LINE it!
 @allkaset


 • ต้นอ่อนพืชตระกูลถั่ว( 4 รายการ )

  เมล็ดโต้วเหมี่ยว 01

  ขนาด 1 ซอง 40 เมล็ด
  รหัสสินค้า A283
  หมดอายุ 5/67

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดโต้วเหมี่ยว 01

  ขนาด 1 ห่อ 400 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1397
  หมดอายุ 5/67

  69.00 - 78.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ออร์แกนิค อัลฟัลฟ่า

  ขนาด 1 ห่อ 20000 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1389
  หมดอายุ 8/68

  69.00 - 78.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดออร์แกนิคอัลฟัลฟ่า

  ขนาด 1 ซอง 2000 เมล็ด
  รหัสสินค้า A373
  หมดอายุ 8/68

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก