LINE it!
 @allkaset


 • ѡҴ( 31 ¡ )

  เมล็ดผักกาดหัว

  ขนาด 1 ซอง 400 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A281

  8.00 - 13.00 ฿

  ผักกาดหัว แรดิชเชอร์รี่

  1 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2003

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดหัว เทียนซาน

  750 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A2084

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดหัว แรดิชเชอร์รี่

  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2002

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดหัวพันธ์ุเบา45วัน

  50 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1566

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดหัว เอเวอร์เรสท์

  ขนาด 1 ซอง 40 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A374

  19.00 - 22.00 ฿

  เมล็ดไควาเระ 01

  ขนาด 1 ซอง 300 เมล็ด
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A432

  8.00 - 13.00 ฿

  ผักกาดหัวพันธ์ุเบา45ว้น

  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2880

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหัว จูมง

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A2359

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหัว ยมนา

  750 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A1844

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดไควาเระ 01

  ขนาด 1 ห่อ 3000 เมล็ด
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A1371

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหัว

  ขนาด 1 ห่อ 400 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A1377

  69.00 - 78.00 ฿

  ผักกาดหัว เรดวิเวอร์

  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4863

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดหัว เรดวิเวอร์

  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4862

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดหัว ยมนา

  7500 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A1845

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดหัว ไควาเระ

  50 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A2839

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดหัว เอเวอร์เรสท์

  ขนาด 1 ห่อ 400 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1390

  165.00 - 185.00 ฿

  ผักกาดหัว โรซี่

  85 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 3/65

  รหัสสินค้า A6088

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหัว เทียนซาน

  7500 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ /543

  รหัสสินค้า A2085

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดหัว อาก้า

  50 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A3291

  75.00 - 95.00 ฿

  ผักกาดหัวพันธุผักขี้หูด

  850 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A1842

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดหัว ผักขี้หูด

  8,500 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A1843

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดหัว ไนติงเกล

  100 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A844

  89.00 - 119.00 ฿

  ผักกาดหัวไนติงเกล

  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2/65

  รหัสสินค้า A688

  12.00 - 14.00 ฿

  พาแดน 50% เอสพี

  100 กรัม
  ผลิต 2020-8-1

  รหัสสินค้า A7203

  99.00 - 129.00 ฿

  ผักกาดหัว โรซี่ 1547

  850 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 3/65

  รหัสสินค้า A6087

  159.00 - 199.00 ฿

  เซนทารี

  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  ผลิต

  รหัสสินค้า A4916

  619.00 - 659.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหัว

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A5601

  1,719.00 - 1,739.00 ฿

  ผักกาดหัว(ลูกผสม)ภูหลวง

  4 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-12-01

  รหัสสินค้า A4815

  24.00 ฿ 13.00 ฿

  ผักกาดหัว อาก้า

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A3292

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดหัว พันธุ์ไควาเระ

  600 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-12-01

  รหัสสินค้า A4855

  12.00 ฿ 7.00 ฿

  Թ§