LINE it!
 @allkaset

 • Ǿ( 17 ¡ )

  เมล็ดถั่วพู

  รหัสสินค้า A1387
  เมล็ดถั่วพู
  250 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดถั่วพู

  รหัสสินค้า A2805
  เมล็ดถั่วพู
  20 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-02-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดถั่วพู จอมทอง

  รหัสสินค้า A2395
  เมล็ดถั่วพู จอมทอง
  5 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-2-1

  9.00 - 11.00 ฿

  เมล็ดถั่วพูฝักม่วง

  รหัสสินค้า A2108
  เมล็ดถั่วพูฝักม่วง
  5 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-06-01

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ถั่วพู

  รหัสสินค้า A4411
  เมล็ดพันธุ์ถั่วพู
  150 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2023-02-01

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดถั่วพู

  รหัสสินค้า A4824
  เมล็ดถั่วพู
  15 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2023-02-01

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดถั่วพูฝักม่วง

  รหัสสินค้า A2109
  เมล็ดถั่วพูฝักม่วง
  50 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-09-01

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดถั่วพูฝักม่วง

  รหัสสินค้า A1861
  เมล็ดถั่วพูฝักม่วง
  5 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-09-01

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ถั่วพู

  รหัสสินค้า A2806
  เมล็ดพันธุ์ถั่วพู
  200 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-02-01

  65.00 - 99.00 ฿

  ถั่วพู

  รหัสสินค้า A4070
  ถั่วพู
  ยกลัง (250 ซอง)
  หมดอายุ 2022-07-01

  1,719.00 - 1739.00 ฿

  เมล็ดถั่วพูซองใหญ่

  รหัสสินค้า A3556
  เมล็ดถั่วพูซองใหญ่
  300 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 2022-07-01

  138.00 - 149.00 ฿

  เมล็ดถั่วพู

  รหัสสินค้า A6387
  เมล็ดถั่วพู
  15 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-8-1

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดถั่วพู

  รหัสสินค้า A6386
  เมล็ดถั่วพู
  150 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-09-01

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ถั่วพู

  รหัสสินค้า A4503
  เมล็ดพันธุ์ถั่วพู
  150 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-09-01

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดถั่วพู

  รหัสสินค้า A5399
  เมล็ดถั่วพู
  15 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2022-8-1

  8.00 - 10.00 ฿

  ถั่วพู สีม่วง

  รหัสสินค้า A3358
  ถั่วพู สีม่วง
  ยกลัง(250 ซอง)
  ผลิต --

  1,719.00 - 1739.00 ฿

  เมล็ดถั่วพู

  รหัสสินค้า A741
  เมล็ดถั่วพู
  เมล็ดถั่วพู
  หมดอายุ 2022-5-1

  12.00 - 14.00 ฿

  Թ§