LINE it!
 @allkaset


 • ถั่วเขียว( 5 รายการ )

  โหระพาใบใหญ่

  3 กรัม ความงอก 70%
  หมดอายุ 1/67

  รหัสสินค้า A1547

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว

  3,800 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4415

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดถั่วเขียว

  ขนาด 1 ซอง 140 เมล็ด
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A426

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดถั่วเขียว

  380 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4709

  10.00 - 12.00 ฿

  โฟแมกซ์

  คัลเซียมโบรอน 400
  ผลิต

  รหัสสินค้า A3087

  269.00 - 299.00 ฿