LINE it!
 @allkaset


 • Ǿ( 9 ¡ )

  เมล็ดถั่วพู

  15 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A4824

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดถั่วพูฝักม่วง

  5 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A1861

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ถั่วพู

  150 เมล็ด ความงอก 60%
  หมดอายุ 8/66

  รหัสสินค้า A4411

  69.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดถั่วพู

  15 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A6387

  8.00 - 10.00 ฿

  เมล็ดถั่วพู

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A6333

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดถั่วพู ฟ้าลั่น

  5 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2756

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ดถั่วพู ฟ้าลั่น

  50 กรัม ความงอก 80%
  หมดอายุ 8/65

  รหัสสินค้า A2758

  75.00 - 95.00 ฿

  เมล็ดถั่วพู

  150 เมล็ด ความงอก 70%
  หมดอายุ 2/66

  รหัสสินค้า A6386

  65.00 - 89.00 ฿

  เมล็ดถั่วพู แสนทวี

  7 เมล็ด ความงอก 86%
  หมดอายุ 7/65

  รหัสสินค้า A5868

  10.00 - 12.00 ฿

  Թ§