LINE it!
 @allkaset


 • ѹ( 21 ¡ )

  มะเขือการ์ตูน

  500 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A169

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดถั่วลันเตา นครพิงค

  10 เมล็ด ความงอก 97%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A5870

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดถั่วลันเตาหวาน

  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A585

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A168

  10.00 - 12.00 ฿

  ถั่วลันเตาโต้วเหมี่ยว

  10 กรัม ความงอก 85 %
  หมดอายุ 5/66

  รหัสสินค้า A538

  10.00 - 12.00 ฿

  ปวยเล้ง

  2 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A84

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดถั่วลันเตา

  60 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A4825

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดถั่วลันเตา สายธาร

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A5591

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดยอดถั่วลันเตา

  600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A4473

  69.00 - 99.00 ฿

  ถั่วลันเตา โต๊ะเหมียว

  600 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A4447

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดถั่วลันเตา

  60 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A4708

  10.00 - 12.00 ฿

  ผักโขมก้านแดง

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A167

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดถั่วลันเตา

  ขนาด 1 ซอง 60 เมล็ด
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A258

  8.00 - 13.00 ฿

  ถั่วลันเตา สายธาร

  50 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 4/65

  รหัสสินค้า A5590

  75.00 - 95.00 ฿

  ฟอสฟิทอล เอ็กซ์ตร้า

  สูตร 0-30-18

  รหัสสินค้า A119

  289.00 - 349.00 ฿

  ถั่วลันเตา เวียงพิงค์

  40 เมล็ด ความงอก 99%
  หมดอายุ 11/65

  รหัสสินค้า A2540

  24.00 - 27.00 ฿

  โฟแมกซ์

  คัลเซียมโบรอน 400
  ผลิต

  รหัสสินค้า A3087

  269.00 - 299.00 ฿

  ถั่วลันเตาหวาน

  90 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 9/65

  รหัสสินค้า A4668

  10.00 - 12.00 ฿

  ถั่วลันเตา โต๊ะเหมียว

  60 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 7/66

  รหัสสินค้า A4760

  10.00 - 12.00 ฿

  ถั่วลันเตา No.11

  10 กรัม ความงอก 75%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A2931

  12.00 - 14.00 ฿

  ถั่วลันเตาหวาน สวีทตี้

  ยกลัง 50 ซอง
  ไม่ระบุ

  รหัสสินค้า A4930

  779.00 - 799.00 ฿