LINE it!
 @allkaset

 • ถั่วฝักยาว

            ถั่วฝักยาว จัดเป็นพืชผักในตระกูลถั่ว ปลูกได้ตลอดปี แต่ปลูกได้ผลที่สุดคือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤศจิกายน เป็นผักชนิดหนึ่งที่ชาวเอเซียนิยมบริโภคมาก โดยเฉพาะชาวฮ่องกงและสิงคโปร์ นอกจากตลาดเอเซียแล้ว ตลาดต่างประเทศทางยุโรป ซึ่งมีคนเอเซียอพยพเข้าไปอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก เช่น ฝรั่งเศส อังกฤษ และเยอรมันตะวันตก ตลอดจนประเทศทางแถบตะวันออกกลาง ก็นับว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะมีความต้องการสูง จึงนับได้ว่า ถั่วฝักยาวเป็นพืชผักชนิดหนึ่งที่นิยมบริโภคทั้งภายในและนอกประเทศ ถั่ว ฝักยาว เป็นพืชตระกูลถั่วที่มีความสำคัญชนิดหนึ่ง ของประเทศไทย นอกจากจะใช้ปรุงอาหาร บางชนิดใช้บริโภคสดในชีวิตประจำวันแล้ว ยังใช้เป็นวัตถุดิบในด้านอุตสาหกรรมบรรจุกระป๋อง และแช่แข็งด้วย ถั่ว ฝักยาวมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศจีนและอินเดีย เป็นพืชตระกูลถั่วที่มีลำต้นเป็นเถาเลื้อย การเลื้อยของเถา มีทิศทางการพันทวนเข็มนาฬิกา การปลูกโดยการทำค้างจะทำให้ผลผลิตสูงขึ้น ถั่วฝักยาวนอกจากจะเป็นพืชผักที่มีคุณค่าทางอาหารแล้ว การปลูกถั่วฝักยาวจะช่วยปรับปรุงบำรุงดินด้วย เพราะโดยธรรมชาติแล้ว ระบบรากของพืชตระกูลถั่ว จะมีการตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาไว้ในดิน นับว่าเป็นพืชที่มีประโยชน์หลายอย่าง

   
  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของถั่วฝักยาว
   
  สภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การปลูกถั่วฝักยาว

  การปลูกแลการดูแลรักษา

  โรคและแมลงศัตรูพืช

  การเก็บเกี่ยว

  ประโยชน์ของถั่วฝักยาว
  ถั่วฝักยาว( 107 รายการ )

  เมล็ดถั่วฝักยาว ธารขาว

  25 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4837
  หมดอายุ 2/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดพันธถั่วฝักยาว4ทิศ

  250 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4838
  หมดอายุ 8/66

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว ถั่วเส้น4ทิศ

  25 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4839
  หมดอายุ 8/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วฝักยาวม่วง

  250 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4408
  หมดอายุ 10/66

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วฝักยาวม่วง

  25 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4819
  หมดอายุ 10/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว เจ้าเนื้อ

  250 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4904
  หมดอายุ 2/66

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว เจ้าเนื้อ

  25 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4905
  หมดอายุ 2/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว 5 ทิศ

  55 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4818
  หมดอายุ 6/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วพุ่มม่วง

  10 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A549
  หมดอายุ 3/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว ฟ้าสนั่น8

  25 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4841
  หมดอายุ 7/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว ฟ้าสนั่น8

  250 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4840
  หมดอายุ 7/66

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว ถั่วนิโกรดก

  25 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4706
  หมดอายุ 8/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว เส้นสุวรรณ

  10 กรัม ความงอก 90%
  รหัสสินค้า A5755
  หมดอายุ 1/66

  89.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว ยอดเพชรเกษม

  80 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A5798
  หมดอายุ 11/66

  69.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วฝักยาว ยอดเพชร

  8 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A5799
  หมดอายุ 11/66

  9.00 - 11.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาวม่วง โกเมนท์

  100 เมล็ด ความงอก 86%
  รหัสสินค้า A5483
  หมดอายุ 7/66

  24.00 - 27.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาวเนื้อ วังเจ้า

  5 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A5319
  หมดอายุ 12/2608

  12.00 - 19.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถัวฝักยาว เมล็ดขาว

  ขนาด 1 ห่อ 450 เมล็ด
  รหัสสินค้า A5256
  หมดอายุ 7/66

  69.00 - 78.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถัวฝักยาว เมล็ดขาว

  ขนาด 1 ซอง 45 เมล็ด
  รหัสสินค้า A5257
  หมดอายุ 7/66

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว ถั่วนิโกรดก

  250 เมล็ด ความงอก 70%
  รหัสสินค้า A4406
  หมดอายุ 8/66

  69.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาวจอมพล

  100 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A4163

  59.00 - 69.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว จอมพลเบอร์ 1

  500 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A4164

  229.00 - 259.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โฟแมกซ์

  คัลเซียมโบรอน 400
  รหัสสินค้า A3087
  ไม่ระบุ

  269.00 - 299.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว อัศวิน 9

  100 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2795
  หมดอายุ 3/67

  65.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว อัศวิน 9

  10 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2796
  หมดอายุ 3/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว อัศวินดำ

