนฉ่ายน้อย

  รหัสสินค้า A1922
  ผักกาดเขียว ชุนฉ่ายน้อย
  66700 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-1-1

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดเขียวผักเจ้าหม่อม

  รหัสสินค้า A1921
  ผักกาดเขียวผักเจ้าหม่อม
  6670 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-1-1

  10.00 ฿ 6.00 ฿

  เมล็ดผักกาดเขียว(ปลีA)

  รหัสสินค้า A1919
  เมล็ดผักกาดเขียว(ปลีA)
  2850 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-8-1

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดเขียวชุ่นฉ่ายน้อย

  รหัสสินค้า A2200
  ผักกาดเขียวชุ่นฉ่ายน้อย
  6670 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-2-1

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดเขียว เชียงกลาง

  รหัสสินค้า A2850
  ผักกาดเขียว เชียงกลาง
  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-8-1

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดเขียว ผักชุนฉ่าย

  รหัสสินค้า A4314
  ผักกาดเขียว ผักชุนฉ่าย
  43000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-02-01

  69.00 - 99.00 ฿

  ชุนฉ่าย ต้นเล็ก

  รหัสสินค้า A908
  ชุนฉ่าย ต้นเล็ก
  50 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-10-1

  89.00 - 119.00 ฿

  ชุนฉ่าย งาขาวคู่

  รหัสสินค้า A214
  ชุนฉ่าย งาขาวคู่
  50 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-2-1

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดเขียวปลี

  รหัสสินค้า A38
  ผักกาดเขียวปลี
  100 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-09-01

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดส่องหล้าเจ้าหม่อม

  รหัสสินค้า A5062
  ผักกาดส่องหล้าเจ้าหม่อม
  80 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-11-1

  53.00 - 59.00 ฿

  ผักกาดเขียว เจ้าหม่อม

  รหัสสินค้า A4858
  ผักกาดเขียว เจ้าหม่อม
  26000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-6-1

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดเขียวปลี

  รหัสสินค้า A679
  ผักกาดเขียวปลี
  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-7-1

  12.00 - 14.00 ฿

  ชุนฉ่ายหางหงษ์

  รหัสสินค้า A690
  ชุนฉ่ายหางหงษ์
  5 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-11-1

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  ผักกาดเขียว ชุนฉ่ายน้อย

  รหัสสินค้า A2201
  ผักกาดเขียว ชุนฉ่ายน้อย
  66700 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-2-1

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดเขียวปลี หยกทิพย์

  รหัสสินค้า A3195
  ผักกาดเขียวปลี หยกทิพย์
  100 กรัม ความงอก 90 %
  หมดอายุ 2023-1-1

  55.00 - 79.00 ฿

  ผักกาดเขียว ผักกาดแม้ว

  รหัสสินค้า A2193
  ผักกาดเขียว ผักกาดแม้ว
  33300 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-11-01

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดเขียว ชุนฉ่ายน้อย

  รหัสสินค้า A2203
  ผักกาดเขียว ชุนฉ่ายน้อย
  66700 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-08-01

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดเขียว ผักกาดแม้ว

  รหัสสินค้า A2192
  ผักกาดเขียว ผักกาดแม้ว
  3,330 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-11-1

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดเขียวปลี หยกทิพย์

  รหัสสินค้า A2232
  ผักกาดเขียวปลี หยกทิพย์
  4,000 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-8-1

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดเขียวชุ่นฉ่ายน้อย

  รหัสสินค้า A2202
  ผักกาดเขียวชุ่นฉ่ายน้อย
  6,670 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-8-1

  8.00 - 10.00 ฿

  ชุนฉ่าย หางหงษ์

  รหัสสินค้า A845
  ชุนฉ่าย หางหงษ์
  50 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2023-2-1

  89.00 - 119.00 ฿

  เมล็ดผักกาดเขียว(ปลีA)

  รหัสสินค้า A1920
  เมล็ดผักกาดเขียว(ปลีA)
  28500 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-8-1

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดเขียว เชียงกลาง

  รหัสสินค้า A2849
  ผักกาดเขียว เชียงกลาง
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-8-1

  10.00 - 12.00 ฿

  Թ§