LINE it!
 @allkaset


 • ตั้งโอ๋( 6 รายการ )

  เมล็ดตั้งโอ๋

  ขนาด 1 ซอง 900 เมล็ด
  รหัสสินค้า A243
  หมดอายุ 1/68

  8.00 - 13.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  ตั้งโอ๋ โลบาเทด ลีฟ 189

  37000 เมล็ด ความงอก 65%
  รหัสสินค้า A5993
  หมดอายุ 1/67

  159.00 - 199.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ด ตั้งโอ๋ โลบาเทด ล

  3,700 เมล็ด ความงอก 65%
  รหัสสินค้า A5994
  หมดอายุ 1/67

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดตั้งโอ๋ บิ๊กลีฟ 98

  4,000 เมล็ด ความงอก 55%
  รหัสสินค้า A5992
  หมดอายุ 9/68

  21.00 - 23.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดตั้งโอ๋

  ขนาด 1 ห่อ 9,000 เมล็ด
  รหัสสินค้า A1336
  หมดอายุ 1/68

  69.00 - 78.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก

  เมล็ดตั้งโอ๋

  ยกลัง 100 ซอง
  รหัสสินค้า A1594
  หมดอายุ 1/68

  675.00 - 685.00 ฿
  ส่งฟรี ซื้อ 3 ครั้งแรก