LINE it!
 @allkaset


 • ѡҴǻ( 13 ¡ )

  ขาวปลี พันธุ์เทียนจิน

  480 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A3730

  19.00 - 22.00 ฿

  ผักกาดขาวปลี นาตาชา

  1 กรัม ความงอก 80 %
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A5595

  21.00 - 23.00 ฿

  ขาวปลีลูกผสม ภูเขาทอง

  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A4903

  21.50 - 24.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A168

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A167

  65.00 - 99.00 ฿

  มะเขือการ์ตูน

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A169

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดขาวปลีลูกผสมโชกุน

  150 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A5090

  24.00 - 27.00 ฿

  ผักกาดขาวปลีเบา เจนเน็ท

  10 กรัม ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2762

  10.00 - 12.00 ฿

  ขาวปลี ฮาวาย

  150 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A3449

  15.00 - 18.00 ฿

  ขาวปลี ฮาวาย

  1,500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A3448

  119.00 - 139.00 ฿

  ผักกาดขาวปลี F1 แม็คโคร

  500 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A2272

  21.00 - 23.00 ฿

  ผักกาดขาวปลีเบา เจนเน็ท

  100 กรัม ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2763

  75.00 - 95.00 ฿

  ขาวปลีลูกผสม ภูเขาทอง

  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/65

  รหัสสินค้า A4902

  139.00 - 189.00 ฿

  Թ§