  50 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2802
  หมดอายุ 2/67

  65.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว อัศวินดำ

  5 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2801
  หมดอายุ 2/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาวไร้ค้าง

  100 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2794
  หมดอายุ 5/67

  65.00 - 99.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วฝักยาวไร้ค้าง

  10 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A2793
  หมดอายุ 5/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วแปบเขียว สายทิพย์

  1 ซอง 10 เมล็ด
  รหัสสินค้า A2621
  หมดอายุ 1/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วฝักยาว สุดสาคร

  ขนาด 1 ซอง 65 เมล็ด
  รหัสสินค้า A3877
  หมดอายุ 5/66

  19.00 - 22.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วฝักยาว สุดสาคร

  ขนาด 1 ห่อ 650 เมล็ด
  รหัสสินค้า A3876
  หมดอายุ 5/66

  160.00 - 179.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วฝักยาว วินนี่

  100 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A2755
  หมดอายุ 2/66

  75.00 - 95.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วพุ่ม

  ยกลัง 20 ซองจัมโบ้
  รหัสสินค้า A6855
  หมดอายุ 1/66

  489.00 - 499.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว สีพันดอน

  50 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3319
  หมดอายุ 2/66

  75.00 - 95.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว สีพันดอน

  5 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3321
  หมดอายุ 2/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว นิโกรยาว

  50 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A2928
  หมดอายุ 9/66

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว นิโกรยาว

  5 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A700
  หมดอายุ 9/66

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วไร้ค้างสุรนารี

  5 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A736

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วฝักยาว ถัวเส้น

  1 ซองจัมโบ้ 250 เมล็ด
  รหัสสินค้า A3555
  หมดอายุ 3/66

  30.00 - 35.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว พันธุ์เนื้อ

  30 กรัม ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3560
  ไม่ระบุ

  30.00 - 35.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถัวฝักยาว เมล็ดขาว

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A3360
  หมดอายุ 7/66

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถัวฝักยาวพันธเนื้อ

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A4087
  หมดอายุ 11/66

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว เสือพาน

  15 กรัม ความงอก 75 %
  รหัสสินค้า A740

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว ไวโอเลต 696

  80 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A6008
  หมดอายุ 6/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด ถั่วฝักยาว สายฟ้า

  65 เมล็ด ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A5964
  หมดอายุ 3/66

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วฝักยาว มณีนิล

  400 เมล็ด ความงอก 87%
  รหัสสินค้า A5837
  หมดอายุ 7/66

  79.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว พันธุ์นิโกร

  ถั่วฝักยาว พันธุ์นิโกร
  รหัสสินค้า A3269
  หมดอายุ 9/66

  89.00 - 119.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว พันธุ์นิโกร

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A3268
  หมดอายุ 9/66

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาว ถั่วขาว

  5 กรัม ความงอก 75%
  รหัสสินค้า A3279
  หมดอายุ 2/66

  12.00 - 8.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถัวฝักยาว(พุ่ม) นที

  400 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3264
  หมดอายุ 11/66

  65.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถัวฝักยาว(พุ่ม) นที

  40 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6603
  หมดอายุ 11/66

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถัวฝักยาว(พุ่ม) ชลที

  400 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A3340
  หมดอายุ 11/66

  65.00 - 89.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถัวฝักยาว(พุ่ม) ชลที

  40 เมล็ด ความงอก 80%
  รหัสสินค้า A6602
  หมดอายุ 11/66

  8.00 - 10.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วฝักยาว มณีนิล

  40 เมล็ด ความงอก 87%
  รหัสสินค้า A5838
  หมดอายุ 7/66

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วฝักยาวถัวนิโกร

  ขนาด 1 ห่อ 700 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1408
  หมดอายุ 1/66

  69.00 - 78.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เดซิส

  เดลทาเมทริน
  รหัสสินค้า A484

  89.00 - 109.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วฝักยาวสายทิพย์

  10 กรัม ความงอก 85%
  รหัสสินค้า A562
  หมดอายุ 1/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วฝักยาว ศรสรรค์

  10 กรัม ความงอก 85 %
  รหัสสินค้า A553
  หมดอายุ 3/67

  10.00 - 12.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วฝักยาว ลำน้ำชี

  100 เมล็ด ความงอก 92%
  รหัสสินค้า A483
  หมดอายุ 8/66

  24.00 - 27.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วพุ่ม

  ขนาด 1 ซอง 100 เมล็ด
  รหัสสินค้า A408
  หมดอายุ 9/66

  13.00 ฿ 7.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ถั่วฝักยาวคลองขวาง

  ถั่วฝักยาวคลองขวาง
  รหัสสินค้า A748
  หมดอายุ 7/66

  12.00 - 14.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  โมสาท ดีซ

  อาหารเพิ่มความสมบรูณ์
  รหัสสินค้า A866
  ไม่ระบุ

  179.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดถั่วฝักยาวถัวนิโกร

  ขนาด 1 ซอง 70 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1425
  หมดอายุ 1/66

  13.00 ฿ 7.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก