LINE it!
 @allkaset


 • ( 9 ¡ )

  เมล็ดตั้งโอ๋

  ขนาด 1 ซอง 900 เมล็ด
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A243

  8.00 - 13.00 ฿

  เมล็ดตั้งโอ๋

  3 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A2865

  10.00 - 12.00 ฿

  ตั้งโอ๋ โลบาเทด ลีฟ 189

  37000 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A5993

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ดพันธุ์ตั้งโอ๋

  30 กรัม ความงอก 85%
  หมดอายุ 1/66

  รหัสสินค้า A2866

  65.00 - 99.00 ฿

  เมล็ดตั้งโอ๋

  ขนาด 1 ห่อ 9,000 เมล็ด
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A1336

  69.00 - 78.00 ฿

  เมล็ดตั้งโอ๋ บิ๊กลีฟ 98

  4,000 เมล็ด ความงอก 55%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A5992

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดตั้งโอ๋ บิ๊กลีฟ

  40000 เมล็ด ความงอก 55%
  หมดอายุ 3/66

  รหัสสินค้า A5991

  159.00 - 199.00 ฿

  เมล็ด ตั้งโอ๋ โลบาเทด ล

  3,700 เมล็ด ความงอก 65%
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A5994

  21.00 - 23.00 ฿

  เมล็ดตั้งโอ๋

  ยกลัง 100 ซอง
  หมดอายุ 6/65

  รหัสสินค้า A1594

  675.00 - 685.00 ฿

  Թ§