LINE it!
 @allkaset


 • ͧ( 9 ¡ )

  เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

  50 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5403

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดถั่วเหลือง

  5 กรัม ความงอก 65%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A5404

  10.00 - 12.00 ฿

  เอ็กซอล แบบซอง

  สไปนีโทแรม 12%W/V SC
  ผลิต 0000-00-00

  รหัสสินค้า A185

  109.00 - 139.00 ฿

  เอ็กซอล แบบซอง ยกลัง

  4 X 50 X 15ml.
  ผลิต --

  รหัสสินค้า A4395

  19,499.00 - 20,599.00 ฿

  เซ็งคอร์

  เมทริบูซิน
  ผลิต 2017-11-01

  รหัสสินค้า A851

  339.00 - 359.00 ฿

  โฟแมกซ์

  คัลเซียมโบรอน 400
  ผลิต

  รหัสสินค้า A3087

  269.00 - 299.00 ฿

  เอ็กซอล

  สไปนีโทแรม
  ผลิต

  รหัสสินค้า A4028

  32,999.00 - 34,990.00 ฿

  เอ็กซอล

  สไปนีโทแรม
  ผลิต

  รหัสสินค้า A2939

  1,499.00 - 1,699.00 ฿

  เอ็กซอล

  สไปนีโทแรม
  ผลิต 0000-00-00

  รหัสสินค้า A3889

  5,399.00 - 5,999.00 ฿