LINE it!
 @allkaset

 • ѡҴ( 37 ¡ )

  ผักกาดหัว แรดิชเชอร์รี่

  รหัสสินค้า A2003
  ผักกาดหัว แรดิชเชอร์รี่
  1 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-08-01

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดหัว แรดิชเชอร์รี่

  รหัสสินค้า A2002
  ผักกาดหัว แรดิชเชอร์รี่
  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-08-01

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดหัว เอเวอร์เรสท์

  รหัสสินค้า A374
  ผักกาดหัว เอเวอร์เรสท์
  40 เมล็ด ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2022-08-01

  22.00 - 25.00 ฿

  ผักกาดหัว เอเวอร์เรสท์

  รหัสสินค้า A1390
  ผักกาดหัว เอเวอร์เรสท์
  400 เมล็ด ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2022-08-01

  169.00 - 215.00 ฿

  ผักกาดหัวพันธ์ุเบา45ว้น

  รหัสสินค้า A2880
  ผักกาดหัวพันธ์ุเบา45ว้น
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-07-01

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดหัว (หัวไชเท้า)

  รหัสสินค้า A281
  ผักกาดหัว (หัวไชเท้า)
  400 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-09-01

  8.00 - 13.00 ฿

  ผักกาดหัว พันธุ์ภูสะเดิ

  รหัสสินค้า A5834
  ผักกาดหัว พันธุ์ภูสะเดิ
  100 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-7-1

  30.00 - 39.00 ฿

  ผักกาดหัว เทียนซาน

  รหัสสินค้า A2084
  ผักกาดหัว เทียนซาน
  750 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-10-1

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดไควาเระ 01

  รหัสสินค้า A432
  เมล็ดไควาเระ 01
  300 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-12-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหัว จูมง

  รหัสสินค้า A2359
  เมล็ดผักกาดหัว จูมง
  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-6-1

  9.00 - 11.00 ฿

  ผักกาดหัว (หัวไชเท้า)

  รหัสสินค้า A1377
  ผักกาดหัว (หัวไชเท้า)
  400 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-09-01

  69.00 - 78.00 ฿

  ผักกาดหัว ผักขี้หูด เอ1

  รหัสสินค้า A2087
  ผักกาดหัว ผักขี้หูด เอ1
  850 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-2-1

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดหัว(ลูกผสม)ภูหลวง

  รหัสสินค้า A4815
  ผักกาดหัว(ลูกผสม)ภูหลวง
  4 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-8-1

  21.50 - 24.00 ฿

  ผักกาดหัว ไวท์บิวตี้

  รหัสสินค้า A2275
  ผักกาดหัว ไวท์บิวตี้
  100 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-11-1

  89.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดหัว เรดวิเวอร์

  รหัสสินค้า A4863
  ผักกาดหัว เรดวิเวอร์
  5 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-01-01

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดหัว โรซี่

  รหัสสินค้า A6088
  ผักกาดหัว โรซี่
  85 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-12-01

  21.00 - 23.00 ฿

  ผักกาดหัว ไวท์บิวตี้

  รหัสสินค้า A2274
  ผักกาดหัว ไวท์บิวตี้
  10 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 2022-11-1

  14.00 ฿ 9.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ไควาเระ 01

  รหัสสินค้า A1371
  เมล็ดพันธุ์ไควาเระ 01
  3000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-12-01

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหัว เทียนซาน

  รหัสสินค้า A2085
  เมล็ดผักกาดหัว เทียนซาน
  7500 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-7-1

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดหัว โรซี่ 1547

  รหัสสินค้า A6087
  ผักกาดหัว โรซี่ 1547
  850 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-03-01

  159.00 - 199.00 ฿

  ผักกาดหัวพันธุผักขี้หูด

  รหัสสินค้า A1842
  ผักกาดหัวพันธุผักขี้หูด
  850 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-2-1

  10.00 ฿ 6.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหัว

  รหัสสินค้า A5601
  เมล็ดผักกาดหัว
  หัวไชเท้า ยกลัง 250 ซอง
  หมดอายุ 2022-09-01

  1,719.00 - 1739.00 ฿

  เมล็ดผักกาดหัว ยมนา

  รหัสสินค้า A1844
  เมล็ดผักกาดหัว ยมนา
  750 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-1-1

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักกาดหัว พันธุ์ไควาเระ

  รหัสสินค้า A4855
  ผักกาดหัว พันธุ์ไควาเระ
  600 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-12-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดหัว ผักไควาเระ

  รหัสสินค้า A4448
  ผักกาดหัว ผักไควาเระ
  6000 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-12-1

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดหัวพันธ์ุเบา45วัน

  รหัสสินค้า A1566
  ผักกาดหัวพันธ์ุเบา45วัน
  50 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-07-01

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดหัว เรดวิเวอร์

  รหัสสินค้า A4862
  ผักกาดหัว เรดวิเวอร์
  50 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-01-01

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักกาด ผักขี้หูดเอ1

  รหัสสินค้า A2086
  ผักกาด ผักขี้หูดเอ1
  8,500 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-6-1

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดหัว SA2

  รหัสสินค้า A3107
  ผักกาดหัว SA2
  10 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-6-1

  12.00 - 19.00 ฿

  ผักกาดหัว ผักขี้หูด

  รหัสสินค้า A1843
  ผักกาดหัว ผักขี้หูด
  8,500 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-6-1

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดหัว ยมนา

  รหัสสินค้า A1845
  ผักกาดหัว ยมนา
  7500 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-1-1

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดหัวไนติงเกล

  รหัสสินค้า A688
  ผักกาดหัวไนติงเกล
  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2022-2-1

  12.00 - 14.00 ฿

  เซนทารี

  รหัสสินค้า A4916
  เซนทารี
  บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  ผลิต 2019-5-1

  619.00 - 659.00 ฿

  มล็ดพันธุ์ผักกาดหัว จูม

  รหัสสินค้า A2360
  มล็ดพันธุ์ผักกาดหัว จูม
  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-3-1

  69.00 - 89.00 ฿

  พาแดน 50% เอสพี

  รหัสสินค้า A7203
  พาแดน 50% เอสพี
  100 กรัม
  ผลิต 2020-8-1

  99.00 - 129.00 ฿

  พริกหนุ่มเขียว อัคนี44

  รหัสสินค้า A3131
  พริกหนุ่มเขียว อัคนี44
  2 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-12-1

  135.00 - 179.00 ฿

  ผักกาดหัว ภูหลวง

  รหัสสินค้า A4527
  ผักกาดหัว ภูหลวง
  40 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-12-1

  139.00 - 189.00 ฿

  Թ§