LINE it!
 @allkaset

 • ѹ( 28 ¡ )

  ถั่วลันเตาโต้วเหมี่ยว

  รหัสสินค้า A538
  ถั่วลันเตาโต้วเหมี่ยว
  10 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 2022-08-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดถั่วลันเตาหวาน

  รหัสสินค้า A585
  เมล็ดถั่วลันเตาหวาน
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-1-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ ถั่วลันเตา

  รหัสสินค้า A3183
  เมล็ดพันธุ์ ถั่วลันเตา
  600 เมล็ด ความงอก 75%
  หมดอายุ 2022-01-01

  69.00 - 78.00 ฿

  ถั่วลันเตา เวียงพิงค์

  รหัสสินค้า A2540
  ถั่วลันเตา เวียงพิงค์
  40 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 2021-9-1

  24.00 - 27.00 ฿

  ปวยเล้ง

  รหัสสินค้า A84
  ปวยเล้ง
  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-1-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ถั่วลันเตาหวาน

  รหัสสินค้า A4446
  ถั่วลันเตาหวาน
  900 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-10-1

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดถั่วลันเตา

  รหัสสินค้า A4708
  เมล็ดถั่วลันเตา
  60 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-7-1

  10.00 - 12.00 ฿

  โฟแมกซ์

  รหัสสินค้า A3087
  โฟแมกซ์
  คัลเซียมโบรอน 400
  ผลิต 2020-12-01

  269.00 - 299.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตา

  รหัสสินค้า A4412
  เมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตา
  600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-7-1

  69.00 - 99.00 ฿

  ถั่วลันเตาหวาน

  รหัสสินค้า A4668
  ถั่วลันเตาหวาน
  90 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-10-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ถั่วลันเตา (หวาน)

  รหัสสินค้า A3394
  ถั่วลันเตา (หวาน)
  50 เมล็ด ความงอก 80%
  หมดอายุ 2022-02-01

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดถั่วลันเตา

  รหัสสินค้า A4825
  เมล็ดถั่วลันเตา
  60 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-12-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดถั่วลันเตา นครพิงค

  รหัสสินค้า A5870
  เมล็ดถั่วลันเตา นครพิงค
  10 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 2021-7-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดถั่วลันเตาไทซุง 13

  รหัสสินค้า A801
  เมล็ดถั่วลันเตาไทซุง 13
  40 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-7-1

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดถั่วลันเตา

  รหัสสินค้า A258
  เมล็ดถั่วลันเตา
  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 2021-9-1

  8.00 - 13.00 ฿

  ถั่วลันเตา โต๊ะเหมียว

  รหัสสินค้า A4760
  ถั่วลันเตา โต๊ะเหมียว
  60 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-1-1

  10.00 - 12.00 ฿

  มะเขือการ์ตูน

  รหัสสินค้า A169
  มะเขือการ์ตูน
  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-1-1

  65.00 - 99.00 ฿

  ถั่วลันเตา ไทซุง

  รหัสสินค้า A6002
  ถั่วลันเตา ไทซุง
  400 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-12-1

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดถั่วลันเตาหวาน

  รหัสสินค้า A1197
  เมล็ดถั่วลันเตาหวาน
  50 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-1-1

  65.00 - 99.00 ฿

  นิค-สเปรย์

  รหัสสินค้า A4392
  นิค-สเปรย์
  มีธาตุนิเกิ้ล
  ไม่ระบุ

  429.00 - 489.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  รหัสสินค้า A168
  ผักโขมก้านแดง
  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-3-1

  10.00 - 12.00 ฿

  ถั่วลันเตา นครพิงค์

  รหัสสินค้า A5869
  ถั่วลันเตา นครพิงค์
  100 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 2017-4-1

  79.00 - 109.00 ฿

  ไบโฟลาน

  รหัสสินค้า A3208
  ไบโฟลาน
  สูตร 11-8-6
  ไม่ระบุ

  169.00 - 189.00 ฿

  ถั่วลันเตาหวาน สวีทตี้

  รหัสสินค้า A4930
  ถั่วลันเตาหวาน สวีทตี้
  ยกลัง ความงอก 75%
  ผลิต --

  1,629.00 - 1699.00 ฿

  เมล็ดยอดถั่วลันเตา

  รหัสสินค้า A4473
  เมล็ดยอดถั่วลันเตา
  600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2021-12-1

  69.00 - 99.00 ฿

  ถั่วลันเตา โต๊ะเหมียว

  รหัสสินค้า A4447
  ถั่วลันเตา โต๊ะเหมียว
  600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-1-1

  69.00 - 99.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  รหัสสินค้า A167
  ผักโขมก้านแดง
  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-3-1

  65.00 - 99.00 ฿

  ฟอสฟิทอล เอ็กซ์ตร้า

  รหัสสินค้า A119
  ฟอสฟิทอล เอ็กซ์ตร้า
  สูตร 0-30-18
  ผลิต --

  349.00 ฿ 269.00 ฿

  Թ§