LINE it!
 @allkaset

 • ѡҴǻ( 22 ¡ )

  เมล็ดพันธุ์ขาวปลีพันธุ์

  รหัสสินค้า A1324
  เมล็ดพันธุ์ขาวปลีพันธุ์
  42700 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-08-01

  69.00 - 78.00 ฿

  ผักกาดขาวปลี เบอร์ 1

  รหัสสินค้า A1927
  ผักกาดขาวปลี เบอร์ 1
  3,600 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-10-1

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  รหัสสินค้า A168
  ผักโขมก้านแดง
  3 กรัม ความงอก 85%
  ไม่ระบุ

  10.00 - 12.00 ฿

  ขาวปลี พันธุ์เทียนจิน

  รหัสสินค้า A3730
  ขาวปลี พันธุ์เทียนจิน
  480 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-06-28

  25.00 ฿ 1.00 ฿

  เมล็ดขาวปลีเทียนจิน

  รหัสสินค้า A3852
  เมล็ดขาวปลีเทียนจิน
  480 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-06-28

  215.00 ฿ 5.00 ฿

  ผักกาดขาวปลี ภูเขาทอง

  รหัสสินค้า A4756
  ผักกาดขาวปลี ภูเขาทอง
  130 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-8-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดขาวปลีลูกผสมโชกุน

  รหัสสินค้า A5090
  ผักกาดขาวปลีลูกผสมโชกุน
  150 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 2021-10-01

  24.00 - 27.00 ฿

  ผักกาดขาวปลี ควีน 91

  รหัสสินค้า A1582
  ผักกาดขาวปลี ควีน 91
  1 กรัม ความงอก 95%
  หมดอายุ 2021-9-1

  17.00 - 19.00 ฿

  ขาวปลี ฮาวาย

  รหัสสินค้า A3449
  ขาวปลี ฮาวาย
  150 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2021-10-01

  18.00 - 20.00 ฿

  ผักกาดขาว ขาวปลีเบอร์ 1

  รหัสสินค้า A1928
  ผักกาดขาว ขาวปลีเบอร์ 1
  36000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-10-01

  65.00 - 89.00 ฿

  ผักกาดขาวปลี นาตาชา

  รหัสสินค้า A5594
  ผักกาดขาวปลี นาตาชา
  10 กรัม ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2022-1-1

  135.00 - 179.00 ฿

  ผักกาดขาว ผักกาดขาวปลี

  รหัสสินค้า A4309
  ผักกาดขาว ผักกาดขาวปลี
  35000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-10-01

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดขาวปลี นาตาชา

  รหัสสินค้า A5595
  ผักกาดขาวปลี นาตาชา
  1 กรัม ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2021-11-1

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดขาวปลี พันธุ์เบา

  รหัสสินค้า A5327
  เมล็ดขาวปลี พันธุ์เบา
  50 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 2021-07-00

  35.00 - 40.00 ฿

  ผักกาดขาวปลีเบา เจนเน็ท

  รหัสสินค้า A2762
  ผักกาดขาวปลีเบา เจนเน็ท
  10 กรัม ความงอก 80 %
  หมดอายุ 2021-11-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดขาวปลี F1 แม็คโคร

  รหัสสินค้า A2272
  ผักกาดขาวปลี F1 แม็คโคร
  500 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2021-11-1

  21.00 - 23.00 ฿

  ขาวปลีพันธุ์เบา ยกลัง

  รหัสสินค้า A6572
  ขาวปลีพันธุ์เบา ยกลัง
  ยกลัง ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-08-01

  1,719.00 - 1739.00 ฿

  ผักกาดขาวปลี โชกุน

  รหัสสินค้า A5080
  ผักกาดขาวปลี โชกุน
  1,500 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 2022-07-01

  209.00 - 239.00 ฿

  ผักกาดขาวปลี ภูเขาทอง

  รหัสสินค้า A4523
  ผักกาดขาวปลี ภูเขาทอง
  1300 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-12-1

  69.00 - 99.00 ฿

  ขาวปลีลูกผสม ภูเขาทอง

  รหัสสินค้า A4903
  ขาวปลีลูกผสม ภูเขาทอง
  1 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-1-1

  21.50 - 24.00 ฿

  ผักกาดขาวปลี ควีน​ 91

  รหัสสินค้า A1583
  ผักกาดขาวปลี ควีน​ 91
  10 เมล็ด ความงอก 95%
  หมดอายุ 2022-3-1

  135.00 - 179.00 ฿

  ขาวปลีลูกผสม ภูเขาทอง

  รหัสสินค้า A4902
  ขาวปลีลูกผสม ภูเขาทอง
  10 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-1-1

  139.00 - 189.00 ฿

  Թ§