LINE it!
 @allkaset


 • ปวยเล้ง( 8 รายการ )

  เมล็ดปวยเล้ง

  ขนาด 1 ซอง 200 เมล็ด
  รหัสสินค้า A251
  หมดอายุ 3/69

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปวยเล้งลูกผสม ยังกรีน

  50 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A1637
  หมดอายุ 1/69

  139.00 - 189.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ปวยเล้งลูกผสม ยังกรีน

  5 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A1638
  หมดอายุ 1/69

  21.50 - 24.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด ปวยเล้ง ภูพญา TA0

  750 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A6026
  หมดอายุ 3/69

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์ปวยเล้ง

  3000 เมล็ด ความงอก 65%
  รหัสสินค้า A4318
  หมดอายุ 6/69

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดปวยเล้ง

  300 เมล็ด ความงอก 65%
  รหัสสินค้า A4835
  หมดอายุ 6/69

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดปวยเล้ง

  ขนาด 1 ห่อ 2,000 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1393
  หมดอายุ 3/69

  69.00 - 78.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดปวยเล้ง

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A4081
  หมดอายุ 3/69

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก