LINE it!
 @allkaset


 • ถั่วแขก( 8 รายการ )

  เมล็ดถั่วแขก

  ขนาด 1 ห่อ 100 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1262
  หมดอายุ 11/68

  69.00 - 78.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด ถั่วแขก เออรี่บุช

  33 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A6006
  หมดอายุ 2/69

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วแขกเมล็ดดำ

  450 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4700
  หมดอายุ 12/68

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วแขกเมล็ดดำ

  45 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4720
  หมดอายุ 12/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธุ์ถั่วแขกม่วง

  120 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4442
  หมดอายุ 5/69

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วแขกม่วง

  12 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4711
  หมดอายุ 5/69

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วแขก

  10 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A4167
  หมดอายุ 1/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วแขกขาว

  10 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2847
  หมดอายุ 2/68

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก