LINE it!
 @allkaset


 • ผักกาดขาวปลี( 20 รายการ )

  ผักกาดขาวปลีลูกผสมโชกุน

  150 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5090

  24.00 - 27.00 ฿

  ผักกาดขาวปลี โชกุน

  1,500 เมล็ด ความงอก 96%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5080

  209.00 - 239.00 ฿

  เมล็ดขาวปลี เทียนจิน

  ขนาด 1 ซอง 480 เมล็ด
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A3730

  19.00 - 22.00 ฿

  ผักกาดขาวปลี เบอร์ 1

  3,600 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1927

  8.00 - 10.00 ฿

  มะเขือการ์ตูน

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A169

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A168

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดผักกาดขาวปลี M.T.5

  10 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A539

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดขาว ขาวปลี

  100 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A1152

  65.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดขาวปลี ภูเขาทอง

  1300 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A4523

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดขาวปลี ภูเขาทอง

  130 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A4756

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักกาดขาว ผักกาดขาวปลี

  35000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A4309

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักกาดขาว(ปลี)ขาวปลีเอ1

  3,670 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A2184

  8.00 - 10.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A167

  65.00 - 99.00 ฿

  ขาวปลี ฮาวาย

  1,500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A3448

  119.00 - 139.00 ฿

  ผักกาดขาวปลี F1 แม็คโคร

  500 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 10/65

  รหัสสินค้า A2272

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดผักกาดเขียวปลี

  4,000 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 12/65

  รหัสสินค้า A4843

  10.00 - 12.00 ฿

  ขาวปลี ฮาวาย

  150 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A3449

  15.00 - 18.00 ฿

  ผักกาดเขียวปลี หยกทิพย์

  4,000 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 10/66

  รหัสสินค้า A2232

  12.00 - 14.00 ฿

  ผักกาดขาว ขาวปลีเบอร์ 1

  36000 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A1928

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดหน่อไม้ฝรั่ง แมรี่

  ยกลัง 50 ซอง
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3142

  779.00 - 799.00 ฿