LINE it!
 @allkaset

 • ( 8 ¡ )

  เมล็ดตั้งโอ๋

  รหัสสินค้า A243
  เมล็ดตั้งโอ๋
  900 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-01-01

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดตั้งโอ๋ บิ๊กลีฟ 98

  รหัสสินค้า A5992
  เมล็ดตั้งโอ๋ บิ๊กลีฟ 98
  4,000 เมล็ด ความงอก 55%
  หมดอายุ 2022-05-01

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ตั้งโอ๋

  รหัสสินค้า A1336
  เมล็ดพันธุ์ตั้งโอ๋
  9000 เมล็ด ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-01-01

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ตั้งโอ๋

  รหัสสินค้า A2866
  เมล็ดพันธุ์ตั้งโอ๋
  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2023-02-01

  65.00 - 99.00 ฿

  ตั้งโอ๋ โลบาเทด ลีฟ 189

  รหัสสินค้า A5993
  ตั้งโอ๋ โลบาเทด ลีฟ 189
  37000 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 2022-6-1

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดตั้งโอ๋

  รหัสสินค้า A2865
  เมล็ดตั้งโอ๋
  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 2022-10-1

  10.00 - 12.00 ฿

  เมล็ด ตั้งโอ๋ โลบาเทด ล

  รหัสสินค้า A5994
  เมล็ด ตั้งโอ๋ โลบาเทด ล
  3,700 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 2022-6-1

  21.00 - 23.00 ฿

  ตั้งโอ๋

  รหัสสินค้า A1594
  ตั้งโอ๋
  ยกลัง(250 ซอง)
  ผลิต --

  1,719.00 - 1739.00 ฿

  Թ§