LINE it!
 @allkaset


 • ( 17 ¡ )

  เมล็ดน้ำเต้าพันธุลูกกลม

  ขนาด 1 ซอง 14 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A423

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดน้ำเต้าพันธุลูกกลม

  ขนาด 1 ห่อ140 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1327

  69.00 - 78.00 ฿

  น้ำเต้าอ่อน ปทุมสร

  150 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5213

  79.00 - 109.00 ฿

  เมล็ดน้ำเต้า

  30 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A2174

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดน้ำเต้าลูกยาว

  30 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 0/543

  รหัสสินค้า A4827

  10.00 - 12.00 ฿

  น้ำเต้ากลม กายสิทธิ์

  50 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A2863

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดน้ำเต้าลูกกลม

  250 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A4352

  69.00 - 99.00 ฿

  น้ำเต้ายาว

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A2861

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์น้ำเต้ายาว

  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A2862

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดน้ำเต้าลูกบอล

  ขนาด 1 ซอง 10 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3141

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดน้ำเต้าลูกยาว

  300 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 0/543

  รหัสสินค้า A4351

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดน้ำเต้าลูกบอล

  ขนาด 1 ห่อ 100 เมล็ด
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A3140

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดน้ำเต้ากลม

  25 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A4826

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดน้ำเต้า SL

  5 กรัม ความงอก 90%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5758

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดน้ำเต้าพันธุลูกยาว

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A3383

  675.00 - 685.00 ฿

  เมล็ดน้ำเต้า น้ำเต้าทอง

  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/64

  รหัสสินค้า A2335

  แจกฟรี (เหลืออีก 69 ชิ้น)

  น้ำเต้าอ่อน ปทุมสร

  15 เมล็ด ความงอก 90%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5297

  10.00 - 12.00 ฿

  Թ§