LINE it!
 @allkaset


 • ᢡ( 5 ¡ )

  เมล็ด ถั่วแขก เออรี่บุช

  33 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A6006

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดถั่วแขก

  10 กรัม ความงอก 75 %
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A735

  12.00 - 14.00 ฿

  เมล็ดถั่วแขกขาว

  10 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A2847

  10.00 - 12.00 ฿

  ถั่วแขกขาว ภูเขาทอง

  100 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 11/66

  รหัสสินค้า A2848

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดถั่วแขกม่วง

  12 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A4711

  10.00 - 12.00 ฿