LINE it!
 @allkaset






 • น้ำเต้า( 13 รายการ )

  เมล็ดน้ำเต้าลูกยาว

  30 เมล็ด ความงอก 60%
  รหัสสินค้า A4827
  หมดอายุ 8/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  น้ำเต้าอ่อน ปทุมสร

  15 เมล็ด ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A5297
  หมดอายุ 4/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดน้ำเต้าลูกบอล

  ขนาด 1 ซอง 10 เมล็ด
  รหัสสินค้า A3141
  หมดอายุ 10/68

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดน้ำเต้าลูกบอล

  ขนาด 1 ห่อ 100 เมล็ด
  รหัสสินค้า A3140
  หมดอายุ 10/68

  69.00 - 78.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดน้ำเต้าลูกกลม

  250 เมล็ด ความงอก 60%
  รหัสสินค้า A4352
  หมดอายุ 1/69

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดน้ำเต้ากลม

  25 เมล็ด ความงอก 60%
  รหัสสินค้า A4826
  หมดอายุ 1/69

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ผักโขมเขียว

  5 กรัม ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1551
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์น้ำเต้า

  30 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A1935
  หมดอายุ 6/68

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดน้ำเต้า

  30 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A2174
  หมดอายุ 9/67

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดน้ำเต้า น้ำเต้าทอง

  5 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2335
  หมดอายุ 2/68

  9.00 - 11.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  น้ำเต้ายาว

  10 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2861
  หมดอายุ 1/69

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดน้ำเต้าพันธุลูกกลม

  ขนาด 1 ซอง 14 เมล็ด
  รหัสสินค้า A423
  หมดอายุ 2/69

  13.00 ฿ 7.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดน้ำเต้าพันธุลูกยาว

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A3383
  หมดอายุ 6/68

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก