LINE it!
 @allkaset


 • ᢡ( 9 ¡ )

  เมล็ดถั่วแขก

  ขนาด 1 ห่อ 100 เมล็ด
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1262

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ถั่วแขกม่วง

  120 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A4442

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดถั่วแขกขาว

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A2847

  10.00 - 12.00 ฿

  ถั่วแขกขาว ภูเขาทอง

  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A2848

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดถั่วแขกเมล็ดดำ

  40 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A1863

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดถั่วแขกม่วง

  12 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A4711

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดถั่วแขกเมล็ดดำ

  400 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A1864

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ด ถั่วแขก เออรี่บุช

  33 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 6/66

  รหัสสินค้า A6006

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดถั่วแขก

  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 2021-10-01

  รหัสสินค้า A735

  แจกฟรี (เหลืออีก 6 ชิ้น)

  Թ§